Europa: Proposta de Noves Normes per la Protecció dels Secrets Comercials

By Esguard de Dona - dijous, de novembre 28, 2013
La Comissió Europea ha proposat avui noves normes per a la protecció contra l’adquisició il·legal, l’ús o la divulgació del coneixement no revelat i la informació comercial, el que es coneix com a secrets comercials. La proposta de directiva introdueix una definició comuna dels secrets comercials, així com els mitjans a través dels quals les víctimes d'apropiació indeguda de secrets comercials poden obtenir una reparació. Això farà que sigui més fàcil per als tribunals nacionals fer front a l'apropiació indeguda d'informació comercial confidencial i eliminar del mercat els productes que infringeixin els secrets comercials, fent més fàcil a les víctimes rebre una indemnització per les accions il·legals.

En l'actual economia del coneixement, la capacitat de les companyies per innovar i competir pot veure's seriosament perjudicada quan es roba o es difon informació confidencial. Segons una enquesta recent, una de cada cinc companyies ha sofert almenys un intent de robatori dels seus secrets en els últims deu anys. Els resultats d'un altre estudi realitzat fa poc indiquen que les xifres van a l'alça amb un 25% d’empreses que denunciaven robatoris d'informació al 2013, un 18% més que el 2012.

Existeixen diferències substancials entre les normatives que regulen la protecció contra l‘apropiació indeguda de secrets comercials a la UE. Alguns països no tenen lleis específiques en aquest aspecte. Les empreses tenen dificultats per entendre i accedir als sistemes d'altres Estats membres i, quan es converteixen en víctimes de l'apropiació indeguda dels seus coneixements tècnics confidencials, no estan disposades a recórrer als processos civils nacionals perquè dubten que es mantingui la confidencialitat dels seus secrets comercials. L'actual fragmentació del sistema té un efecte negatiu sobre la cooperació transfronterera entre empreses o investigadors i és un obstacle clau per utilitzar el mercat únic de la UE com a motor de la innovació i el creixement econòmic.

El comissari de Mercat Interior i Serveis Michael Barnier ha declarat que: "els ciberdelictes i l'espionatge industrial són lamentablement part de la realitat a la que les empreses europees s'han d'enfrontar cada dia”. Per això, segons ha afegit “hem d'assegurar l'adaptació als temps de les nostres lleis i que els actius estratègics de les nostres empreses estan adequadament protegits contra els robatoris i l'ús indegut. La protecció de secrets comercials va més enllà d'això. Aquesta proposta pretén impulsar la confiança d'empreses, creadors, investigadors i innovadors respecte la col·laboració per a la innovació dins el mercat intern. La seva inversió ja no serà dissuadida pel fet que els seus secrets comercials siguin robats. És un pas més en els esforços de la Comissió per donar forma a un marc legal que afavoreixi la innovació i el creixement intel·ligent".

El vicepresident Antonio Tajani, per la seva banda, ha explicat que "la protecció de secrets comercials és especialment important per les petites empreses europees que encara no estan establertes al mercat”. “Aquestes empreses fan un ús més intensiu d'aquests secrets que les grans firmes – en part a causa dels costos de les patents i de la protecció contra les seves violacions . La pèrdua d'un secret comercial i la divulgació d'una invenció clau als seus competidors suposa una caiguda catastròfica del valor i el rendiment futur per a una d'aquestes PIMEs. Amb aquesta legislació, la Comissió protegirà el mitjà de subsistència de les empreses de la UE i els secrets comercials, que formen una part vital d'aquest”, ha afegit.
La proposta d'avui pretén oferir a les empreses un nivell adequat de protecció i un mitjà eficaç de reparació en cas que els seus secrets comercials siguin robats o mal utilitzats. L’objectiu és crear un sistema de protecció de secrets comercials raonable, harmonitzat i equilibrat que ofereixi a les empreses i els investigadors un entorn més segur en el qual crear, compartir i registrar coneixements i tecnologia valuosos a arreu del mercat únic. També facilitarà la unió de companyies i investigadors de diferents països de la UE sota projectes de col·laboració per a la innovació i la recerca.

Antecedents

Amb la iniciativa "Unió per la innovació"(IP/10/1288), un dels pilars de l'estratègia "Europa 2020", la Comissió es va comprometre a crear un entorn favorable a la innovació. En aquest marc, la Comissió va adoptar una àmplia estratègia per garantir que el Mercat Únic per a la propietat intel·lectual funcionés sense problemes (IP/11/630).   Aquesta estratègia també s'estén a àrees complementaries dels drets de propietat intel·lectual com els secrets comercials.
Els secrets comercials (també anomenats "informació comercia confidencial" o "informació no divulgada") són utilitzats per les empreses de qualsevol mida i de tots els sectors econòmics per protegir una àmplia gamma d'informació, des del procés de fabricació dels neumàtics Michelin fins a la recepta dels "Pasteis de Belem" (un pastis de crema pastissera portuguès), la tecnologia i els coneixements tècnics utilitzats en els avions Airbus o els algoritmes de cerca de Google. Els secrets comercials són especialment importants per a les petites empreses, que no tenen els recursos humans i financers necessaris per cercar, administrar i fer complir una important cartera de drets de propietat intel·lectual.
A diferència de les invencions patentades o les novel·les protegides pels drets d'autor, el titular d'un secret comercial, com ara una fórmula, un procés de negoci, una recepta o un concepte de màrqueting, no posseeix un dret exclusiu sobre la seva creació. Els competidors o terceres parts, per tant, poden descobrir, desenvolupar i utilitzar lliurement la mateixa fórmula. Els secrets comercials estan legalment protegits només en casos en què la informació confidencial ha estat obtinguda per mitjans il·legítims (com el robatori o el suborn).
Els secrets comercials, per tant, són substancialment diferents dels de propietat intel·lectual, que confereixen exclusivitat. No obstant això, necessiten ser protegits per la mateixa raó: per incentivar la innovació, garantint que els creadors tenen la possibilitat de ser recompensats pels seus esforços. La Directiva proposada ho aconsegueix proporcionant als creadors i a les empreses innovadores defenses contra les pràctiques deshonestes que obtenen il·legalment la seva informació confidencial per tal d’aprofitar-se de solucions innovadores, sense dur a terme cap tipus d'inversió associada a la recerca o a l'enginyeria inversa.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios