Europa: Intensificació de la Lluita contra la Pesca Il·legal

By Esguard de Dona - dimarts, de novembre 26, 2013


Arran de la notificació formal de fa un any (IP/12/1215), la Comissió Europea intensificarà a partir d'avui la lluita contra la pesca il·legal declarant Belize, Cambodja i Guinea tercers països no cooperants. Tot i que la Comissió ha col·laborat amb les autoritats d'aquests països per establir un seguit de mesures de gestió i control efectiu de la pesca, aquests tres països encara no han solucionat els problemes estructurals a què han de fer front i no han donat proves de la seva voluntat de fer front al problema de la pesca il·legal. La Comissió proposa ara al Consell de Ministres l'adopció de mesures comercials contra aquests països per posar fre als beneficis comercials derivats de la pesca il·legal. L'objectiu és prohibir la importació a la UE dels productes de la pesca capturats per vaixells d'aquests països.

Aquesta decisió és compatible amb els compromisos internacionals assolits per la UE per garantir l'explotació sostenible dels recursos pesquers d'arreu del món. La política de la UE de lluita contra la pesca il·legal reflecteix el fet que la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR/IUU, per les seves sigles angleses) és una activitat delictiva global perjudicial no només per als pescadors i els mercats de la UE, sinó també per a les comunitats locals dels països en vies de desenvolupament.

L'any passat també van rebre advertències formals Fiji, Panamà, Sri Lanka, Togo i Vanuatu, però tots aquests països han fet progressos notables en estreta col·laboració amb la Comissió Europea, han aprovat una nova legislació i han millorat els seus sistemes de seguiment, control i inspecció i, per tant, el diàleg amb ells s'ha prorrogat fins a finals del mes de febrer del 2014 i a la primavera que ve s'avaluaran els progressos que han fet.

Noves advertències formals
La Comissió Europea també ha tramès avui una advertència formal —«una targeta groga»— a Corea, Ghana i Curaçao per no complir amb la seva obligació de lluitar contra la pesca il·legal. La Comissió hi ha detectat falta de decisió per esmenar les deficiències en matèria de seguiment, control i inspecció de les activitats pesqueres i demana a aquests països que hi posin remei.

De moment, aquestes targetes grogues no impliquen mesures que afectin el comerç. La UE vol formalitzar el diàleg amb aquests països i intensificar-hi la col·laboració per tal de resoldre els problemes que hi ha detectat i poder dur-hi a terme les actuacions necessàries.

En paraules de la comissària europea de pesca i assumptes marítims, Maria Damanaki, «aquestes decisions demostren el nostre ferm compromís amb la lluita contra la pesca il·legal, que perjudica tant el mercat de la UE, com els pescadors europeus o els pescadors locals. Seguirem pressionant perquè aquests països deixin d'alimentar il·legalment la cadena de subministrament de productes de la pesca sigui com a països costaners, com a països d'abanderament o com a països d'abanderament de conveniència. L'Àfrica occidental és la font més important de pesca il·legal i ara tinc la ferma intenció d'adoptar la mateixa política de rigor al Pacífic».

Context
La decisió sobre Belize, Cambodja i Guinea ofereix als Estats membres una eina addicional per comprovar si se n'estan important a la UE productes de la pesca i, si cal, refusar-los. La Comissió Europea vol coordinar les polítiques relacionades amb aquests països. Un cop la proposta de la Comissió de prohibir el comerç amb aquests països hagi estat adoptada pel Consell, els productes de la pesca capturats per vaixells que n'enarborin la bandera no podran ser importats a la UE i els vaixells europeus hauran de deixar de pescar a les seves aigües territorials. A més, ja no es podran adoptar altres formes de col·laboració com ara operacions conjuntes de pesca.
Amb aquestes actuacions la UE no només vol fer complir les normes europees[1], sinó que garantirà el respecte dels compromisos internacionals i de les normes de les Nacions Unides i de la FAO sobre la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada. Cap dels països esmentats no compleix amb les seves obligacions sigui com a país costaner, com a país d'abanderament, com a port o com a mercat ni respecta la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret de la Mar (UNCLOS, per les seves sigles angleses) ni l'Acord de les Nacions Unides sobre les Poblacions de Peixos.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios