Europa: 2 300 milions d'euros per fomentar la competitivitat de les PIMES durant els set pròxims anys

By Esguard de Dona - dissabte, de novembre 23, 2013


La Comissió Europea es declara molt satisfeta pel fet que el Parlament Europeu hagi adoptat  el programa COSME, que té per objectiu facilitar l'accés al crèdit a les petites empreses. Amb un pressupost de 2 300 milions d'euros per al període 2014-2020, el programa per a la competitivitat de les petites i mitjanes empreses (COSME) inclou la concessió d'una garantia màxima de 150 000 euros per als préstecs que rebin les petites i mitjanes empreses (PIMES) i, segons les previsions, fins al 2020 se'n podran beneficiar 344 000 empreses europees. A més, gràcies al programa COSME els empresaris tindran un accés més fàcil als mercats dins i fora de la UE, els ciutadans que desitgin treballar per compte propi, però que en la actualitat es topen amb dificultats per crear o per ampliar la seva empresa rebran assistència i serveis adaptats i les autoritats dels Estats membres gaudiran d'una més bona assistència en els seus esforços per dissenyar i dur a terme les reformes necessàries de les polítiques relacionades amb les PIMES.

En paraules del vicepresident de la Comissió Europea i comissari d'indústria i emprendiment, Antonio Tajani, «és per a mi un motiu de satisfacció que el Parlament Europeu hagi adoptat avui el programa COSME, que és el resultat de molts mesos de feina de les institucions de la UE. Estem fermament decidits a ajudar les empreses europees i, especialment, les petites i mitjanes empreses, que són el pal de paller de l'economia de la UE i que aporten el 85 % dels nous llocs de treball que es creen. Tenint tot això en compte, el programa COSME facilitarà la vida de les PIMES facilitant-los l'accés al crèdit, una de les qüestions que les PIMES europees consideren vitals».

Context
L'objectiu del programa COSME és millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses de la UE i fomentar la cultura emprenedora i la creació i el creixement de PIMES. Aquests objectius s'aconseguiran mitjançant les mesures següents.
·    facilitant l'accés de les PIMES al crèdit;
·    facilitant l'accés de les PIMES als mercats de dins i de fora de la Unió;
·    millorant les condicions marc per a les empreses;
·    i fomentant l'emprendiment i la cultura empresarial.

1. Accés al crèdit: dels 2 300 milions d'euros de pressupost del programa COSME, 1 400 milions s'assignen a préstecs i a capital risc, que complementaran els plans nacionals de finançament:
·    Un instrument per cobrir préstecs de fins a 150 000 euros, que oferirà a les PIMES garanties directes o altres acords de risc compartit amb intermediaris financers com ara bancs, sistemes de garanties mútues o fons de capital risc.
·    Un instrument de capital propi en forma, fonamentalment, de capital risc concedit a través d'intermediaris financers, que oferirà a les PIMES en fase de creixement capital reemborsable per dur a terme activitats comercials.

2. Accés als mercats: es tracta d'oferir serveis de suport a empreses concretes fonamentalment a través de la xarxa Enterprise Europe Network per internacionalitzar les PIMES i expandir les seves activitats comercials i les associacions transfrontereres. A Europa, a la Xina i a les regions de l'ASEAN i de Mercosur també hi ha serveis d'assistència sobre la propietat intel·lectual.

3. Millora de les condicions: es tracta de millorar l'aplicació de la política de la UE en matèria de PIMES, reduir la càrrega administrativa i potenciar sectors en què proliferen especialment les PIMES i s'hi creen llocs de treball.

4. Foment de l'emprendiment: es tracta de desenvolupar competències i actituds emprenedores, especialment entre els nous emprenedors, els joves i les dones i de desplegar el programa d'intercanviErasmus per a emprenedors[1].

S'espera que el programa COSME ajudi a l'entorn de 344 000 empreses a obtenir préstecs que les ajudin a crear o a preservar centenars de milers de llocs de treball i a posar en marxa nous productes, serveis o procediments.
El programa COSME es basa en l'èxit de l'actual Programa Marc de Competitivitat i Innovació.

Més informació:

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios