Banyeres del Penedès: Acords del Ple de l'Ajuntament del 21 de Novembre

By Esguard de Dona - dimecres, de novembre 27, 2013


 • En primer lloc es va aprovar per unanimitat l’acta del ple ordinari de data 19 de setembre de 2013.
 • En segon lloc es va ratificar per majoria absoluta l’acord de la junta de govern local de 31 d’octubre de 2013 de fixació de les dues festes locals per a l’any 2014.
 • En tercer lloc es va aprovar per majoria absoluta l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis tancats 2/2013.
 • En quart lloc es va aprovar per majoria absoluta, el marc pressupostari a mig termini de l’ajuntament de Banyeres del Penedès, període 2014-2016.
 • En cinquè lloc es va donar compte de l’informe d’intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost a 30 de juny de 2013.
 • En sisè lloc es va donar compte de l’informe d’intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost a 30 de setembre de 2013.
 • En setè lloc es va donar compte de la resolució del Director General d’Urbanisme de 25 de setembre de 2013 per la qual es dóna conformitat al text refós del POUM i ordena la publicació al DOGC.
 • En vuitè lloc es va donar compte de la resolució GRI/2172/2013, de 10 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a la modificació dels estatuts de la mancomunitat sobre el sector territorial de la pista de proves de vehicles l’Albornar.
 • En novè lloc es va donar compte de la resolució de la presidència D/13/015, de data 19 de setembre de 2013, per la qual s’aprova la contractació per urgència de la Sra. Elisenda Ràfols Brasó.
 • En desè lloc es va aprovar per unanimitat la moció de suport als treballadors de ceràmiques del Foix i en contra dels acomiadaments a la planta de Santa Margarida i els Monjos.
 • En onzè lloc es va aprovar per unanimitat, el decret de nomenament de Beatriz Blasón Berdasco com a responsable del registre general per baixa de María Cañas.
 • En dotzè lloc, es va votar per tal d’incorporar la moció per urgència en relació a l’adequació del pas de vianants de l’estació de tren de l’Arboç, la qual va ser aprovada per unanimitat.
 • En tretzè lloc, es va aprovar per unanimitat la moció d’adequació del pas de vianants de l’estació de l’Arboç. 


 • Share:

You Might Also Like

0 comentarios