Opening up Education: Obrint l'Educació a les TIC

By Esguard de Dona - dimecres, d’octubre 09, 2013
La Comisió Europea engega “Opening up Education”  que podem traduir com a “Obrint l’Educació” per ampliar la innovació i les habilitats digitals a les escoles i universitats.

Més del 60 % dels infants de nou anys d’edat a la Unió Europea estudien a escoles que encara no disposen d’equipaments digitals i per aquesta raó la Comissió Europea ha posat en marxa el projecte “Obrint l’Educació”, un pla per canviar aquesta situació per aconseguir un nivell de qualitat més elevant en l’educació i incrementar les capacitats digitals perquè es preveu que el 90 % de treballs que s’ofereixin cap el 2020 requeriran aquesta mena d’habilitats i coneixements.

El primer pas ha estat crear el full web “Open Education Europa”  perquè els estudiants puguin practicar i perquè les institucions educatives puguin accedir gratuïtament i fer-ne ús dels recursos educatius que en el trobaran.

Entre el 50% i el 80% dels joves estudiants europeus no han utilitzat mai un llibre digital (per molt que pugi semblar mentida), ni programes d’exercicis o de simulació de jocs per aprendre. La major part de professors de primària i secundaria no es consideren a si mateixos segurs de les seves habilitats digitals o capacitats per a ensenyar dins un entorn digital, i el 70 % voldrien formar-se més en l’ús de les TIC. (És a dir tenir més formació en Tecnologies de la Informació i Comunicació).

Més dels 90 % dels alumnes de Letònia, Lituània i la República Txeca són els que tenen  accés a internet, és a dir doblen el nombre dels que ho tenen a Grècia o a Croàcia, que són al voltant del 45 %.

L’educació superior també s’enfronta a aquest repte digital, amb un nombre d’estudiant que s’incrementarà significativament la propera dècada. Les universitats necessiten adaptar el mètodes tradicionals per a oferir més la possibilitat d’estudiar presencial o a distància. Com ara MOOCs (Massive Open Online Courses), que permetin a cada estudiant accedir des de qualsevol lloc, a qualsevol moment a través de qualsevol dispositiu. Però molts universitats encara no es troben preparades per aquests canvis.

Una iniciativa conjunta, encapçalada per Androulla Vassilious, Comissària d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut, i per Neelie Kroes, Vice-Presidenta de la Comissió, responsable de l’Agenda Digital, està focalitzant “Obrint l’Educació” en tres àrees principals:
1.- La creació d’oportunitats per a organitzacions, professors i estudiants per a La innovació.
2.- Incrementar la utilització de “Open Educational Resources” OER, (Recursos Educatius en Obert), garantint que els materials educatius són a l’abast de tothom
3.- Millors infraestructures a les escoles per a les TIC i també que disposin de millor connectivitat.
“El panorama educatiu està canviant d’una manera dramàtica, tant a les escoles com a les universitats, i poder estudiar a través de tecnologies obertes aviat esdevindrà en una necessitat més que en un recurs bo de tenir. Necessitem du a terme més per a garantir que els estudiants, especialment els més joves, disposen de l’equipament i tenen les capacitats digitals que necessitaran en el seu futur. No es prou amb entendre com es fa servir una app o un programa; ens cal que els més joves puguin crear els seus propis programes. “Obrint l’Educació” tracta en realitat de obrir les ments cap a nous mètodes d’aprenentatge que faci que la nostra gent tingui més possibilitats d’aconseguir treball, de desenvolupar aspectes creatius, d’innovació i d’emprenedoria”.  (Aquest seria el resum traduït del que va declara al respecte de “Obrint l’Educació” la Comissària Vassiliou).

Per la seva part la Vice-Presidenta Kroes va afegir que  “El seu somni era que cada classe tingués cobertura digital el 2020. L’educació necessita estar connectada a la vida real, i no viure en un univers paral•lel. La gent jove vol accedir a les tecnologies digitals en tots els aspectes de la vida. Necessitaran habilitats digitals per a trobar treball. Totes les escoles i universitats, no només unes poques, han de reflectir aquesta realitat”.
 Iniciatives relacionades amb “Obrint l’Educació” es poden trobrar amb el suport de Erasmus+, el nou programa de la Unió Europea per a l’educació, preparació, joventut i esport i Horizon 2020, el nou programa de recerca i innovació, així com els fons estructurals de la UE. Així per exemple, Erasmus+ oferirà finançament per a models de negoci que adaptin les noves tecnologies i el suport al desenvolupament dels professors a través de cursos online oberts. Els materials educatius estaran a l’abast de tothom gratuïtament sota llicències obertes gràcies també a Erasmus+.

Estem vivint en societats connectades, on cada dia més persones de totes les edats utilitzen tecnologies digitals en la seva vida quotidiana. Malgrat això, en el moment en que molts infants van a l’escola, s’incorporen a un sistema que no reflexa aquesta realitat de la seva vida quotidiana.
Aquest món “online” està canviant la manera d’educar, ofereix recursos que permeten aprendre lliurement i d’una manera divertida. Els propers deu anys el mercat “e-ensenyament” o ensenyament online s’estima creixerà unes quinze vegades, és a dir representarà el 30% del total del mercat educatiu. Els beneficis d’aquest desenvolupament ha d’estar a la disposició de tots els europeus.
Aquesta transformació ha de ser desenvolupada pels educadors i els politics, enlloc que sigui una cosa que simplement estigui succeint al seu voltant.

Una recent enquesta sobre la utilització de les TIC a les escoles mostra que només 1 de cada 4 infants de 9 anys estudia en una escola altament dotada d’equipaments digitals, amb equips actuals, de banda ampla (10mbps plus) i alta connectivitat (web, correu electrònic pels estudiants i els professors, àrea local, i un entorn eductiu virtual.  Només la meitat dels estudiants de 16 anys es troben escoles altament equipades i el 20% dels estudiants de secundària mai o quasi mai han utilitzat un ordinador en les classes que prenen a la seva escola.

El impacte d’”Obrint l’Educació” es veurà reforçat per les recomanacions que es publicaran el proper estiu pel Grup d’Alt Nivell per a la Modernització de l’Educació Superior. El grup, posat en marxa per la Comissària Vassilou i presidit per l’ex-presidenta d’Irlanda Mary McAleese, està avaluant com pot l’educació superior millorada en la utilització de les noves modalitats d’ensenyament i aprenentatge.

Aquesta iniciativa també es vincula amb la “Gran Coalition for Digital Jobs” una plataforma on s’integren múltiples interessats en enfrontar la manca de competències en TIC i incrementar fins 900.000 les vacants relacionades amb les TIC.


Grup d’Alt Nivell per a la Modernització de l’Educació Superior
Mary McAleese qui va ser Presidenta d'Irlanda enter 1997 i 2011, es va graduar en dret a la Queen's University de Belfast. Va ser professora de criminologia i dret penal al Trinity College de Dublin, també va ser directora de l'Institute of professional legal studies, i el 1994 va ser la primera dona Canceller de la Queen's University.  
Agneta Bladh – Jönköping School of Health Sciences and Stockholm University. (Suècia), també és membre de la direcció de l'Uppsala University i del Consell d'Oslo i del Akershus College de Ciència Aplicada de Noruega.  
Vicent Berger – University Paris Diderot. (frança)
Christian Bode – Secretari general de la German Academic Exchanges Service  (Alemanya) 
Jan Muehlfeit – President de Microsoft Corporatio a Europa
Tea Petrin – Professoar de la facultat d’econòmiques de la University of Ljubljana. (Eslovènia)
Alessandro Schiesaro – Professor de Literatura Latina a la Universitat de Roma-Sapienza i Director de l’Escola Sapienza d’Estudis Avançats. (Itàlia) 
Loukas Tsoukalis – Professor a la Jean Monnet European Integration a la Universitat d’Atenes i professor del College d’Europa a Bruges (Bèlgica) 

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios