Més protecció pels consumidors europeus enles descarregas de jocs, música, vídeos i llibres electrònics

By Esguard de Dona - dimarts, d’octubre 15, 2013Gràcies a l'acció comuna dels Estats membres de la UE i de la Comissió Europea, ja s'han adaptat a la legislació de la UE en matèria de protecció dels consumidors 116 webs que venen jocs digitals, llibres, vídeos i música.

En  paraules del comissari europeu de política dels consumidors, Neven Mimica, «el respecte dels drets dels consumidors és per a mi una prioritat en aquest entorn digital que evoluciona tant ràpidament. Em complau comprovar que la inspecció d'abast europeu ha permès fer front a algunes de les qüestions més importants relacionades amb la descàrrega de continguts digitals. Fa un any hi havia més del 50 % dels webs que no respectaven la legislació i això és inacceptable. Ara, però, aquest percentatge ha baixat fins al 20 % i encara cal esperar millores en aquest sentit. És cert que es tracta d'un avenç molt important, però crec que encara es pot millorar més».

Aquesta millora de la protecció dels consumidors és el resultat de la inspecció d'abast europeu endegada per detectar les infraccions dels drets dels consumidors i garantir-ne l'aplicació. La inspecció dels webs que venen continguts digitals va tenir lloc durant l'estiu de 2012. En total, les autoritats nacionals van inspeccionar 330 webs que representen una gran part de mercat, van detectar-ne 172 que no complien amb la legislació de la UE en matèria de protecció dels consumidors i els van obligar a plegar-s'hi. A dia d'avui ho han fet 116 webs, 49 són objecte de procediments administratius, cinc han comès infraccions lleus i dos han plegat del tot. Com a resultat d'aquesta intervenció de les autoritats nacionals, ja s'han adaptat a la legislació de la UE el 80 % dels 330 webs inspeccionats.

Què s'ha inspeccionat?
S'han inspeccionat els webs per determinar si la informació sobre les principals característiques dels productes era accessible i no hi figurava amb «lletra petita», si els webs facilitaven adreces electròniques per poder-hi fer preguntes i enviar-hi queixes i per comprovar si els webs oferien termes i condicions justes. Els principals problemes detectats són els següents:

·    clàusules contractuals abusives que exclouen el dret del consumidor a iniciar accions judicials o que li deneguen una indemnització si l'article adquirit no funciona;
·    informació confusa pel que fa al dret al desistiment; atesa la natura de les descàrregues digitals, els comerciants estan obligats a informar sempre el consumidor, abans que aquest no realitzi cap compra en el web, que no podran anul·lar la descàrrega un cop iniciada; tanmateix, val a dir que aquest no ha estat el cas del 42 % dels webs inspeccionats.
·    la falta d'informació obligatòria sobre la identitat del comerciant i, concretament, sobre el seu correu electrònic, que impedeix el contacte directe.

A més de la investigació, la Comissió Europea ha encarregat un estudi complementari que ha demostrat que en els webs no hi figura cap informació sobre les restriccions geogràfiques que imposen o que en tot cas n'hi figura de molt limitada. Aquesta mena d'informació és essencial per als consumidors que viatgen a un altre país, els quals lògicament esperen poder accedir al seu contingut digital i fer-lo servir sense cap impediment a tot arreu del mercat únic.

Aquest estudi també ha demostrat que sovint els jocs que s'anuncien com a gratuïts requereixen alguna mena de pagament a posteriori sense que se'n digui res a l'inici. Sovint aquestes pràctiques tenen com a objectiu directe els menors, els més vulnerables de tots els grups d'usuaris, i han provocat situacions en què els pares han hagut de pagar factures exorbitants si han deixat que els seus fills juguin amb els seus dispositius mòbils.

Quin és el pas següent?
Continuen el procediments administratius o judicials nacionals iniciats contra el 49 webs que encara infringeixen la legislació. També s'està estudiant la qüestió dels pagaments durant els jocs digitals per tal de garantir una millor informació dels consumidors i evitar pagaments desproporcionats i inesperats realitzats pels menors.

Antecedents
Les inspeccions dels webs es fan a nivell de tota la UE per tal de detectar les infraccions de la legislació en matèria de protecció dels consumidors i vetllar per la seva correcta aplicació. La inspecció és coordinada per la Comissió Europea i duta a terme de manera simultània per les autoritats nacionals. La setena inspecció dels continguts digitals des del 2007 es va realitzar el mes de juny de 2012 als vint-i-sis Estats membres de la UE, Noruega i Islàndia.

Cada vegada és més gran el percentatge de ciutadans europeus que compren continguts digitals: de mitjana, en els últims dotze mesos el 79 % dels consumidors europeus han fet servir serveis musicals en línia i el 60 % jocs en línia. Segons fonts empresarials, al 2010 el valor de la música descarregada a tota la UE va ser de 667 milions d'euros. Al 2011 els consumidors d'Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Països Baixos i Regne Unit es van gastar 16 500 milions d'euros en jocs digitals. Els jocs destinats als menors que s'anuncien com a gratuïts representen una part cada vegada més gran del mercat de jocs digitals de la UE (un 50 % de tots els jocs en els últims dotze mesos).

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios