La Comissió Europea proposar negociar amb Marroc per facilitar l'expedició de visats per a estades de curta durada

By Esguard de Dona - diumenge, d’octubre 06, 2013En paraules de la comissària d'afers d'interior, Cecilia Malmström, «es tracta d'un pas endavant molt important en la llarga història de col·laboració entre la UE i el Marroc. Un accés més fàcil als visats enfortirà el desenvolupament social i econòmic i la comprensió mútua entre els nostres països i els nostres ciutadans. A més, la recent decisió marroquina d'adoptar una nova política de migració i asil és un altre senyal molt positiu per a la nostra col·laboració. M'omplen de satisfacció les recomanacions que fa en el seu recent informe el Consell Nacional de Drets Humans del Marroc per canviar la pràctica i les polítiques d'aquest país en matèria de migració i asil i aconseguir que siguin més justes i respectin plenament els drets humans. 
Aquest informe s'ajusta als objectius de l'Associació per a la Mobilitat i és per a mi una molt bona notícia que el Rei i el govern del Marroc s'hagin compromès a endegar una estratègia i un pla d'acció per posar en pràctica les recomanacions del dit informe. Un primer resultat ben visible d'aquesta nova política és la creació a Rabat de l'Oficina dels Refugiats i Apàtrides, que ja ha iniciat els seus treballs en col·laboració amb l'ACNUR. És un pas important més i estic disposada a recolzar l'aplicació de les recomanacions de l'informe. En el marc de l'Associació per a la Mobilitat, la UE ja ha donat tot el seu suport al Marroc perquè creï un sistema nacional d'asil i pugui fer front al tràfic d'éssers humans».

L'Associació per a la Mobilitat entre la UE i el Marroc es va firmar el mes de juny d'enguany i ja s'ha començat a aplicar. En aquest context, la Comissió proposa ara entaular negociacions per facilitar l'expedició de visats als ciutadans marroquins.

Algunes de les propostes tenen caràcter general, però de les altres se'n beneficiaran especialment els estudiants, els investigadors i els empresaris. Entre les propostes per facilitar l'expedició de visats cal esmentar la simplificació dels justificants que s'han d'adjuntar a la sol·licitud, la possibilitat d'expedir visats d'entrada múltiple amb un llarg període de validesa, la suspensió o la reducció de les despeses de gestió per a determinades categories de viatgers, l'establiment de terminis per gestionar la sol·licitud de visats i la possibilitat d'eximir els titulars de passaports diplomàtics de l'obligació de demanar un visat.

Ara cal que el Consell debati la proposta i, un cop l'hagi adoptada, podrà la Comissió encetar les negociacions amb les autoritats marroquines.

Antecedents
Al 2012 els consolats dels països Schengen al Marroc van expedir 322 094 visats. Això situa el Marroc en la setena posició pel que fa al nombre de visats Schengen expedits.
Les negociacions amb el Marroc per facilitar l'expedició de visats s'iniciaran un cop el Consell hagi donat a la Comissió el mandat necessari i seran dutes a terme en el marc de l'Associació per a la Mobilitat firmada amb el Marroc el mes de juny (IP/13/513).
L'Associació per a la Mobilitat té en compte els interessos i els objectius de totes les parts implicades, és a saber, la UE, els Estats membres, els països associats i els migrants i estableix un seguit d'objectius polítics i d'iniciatives per garantir de la millor manera possible la circulació de persones i per poder gestionar totes les qüestions relacionades amb la migració: impacte de la migració en el desenvolupament, mobilitat, migració regular i integració, migració irregular i gestió de fronteres, tràfic de persones i asil.
Aquesta associació global amb el Marroc representa un gran pas endavant i serà una referència per a tota la regió del sud de la Mediterrània.


Nota de la redacció:
A la comunicació de la Comissió Europea es fa una cita als països Schengen, per poder entendre millor les diferències existents entre el ser membre de la UE  i el ser membre Schengen (no cal se Estat Membre UE per estar a Schengen) però és que Schengen no és només un espai, sinó també un sistema de cooperació i es pot estar en el sistema de cooperació i no en l'espai Schengen,per això la propera setmana publicaré un post on intentaré explicar d'una manera entenedora aquestes diferències, i més endavant altres post sobre les diferents maneres de relació que hi ha en els diferents sistemes creats dins la  UE, perquè la UE té una gran complexitat i una gran flexibilitat a l'hora de cerca fórmules per aconseguir el funcionament de diversitat d'organismes on no tots els països que participen són estats menbres de la UE. 
  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios