La Comissió Europea obre una investigació sobre les companyies aèries que operen als aeroports de Girona i Reus

By Esguard de Dona - dimecres, d’octubre 16, 2013


La Comissió Europea ha obert una investigació exhaustiva per avaluar si els acords comercials signats entre les autoritats públiques i les companyies aèries que fan servir els aeroports de Girona-Costa Brava i de Reus a Catalunya respecten la normativa sobre ajuts estatals de la UE. El procediment ofereix als interessats l'oportunitat de presentar-hi observacions sobre els dits acords tot i que això no els hi pressuposa cap resultat favorable.

El mes de maig de 2012 la Comissió va rebre una denúncia d'una companyia aèria que opera a l'aeroport de Barcelona en relació amb els acords de comercialització que regulen les operacions de Ryanair als aeroports de Girona i de Reus. El denunciant al·lega que els dits acords constitueixen un ajut estatal il·legal en favor de Ryanair. De totes maneres, la Comissió vol investigar totes les companyies aèries que hagin firmat amb les autoritats públiques acords semblants que afectin els aeroports de Girona i de Reus. AENA Aeropuertos S.A. és l'autoritat que gestiona els aeroports de Barcelona, Girona i Reus.

Els acords regulen la publicitat de les regions afectades i inclouen diverses condicions sobre la presència i sobre les escales de les companyies aèries a ambdós aeroports.

Durant la investigació la Comissió també estudiarà si els aeroports de Girona i de Reus es podrien haver beneficiat indirectament dels acords de comercialització atès que aquests acords haurien pogut alleugerir els costos que altrament haurien hagut de suportar aquests aeroports per dur a terme les seves activitats.

Segons la informació de què disposa actualment, la Comissió no pot descartar que els acords de comercialització atorguin a les companyies aèries o als aeroports implicats un benefici o un avantatge indegut respecte dels seus competidors i que, per tant, siguin incompatibles amb el mercat interior.


Antecedents
Actualment, la Comissió està realitzant diverses investigacions en el sector del transport aeri:IP/13/641IP/13/637IP/13/502IP/13/133 i IP/13/38.

No constitueix cap ajut estatal una intervenció pública en una empresa amb activitat econòmica si les condicions d'aquest ajut poden ser assumides per un inversor privat que operi en condicions de mercat (principi de l'operador privat en una economia de mercat). Si no respecta aquest principi, tota intervenció pública constitueix un ajut estatal d'acord amb la legislació de la UE (article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea [TFUE]) perquè confereix al beneficiari un avantatge econòmic del qual no gaudeixen els seus competidors. És responsabilitat de la Comissió avaluar si l'ajut es pot considerar compatible amb les normes comunes de la UE (directrius sobre aviació) que permeten determinades categories d'ajuts en el sector de l'aviació. Aquestes normes comunes estableixen que el suport operatiu pot distorsionar la competència entre companyies aèries i aeroports i, per tant, és incompatible amb el mercat interior.

Al 2011 la Comissió va iniciar una revisió de les seves directrius sobre ajuts estatals en el sector de l'aviació fent una consulta pública sobre l'aplicació de l'actual marc jurídic (vegeu IP/11/445) a fi i efecte d'ajustar-lo a l'evolució recent del mercat i adaptar-lo als diferents models empresarials, des del de les companyies nacionals al de les companyies de baix cost que han sorgit d'ençà que va començar la liberalització del sector. Les noves directrius permeten una més gran equitat de les condicions de competència de les companyies aèries i dels aeroports. La consulta pública sobre el projecte de noves normes va concloure el 25 de setembre de 2013 (vegeu IP/13/644). 

La Comissió va rebre més de 140 respostes dels Estats membres i dels interessats. Actualment, la Comissió està analitzant les respostes rebudes amb l'objectiu d'adoptar unes noves directrius a principis de 2014 que incloguin tant les companyies aèries, com el finançament de les infraestructures aeroportuàries.

La versió no confidencial de la decisió es publicarà al Diari Oficial de la UE i estarà disponible amb la referencia SA.33909 al Registre d'Ajuts Estatals de la Direcció General de Competència de la Comissió Europea un cop s'hagin resolt les qüestions de confidencialitat. Les decisions sobre ajuts estatals que es publiquen a internet i al Diari Oficial de la UE també figuren al butlletí en línia sobre ajuts estatals (State Aid Weekly e-News).

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios