La Comissió Europea demana al regulador espanyol que modifiqui o retiri la proposta de tarifes d'accés majorista a la banda ampla

By Esguard de Dona - dilluns, d’octubre 28, 2013


La Comissió Europea ha demanat oficialment al regulador espanyol de telecomunicacions (CNMC) que retiri o modifiqui la seva proposta de tarifes regulades que l'operador dominant, Telefónica, pot aplicar a la resta d'operadors que vulguin fer servir la seva xarxa per comercialitzar serveis de banda ampla.

La Comissió va advertir una primera vegada la CMT (antecessora de la actual CNMC) el mes de juny (IP/13/621) que el seu pla no era compatible amb la normativa sobre telecomunicacions de la UE, que podia ser perjudicial 
per a la competència i que en cap cas no constituïa un incentiu de les inversions en banda ampla d'alta velocitat. 

Concretament, la Comissió expressava la seva preocupació pel fet que el model que proposa el regulador espanyol per fixar les tarifes pugui arribar a regular els preus per damunt del 50 % dels nivells de rendibilitat. L'única tarifa regulada de la xarxa de fibra òptica de Telefónica és l'accés a la banda ampla i el regulador espanyol no té previst imposar-hi d'altres salvaguardes de la competència com ara normes més estrictes de no discriminació.

La Comissió ha dut a terme una investigació que ha durat tres mesos i n'ha conclòs que la mesura de la CNMC manca de transparència i inclou un element d'arbitrarietat perquè no s'ha pogut justificar en detall el nivell de tarifes establert. L'Organisme de Reguladors Europeus de Telecomunicacions (BEREC) està d'acord amb la majoria dels dubtes de la Comissió.

La Comissió exigeix que el regulador espanyol retiri o modifiqui la seva proposta per tal d'adequar-la a la normativa europea sobre telecomunicacions. Si no ho fa, la Comissió estudiarà les mesures jurídiques que calguin.

En paraules de la vicepresidenta de la Comissió Europea, Neelie Kroes, «l'estabilitat dels preus i la transparència dels mecanismes nacionals de fixació dels preus són indispensables per crear unes condicions favorables a la competència i a la inversió en el sector de les telecomunicacions. Tot i les diverses circumstàncies nacionals, cal garantir una més gran coherència de la regulació si volem crear un autèntic mercat únic de les telecomunicacions».

Per fomentar la competència i millorar la inversió en la banda ampla, qualsevol nova mesura ha de tenir en compte la recomanació de la Comissió relativa a la no discriminació i a les metodologies de costos (IP/13/828 i MEMO/13/779), recomanació que inclou orientacions perquè els reguladors puguin calcular els costos a l'hora de regular les tarifes d'accés.

Aquesta és la novena vegada que la Comissió publica una recomanació d'acord amb l'article 7 bis de la Directiva 2002/21/CE sobre telecomunicacions (MEMO/10/226).

Antecedents
La normativa sobre telecomunicacions de la UE exigeix que els Estats membres promoguin la competència, protegeixin els interessos dels consumidors de la UE i fomentin el desenvolupament del mercat únic.

L'article 7 de la Directiva 2002/21/CE exigeix que els reguladors nacionals de telecomunicacions notifiquin a la Comissió, a l'Organisme de Reguladors Europeus de les Comunicacions Electròniques (BEREC) i als reguladors de telecomunicacions d'altres països de la UE les mesures que tenen previst adoptar per solucionar els problemes de mercat que puguin aparèixer.

D'acord amb l'article 7 bis de la Directiva 2002/21/CE, si la Comissió té dubtes pel que fa a la compatibilitat amb la normativa europea d'una proposta nacional de regulació, pot iniciar una investigació en profunditat, anomenada de fase II. En aquest cas la Comissió disposa de tres mesos per negociar amb el regulador nacional i en estreta col·laboració amb el BEREC la manera en què el regulador pot modificar la seva proposta per adequar-la a la normativa europea. Si, al final de la investigació, es mantenen les divergències, la Comissió pot prendre d'altres mesures d'harmonització i exigir al regulador nacional que modifiqui o retiri la seva proposta.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios