Europa: Simplificar la legislació a la UE per ajudar a les empreses al creixement i creació de llocs de feina.

By Esguard de Dona - dijous, d’octubre 03, 2013

Adequació legislativa: 
la Comissió vol simplificar la legislació de la UE

Si bé no ens podem estar d'una regulació a nivell europeu, és cert que sovint aquesta regulació rep moltes crítiques pel fet d'imposar massa requisits que ofeguen les empreses, especialment les més petites, o pel fet d'interferir excessivament en la vida dels ciutadans

El 74 % del europeus opina que la UE genera massa paperassa[1]. Per donar resposta a aquesta preocupació, la Comissió Europea ha fet un esforç en els últims anys per racionalitzar la legislació i reduir les traves administratives. En el seu discurs del passat 11 de setembre sobre l'estat de la Unió, el president Barroso va situar la qüestió de la regulació intel·ligent en un marc més ampli i va afirmar que la Unió Europea havia de fer servir «grans mitjans en qüestions d'envergadura i petits mitjans en assumptes més petits».

Avui la Comissió fa un nou pas important per tal que la legislació europea respongui adequadament als seus objectius i ajudi les empreses enlloc de posar traves al creixement i a la creació de llocs de treball. En una seva comunicació, la Comissió estableix de manera molt concreta, per àrees polítiques, on té pensat actuar per simplificar o suprimir normatives de la UE, alleugerar les traves administratives i garantir que l'aplicació de la normativa sigui més fàcil. A l'esmentada comunicació la Comissió Europea publica els resultats del repàs que s'ha fet de tota la legislació de la UE i estableix tot un seguit de noves mesures que ja s'estan aplicant o que es proposaran al Consell i al Parlament Europeu perquè les aprovin. La Comissió també anuncia avui la creació d'un marcador per avaluar els avenços assolits en aquesta matèria a nivell europeu i a nivell nacional. Aquestes iniciatives formen part del Programa d'Adequació i Eficàcia de la 
Reglamentació (REFIT, per les seves sigles angleses) de la Comissió.

«L'objectiu d'Europa és donar resposta als grans reptes a què hem de fer front tots plegats. Tot i així, per poder-ho fer, hem de triar correctament les prioritats i esbrinar quina és la dosi de reglamentació adequada. No tot el que és bo és bo a nivell europeu. Abans d'intervenir a nivell de la UE, haurem de pensar-nos-ho bé. Avui iniciem el procés més ambiciós i exhaustiu mai dut a terme per simplificar la legislació europea, que no només farà que Europa sigui més forta, més segura i més sostenible, sinó que també enfortirà els principis de subsidiarietat i de proporcionalitat. A més, això també donarà una nova embranzida a la idea europea precisament uns mesos abans de les eleccions al Parlament Europeu, que se celebraran al mes de maig de 2014», ha declarat avui el president Barroso.

A la comunicació que avui publica sobre els resultats i les etapes vinents en matèria d'adequació de la reglamentació, la Comissió exposa el següent:

1.   Ofereix una panoràmica del que s'ha fet en els últims anys per adequar la legislació europea als seus objectius simplificant-la i reduint-ne els costos. En els últims deu anys la Comissió ha dut a terme reformes molt importants de les seves polítiques, com ara la reducció del cost del desplegament de la banda ampla, la Directiva marc sobre l'aigua, l'adopció del codi en matèria de visats de Schengen, la Directiva sobre els drets dels consumidors, la Directiva de serveis, el Reglament sobre la patent unitària, el codi duaner de la Unió. Des de 2005 la Comissió ha aprovat 660 iniciatives per simplificar, codificar i refondre actes jurídics i se n'han derogat més de 5 590. La consulta de les petites i mitjanes empreses duta a terme per la Comissió ha permès incorporar les seves prioritats a l'agenda sobre l'adequació legislativa. Exemples concrets d'aquesta millora per a les empreses són els següents: s'han simplificat els requisits dels aparells de control (tacògrafs) en el sector del transport per carretera i s'han reduït entre un 35 % i un 95 % les obligacions que imposa a les petites i mitjanes empreses el Reglament REACH sobre substàncies químiques; a més, al mes d'octubre es proposarà una declaració d'IVA estandarditzada. Entre 2007 i 2012 s'ha aconseguit reduir un 26 % les traves administratives per a les empreses, la qual cosa suposa un estalvi de 32 300 milions d'euros i encara estan pendents de ser aprovats 5 000 milions d'euros més. Entre els principals resultats del programa cal esmentar la promoció de la facturació electrònica de l'IVA, les exempcions o els règims especials per a les petites i mitjanes empreses en matèria de comptabilitat, la gestió dels residus electrònics i les estadístiques comercials dins de la UE. El que ha canviat, principalment, és la manera d'elaborar la legislació: actualment s'estan fent servir sistemàticament les avaluacions d'impacte i les consultes a les parts interessades, interlocutors socials inclosos.

2.   Presenta 21 iniciatives legislatives importants de simplificació i reducció de les traves administratives en l'àmbit de la salut animal i vegetal, les subvencions als petits agricultors, la seguretat dels productes i la vigilància del mercat, la contractació pública, la base imposable consolidada comuna de l'impost de societats, els assajos clínics amb productes farmacèutics i els viatges, les vacances i els circuits combinats.

3.   Fa una llista dels àmbits d'actuació per al període 2013-2014 en els quals se simplificarà la legislació europea vigent mitjançant la consolidació jurídica i la introducció de modificacions (per exemple, en l'àmbit de la informació i la consulta dels treballadors, les estadístiques empresarials, els viatges combinats, la legislació sobre societats, la introducció d'una declaració d'IVA estandarditzada, les mesures zootècniques i la normativa comercial). Fins a finals de 2014 la Comissió haurà dut a terme 47 avaluacions, controls de l'adequació legislativa o altra mena d'informes per reduir les traves administratives. Es farà un esforç important en l'àmbit del medi ambient, de l'empresa i la indústria, i de l'ocupació: avaluacions de l'adequació legislativa de la normativa sobre substàncies químiques no incloses en el Reglament REACH, homologació de vehicles de motor, gestió de residus, normes de protecció d'empreses davant d'altres empreses i del consumidor davant de les empreses, publicitat i drets del consumidor, i normativa alimentària. S'han programat avaluacions en l'àmbit de la salut i la seguretat en el treball, la Directiva sobre comunicacions electròniques i privacitat, la Directiva sobre les agències de treball temporal, la Directiva sobre maquinària, la gestió de la contaminació acústica, la contractació pública o els impostos especials.

4.   Enumera els àmbits en els quals la Comissió té intenció de retirar les propostes pendents i derogar la legislació europea vigent.

5.   Esbossa noves accions horitzontals per adequar la legislació europea als seus objectius. La Comissió vol revisar l'aplicació nacional de la legislació europea i les traves administratives que aquesta imposa per tal de reduir-les. Es promourà l'intercanvi de bones pràctiques entre Estats membres. Es demanarà l'opinió i els suggeriments de les empreses i, especialment, de les petites i mitjanes i altres parts interessades.

6.   Anuncia la publicació anual d'un marcador REFIT per seguir els avenços a nivell nacional i europeu i per facilitar el diàleg sobre l'adequació de la legislació amb els ciutadans, els Estats membres, les empreses i la societat civil en general.

Passos següents
Perquè el compromís amb la reglamentació intel·ligent arribi a bon port, el Parlament Europeu i el Consell hauran de demostrat un nivell semblant d'ambició per tal que les mesures que es proposen per simplificar i reduir les traves administratives es puguin aprovar ràpidament. La Comissió farà tots els possibles per negociar amb les altres institucions i assolir els objectius i continuarà col·laborant estretament amb els Estats membres i amb les parts interessades perquè li comuniquin les seves opinions i els seus suggeriments en matèria d'adequació de la legislació per tal de dur-los a terme en el marc del programa REFIT i millorar la seva eficàcia.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios