Europa: noves mesures contra la violència associada amb les armes de foc

By Esguard de Dona - dilluns, d’octubre 21, 2013

autor: INVERTED

Cap país no se n'escapa: a tot Europa cada any més de mil persones són víctimes d'homicidis per armes de foc i a tota la Unió s'han declarat perdudes o robades més de mig milió d'armes de foc.
com a conseqüència, la Comissió Europea presenta avui un seguit de propostes jurídiques, policials, educatives i financeres per reduir la violència associada amb armes de foc i frenar-ne l'ús il·legal a Europa. 

Sorprèn el nombre d'atacs armats que han tingut lloc a Europa en els últims anys, a Bèlgica, Finlàndia, França, Itàlia i Noruega per esmentar-ne només alguns. 


També publica avui la Comissió Europea els resultats d'una enquesta de l'Eurobaròmetre segons la qual sis de cada deu europeus pensen que efectivament en els pròxims cinc anys pujarà el nivell de delinqüència amb armes de foc; a més, segons l'enquesta, el 55 % dels europeus reclama una legislació més estricta amb els permisos per posseir, comprar o vendre armes de foc. 

Malgrat aquesta percepció de risc, a l'informe es recull que, segons l'enquesta realitzada, el 90% de persones de la UE no han sigut mai propietaris de cap arma, no existeix el costum de tenir armes de foc entre la majoria de nacionals dels països de la UE.

Les raons que indiquen per les quals tenen armes són:

Mitjana dels 28 Estats membres de la  EU 
Caçadors: 35 %
Profiessionals (polícia, etc.) 29%
Esport: 23 %
Protecció Personal: 14 %
Altres 10 %
Col·leccionisme 5%
No especificat: 2 %


Espanya;
Caçadors: 66 %
Profiessionals (polícia, etc.) 18%
Esport: 22 %
Protecció Personal: 6 %
Altres 7 %
Col·leccionisme 0%

No especificat: 3 %

En paraules de la comissària d'afers d'interior, Cecilia Malmström, «cada setmana es produeixen nous actes de violència comesos amb armes de foc i, tot i així, és preocupant que a Europa no hi hagi cap debat sobre l'ús il·legal i sobre el tràfic d'armes. Es parla molt més de l'ús de les armes de foc a Estats Units que a Europa i hauríem de preocupar-nos més pel que passa aquí. Tenim molta feina a fer aquí a Europa perquè pistoles, fusells i armes d'assalt no acabin a mans dels delinqüents».

Per tant, la Comissió Europea presenta un seguit d'idees per eliminar els punts febles de la UE tot al llarg del cicle de vida de les armes, des de la producció, a la venda, la tinença, el comerç, l'emmagatzematge i la desactivació tot respectant la forta tradició d'ús legal d'armes com en el cas del tir esportiu o de la caça.

Unes normes comunes més estrictes pel que fa a la desactivació de les armes de foc podria garantir que, un cop desactivades, les armes romanguessin fora de servei.

La Comissió Europea estudiarà com marcar les armes de foc amb números de sèrie en el moment de la seva fabricació per poder-ne seguir el rastre si arriben a mans dels delinqüents.

A més, caldria fer una legislació europea, amb uns mínims comuns en matèria de sancions penals, que dissuadís els delinqüents a tots els Estats membres i que evités els forats legals de què es beneficien els traficants. Aquesta legislació comuna podria determinar els delictes associats a una arma de foc que podrien ser objecte de sancions penals (fabricació, tràfic, tinença, manipulació i lliurement il·lícits d'armes de foc) i establir el nivell d'aquestes sancions que haurien d'imposar els Estats membres.

També es podrien endurir les condicions sobre tinença d'armes de foc en els Estats membres restringint, per exemple, l'accés dels civils a armes especialment perilloses o revisant els tràmits de concessió de llicències d'armes.

També caldria enfortir els controls sobre la fabricació i venda il·legal d'armes de foc. La Comissió buscarà més informació sobre els nous reptes tecnològics com ara la venda d'armes per internet o la impressió en 3D de peces i components i sobre la manera de reduir el risc de lliurement d'armes de foc per via postal.
La Comissió també estudiarà la manera de reduir l'amenaça de desviament d'armes a partir de tercers països, de millorar els sistemes de què disposen aquests països per controlar les exportacions d'armes, de tancar definitivament els itineraris del contraban i de gestionar millor els estocs d'armes militars.
Ara aquestes propostes seran debatudes pel Parlament Europeu, pels Estats membres i pels interessats per tal d'avaluar les diverses opcions i prendre les mesures legislatives que siguin necessàries.

Totes aquestes propostes es basen, d'una banda, en les converses mantingudes amb les forces de seguretat, amb les víctimes d'armes de foc, amb les ONG, amb els fabricants minoristes autoritzats i amb els usuaris i, de l'altra, en els resultats de l' enquesta de l'Eurobaròmetre i en les respostes a la consulta pública duta a terme.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios