Europa: Nova Política d'Infraestructures: Els corridors de ferrocarril i carreteres

By Esguard de Dona - dijous, d’octubre 17, 2013

 Nova xarxa central: algunes xifres
La xarxa central permetrà:
·    la connexió de 94 grans ports europeus amb vies ferroviàries i de carreteres;
·    l'enllaç per ferrocarril de 38 aeroports clau amb grans ciutats;
·    la conversió de 15 000 km de vies ferroviàries en línies d'alta velocitat;
·    la realització de 35 projectes transfronterers que contribuiran a reduir els colls d'ampolla actuals.
Aquestes realitzacions constituiran la sàvia econòmica del mercat únic i permetran la lliure circulació de persones i de mercaderies a la UE


En la revisió més radical a què s'ha sotmès la política d'infraestructures de la UE des dels seus inicis a la dècada dels 80, la Comissió publica avui els nous mapes on figuren els nou grans corredors que serviran d'eix per al transport dins del mercat únic europeu i que revolucionaran les connexions est-oest. Per respondre adequadament a aquesta ambició, els recursos que destinarà la UE al finançament de les infraestructures de transport es triplicarà durant el període 2014-2020 fins a assolir els 26 000 milions d'euros.
La nova política d'infraestructures de la UE transformarà el mosaic actual de carreteres, vies ferroviàries, aeroports i canals europeus en una xarxa transeuropea de transports (RTE-T, per les seves sigles angleses) unificada.
En paraules del vicepresident de la Comissió Europea responsable de transports, Siim Kallas, «el transport és fonamental per a l'economia europea. Sense unes bones connexions, Europa no aconseguirà créixer ni prosperar. La nova política d'infraestructures de la Unió posarà en marxa una poderosa xarxa europea de transports que permetrà impulsar el creixement i la competitivitat. La nova xarxa connectarà l'est i l'oest i substituirà els actuals pedaços incomplets del transport europeu per una xarxa genuïnament europea».
Nova política d'infraestructures
La nova política estableix per primera vegada una xarxa central de transports basada en nou grans corredors: dos corredors nord-sud, tres corredors est-oest i quatre corredors en diagonal. Aquesta xarxa central, que s'haurà d'acabar abans que finalitzi l'any 2030, transformarà les connexions est-oest, eliminarà colls d'ampolla, millorarà les infraestructures i racionalitzarà les operacions transfrontereres de transport tant de viatgers, com de mercaderies a tota la Unió. A més, la xarxa millorarà les connexions entre els diferents mitjans de transport i contribuirà a atènyer els objectius que s'ha fixat la UE en la lluita contra el canvi climàtic. La disponibilitat dels fons dependrà de l'èxit de les negociacions del marc financer plurianual per al període 2014-2020.
El finançament de les infraestructures de transport es triplicarà durant el període 2014-2020 fins a arribar als 26 000 milions d'euros.
Aquests recursos es concentraran massivament en la xarxa central de transports, que és on es podrà obtenir un major valor afegit europeu. Amb l'objectiu de donar prioritat a les connexions est-oest, s'assignarà gairebé la meitat dels recursos, concretament, 11 300 milions d'euros procedents del programa «Connectar Europa», als anomenats «països de la cohesió».
La nova xarxa central de transports es basarà en una «xarxa capil·lar» de rutes, que es connectarà amb la central a nivell regional i nacional. Aquesta xarxa capil·lar cobrirà la totalitat de la Unió i garantirà l'accés a totes les seves regions. L'objectiu és aconseguir que, de manera gradual i abans que finalitzi l'any 2050, la gran majoria dels ciutadans i de les empreses europees es trobi a una distància de menys de 30 minuts d'aquesta xarxa capil·lar.
La nova xarxa de transports farà possible:
·    uns desplaçaments més segurs i menys congestionats
·    i uns viatges més ràpids i fàcils.
Els 26 000 milions d'euros a preus corrents assignats al transport pel programa «Connectar Europa» del marc financer plurianual actuaran de manera eficaç com a «capital inicial» per fer que els Estats membres inverteixin en les connexions i en els enllaços transfronterers que, per la seva dificultat, probablement no arribarien mai a construir-se si no fos per aquesta injecció de capital. Es calcula que el cost que suposarà dur a terme la primera fase de finançament de la xarxa central durant el període 2014-2020 serà de 250 000 milions d'euros. Aquesta xarxa hauria de quedar enllestida abans que finalitzi l'any 2030.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios