Europa: Informe Trimestral Situació Social i d'Ocupació: fragilitat de la recuperació econòmica

By Esguard de Dona - dijous, d’octubre 03, 2013


Situació social i d’ocupació a la UE: un informe trimestral assenyala la fragilitat de la recuperació econòmica i l’augment de la divergència a la UEM

Tot i que la Unió Europea pugui estar albirant una fràgil recuperació econòmica, les divergències creixents entre els països, especialment a l’eurozona, demanen que es millorin el control i l’avaluació dels possibles desequilibris socials i de l’ocupació a fi de donar una autèntica dimensió social a la Unió Econòmica i Monetària (UEM), d’acord amb l’últim informe trimestral de la Comissió Europea sobre l’ocupació i la situació social.

L’informe també subratlla que les condicions socials i del mercat laboral segueixen sent greus, i que el creixement integrador exigirà més inversions estratègiques i reformes estructurals.
László Andor, comissari europeu d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió, ha comentat que “no hi ha lloc per a la complaença. Massa persones estan patint les nefastes conseqüències socials de la crisi i cal incrementar la inversió social i donar suport a la creació d’ocupació. Per a una recuperació sostenible hem d’avançar en la reforma de la Unió Econòmica i Monetària, posar més atenció als problemes socials i d’ocupació i coordinar més estretament les polítiques. Hem de ser capaços de detectar i abordar els principals reptes en aquests àmbits als primers moments, en comptes de permetre que augmentin les disparitats a Europa”.

Si bé hi ha senyals d’una tímida recuperació, les condicions socials i del mercat laboral segueixen sent molt difícils:
·    Les taxes d’atur juvenil han arribat a xifres sense precedents, amb una mitjana del 23% a la UE i del 63% a Grècia.
·    L’atur de llarga durada ha augmentat a la majoria dels Estats membres, arribant a un màxim absolut al conjunt de la UE. Han augmentat l’atur estructural i el desfasament entre l’oferta i la demanda quantitativa i qualitativa de mà d’obra.
·    A la destrucció neta de llocs de treball s’hi ha afegit l’augment de la precarietat: s’ha incrementat el temps parcial, especialment involuntari, tot i que ha disminuït la proporció de contractes temporals, més afectats per la contracció.
·    La pobresa ha augmentat a la UE des de 2007. Els ingressos familiars estan disminuint i un 24,2% de la població de la UE es troba en risc de pobresa o exclusió. Això afecta especialment als infants, atès l’augment de l’atur, de les famílies sense cap ingrés i de la pobresa de les pròpies persones ocupades.

Calen més reformes i més inversió social
Les polítiques actives del mercat laboral, com ara les subvencions a la contractació, les reduccions fiscals per feines de baixa remuneració, o la formació i el suport personalitzats per a la cerca de feina són fonamentals, al moment actual de recuperació incipient, per ajudar a trobar feina i evitar l’atur de llarga durada o que els qui acaben els estudis desisteixin de buscar feina. Com més persones treballin, més contribuiran a l’equilibri del pressupostos i més famílies podran despendre, i això permetrà una recuperació contínua de la producció econòmica.

Cal esforçar-se especialment en posar en pràctica la Garantia Juvenil, adoptada pel Consell de Ministres de la UE d’abril de 2013 i aprovada pel Consell Europeu de 27 i 28 de juny. A molts països caldran reformes estructurals, com ara el reforç dels serveis públics d’ocupació, la creació d’una col·laboració sòlida entre les autoritats públiques responsables d’ocupació i d’educació, i més inversió en formació i plans d’aprenentatge. Els Estats membres han de presentar els plans d’aplicació de la "Garantia Juvenil” els propers mesos.
A més, els Estats membres han de seguir modernitzant els sistemes de benestar nacionals per augmentar l’eficàcia dels recursos disponibles i aconseguir el màxim en termes d’integració social i econòmica. Els sistemes de protecció social han de respondre a les necessitats de les persones als moments crítics de la vida. La Comissió dóna unes orientacions per a una millor inversió social alpaquet d'inversió social de febrer de 2013, que inclou recomanacions específiques contra la pobresa infantil i per al problema de les persones sense llar (IP/13/125MEMO/13/117MEMO/13/118).

La creixent divergència a l’eurozona mina la Unió Econòmica i Monetària
L’últim informe trimestral assenyala les divergències creixents entre països, especialment a l’eurozona:
·    Al sud i a la perifèria de l’eurozona, les taxes d’atur van arribar l’any 2012 a una mitjana del 17,3%, quan al nord i al centre aquest valor va ser del 7,1%.
·    El percentatge mitjà de joves que no estudien ni treballen (ni-ni) va ser del 22,4% al sud i la perifèria i de l’11,4% al nord i al centre.
·    La pobresa ha augmentat a dos terços dels Estats membres, però no a l’altre terç.
Les diferències econòmiques i socials posen en perill els mateixos fonaments de la UEM. La baixa rendibilitat social i laboral no perjudica tant sols als Estats membres directament afectats, sinó que repercuteix als països amb millor rendibilitat, perquè baixen la demanda total i la productivitat i augmenten els tipus d’interès a causa de la inestabilitat política i de la desconfiança en l’euro i en la UE. A molts països de l’eurozona, la recent reducció dels desequilibris macroeconòmics en absència d’un ajust dels tipus de canvi o de l’expansió pressupostària ha estat acompanyada de l’augment de l’atur i dels problemes socials.

Perquè la UEM sigui més sòlida i tingui una dimensió social cal millorar el seguiment i l’avaluació dels principals desequilibris possibles en termes d’ocupació i de situació social als Estats membres. Caldria també una major coordinació de les polítiques socials i d’ocupació per garantir una resposta oportuna i eficaç a aquests reptes en interès de la UEM en conjunt. La Recomanació sobre la Garantia Juvenil i l’acord de posar en marxa una iniciativa en favor de l’ocupació dels joves amb un pressupost de 6.000 milions d’euros, són exemples d’accions col·lectives per superar un important repte social i d’ocupació que afecta de manera desproporcionada a algunes parts de la UEM.


Més informació

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios