Europa: Enquesta sobre competències dels adults. Les dades concretes d'Espanya i la resta de països

By Esguard de Dona - dimarts, d’octubre 08, 2013


Enquesta sobre les competències dels adults: necessitat de millorar l'educació i la formació
En el cas d'Espanya, l'enquesta mostra que un de cada tres adults té un nivell d'alfabetització i de càlcul elemental molt baix.

Segons les dades de la primera enquesta internacional sobre les competències dels adults que avui publiquen l'OCDE i la Comissió Europea, un de cada cinc adults a Europa té un nivell d'alfabetització i unes competències aritmètiques molt per sota de la mitjana i, fins i tot, títols universitaris de la mateixa especialitat no garanteixen el mateix nivell de competències a tots els països. L'enquesta avalua el nivell d'alfabetització, les capacitats de càlcul elemental i els coneixements d'informàtica d'adults compresos entre els 16 i els 65 anys de disset Estats membres: Alemanya, Àustria, Bèlgica (Flandes), Dinamarca, Eslovàquia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Regne Unit (Anglaterra i Irlanda del Nord), República Txeca, Suècia i Xipre, a més d'Austràlia, Canadà, Corea, Estats Units, Japó i Noruega. L'enquesta arriba a la conclusió que els Estats membres han d'invertir més en educació i en formació per millorar les competències de la població i les seves possibilitats de trobar feina.L'enquesta, també coneguda com Programa d'Avaluació Internacional de Competències d'Adults (PIAAC, per les seves sigles angleses), va ser encarregada per la comissària europea d'educació, cultura, multilingüisme i joventut, Androulla Vassiliou, i pel secretari general de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), Ángel Gurría.

En paraules d'Androulla Vassiliou, «l'enquesta sobre les competències dels adults ha detectat deficiències en els nostres sistemes educatius i formatius que cal corregir si volem dotar les persones de totes les competències d'alt nivell que necessiten per tenir èxit a la vida. No és acceptable que una cinquena part de la població de la UE tingui uns nivells de competència tan baixos. Hi hem de posar remei. No hi ha dreceres. Hem d'invertir amb més eficiència a nivell de la UE i a nivell nacional per millorar l'educació i la formació».
Aquest punt de vista és compartit pel comissari de treball, assumptes socials i integració, László Andor, que demana més finançament en educació i reformes laborals de manera prioritària. «Insto els Estats membres a recórrer amb més assiduïtat al Fons Social Europeu per invertir en l'adquisició de competències, en la formació dels joves desocupats i en l'aprenentatge al llarg de la vida dels treballadors de mitjana edat i més grans», hi afegeix el comissari Andor.

Principals conclusions de l'enquesta
1. El 20 % de la població de la UE en edat de treballar té coneixements molt deficitaris de lectura, escriptura i càlcul; aquestes xifres són més altes en el cas dels desocupats, que tenen més probabilitats de veure's atrapats en un parany de pobres competències si no segueixen una formació per a adults o ho fan de manera molt escadussera.

2. El 25 % dels adults no té les competències digitals necessàries per fer servir amb eficàcia les tecnologies de la informació i de la comunicació (TICS); la solució a aquest problema és un dels objectius de la nova iniciativa de la Comissió Europea anomenada Obrir l'educació al món*.
3. Hi ha diferències molt importants d'un país a l'altre en desenvolupament de competències a través de l'educació formal; en alguns Estats membres els joves que han acabat l'escolaritat amb un títol d'educació secundària superior tenen competències iguals o fins i tot millors que els llicenciats d'altres Estats membres.

4. Les polítiques d'aprenentatge permanent han d'aspirar a mantenir les competències al llarg del temps ateses les bretxes intergeneracionals que revela l'enquesta i atesos els beneficis econòmics i socials tan importants que pot obtenir qui disposi de competències més importants.

Diferències entre Estats membres
Les dades aplegades per l'OCDE demostren que hi ha diferències importants d'un Estat membre a un altre. Per exemple:

  • Un de cada cinc adults té uns nivells d'alfabetització i de càlcul elemental molt baixos a França, Irlanda, Polònia i Regne Unit.
  •  Aquest percentatge és d'un de cada tres adults a Espanya i Itàlia.


  • Més del 40 % de la població adulta de Finlàndia, Països Baixos i Suècia té molt bones competències en matèria de resolució de problemes en entorns informàtics i, per contra, un de cada cinc adults no té cap experiència en informàtica a Eslovàquia, Espanya, Itàlia, Polònia i Xipre.

  • A Finlàndia i als Països Baixos els nivells d'alfabetització dels estudiants amb un certificat d'ensenyament secundari superior són semblants o fins i tot millors que els dels estudiants d'ensenyament superior a Espanya, Irlanda, Itàlia, Regne Unit (Anglaterra i Irlanda del Nord) i Xipre.


  • A Bèlgica (Flandes), Espanya, Finlàndia i França el nivell de lectura, escriptura i càlcul elemental entre la població compresa entre els 25 i els 34 anys és significativament millor que el de la generació compresa entre els 55 i els 65 anys.
Pròxims passos
Les conclusions de l'enquesta i les seves conseqüències per a l'educació i la formació seran objecte de debat entre els Estats membres perquè aquests puguin posar remei a aquestes febleses. El nou programa Erasmus+ d'educació, formació i joventut finançarà projectes destinats a millorar i actualitzar les competències dels adults. L'enquesta també pot ajudar els Estats membres a establir prioritats per obtenir finançament del Fons Social Europeu 2014-2020, que és una font clau de finançament per a l'adquisició de competències i per a la formació i alhora pot ajudar a millorar l'accés a la formació dels grups vulnerables.
Antecedents

L'enquesta sobre les competències dels adults ha avaluat a cada Estat membre que hi participava les competències de 5 000 adults compresos entre els 16 i els 55 anys, que representen la població en edat de treballar. Les competències avaluades són l'alfabetització, el càlcul elemental i la resolució de problemes en entorns informàtics. L'enquesta també ha demanat quin és el nivell d'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TICS) a la feina i a la vida quotidiana, quins són els requisits de caràcter general que es demanen a la feina, si les competències i les qualificacions s'adeqüen als requisits de la feina i tot un seguit de qüestions sobre educació, feina i origen socioeconòmic.

L'enquesta es va dur a terme al 2011 i 2012 a vint-i-tres països, disset dels quals Estats membres de la UE que representen més del 80 % de la població de tota la UE.
La Comissió Europea i l'OCDE han firmat recentment un nou acord de cooperació per col·laborar més estretament en tres àmbits: estratègies per adquirir competències, anàlisis per països i enquestes internacionals.

Aquesta tardor la Comissió i l'OCDE posaran en marxa una nova eina d'avaluació en línia de l'educació i de les competències que permetrà a la gent avaluar les seves competències i comparar-les internacionalment.

Aquesta tarda, el vicedirector de la Direcció d'Educació i Competències de l'OCDE, Andreas Schleicher, i el director general adjunt d'educació i cultura de la Comissió Europea, Xavier Prats Monné, participaran en una sessió informativa adreçada a les parts interessades del món de l'educació i de la formació sobre les implicacions de l'enquesta per a les polítiques europees. La sessió informativa tindrà lloc de les 14.30 a les 16.00 hores a l'auditori de l'edifici Madou de la Comissió Europea, place Madou 1, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Els mitjans de comunicació acreditats son benvinguts.

Més informació
*(Publicaré la post traduïda al català  sobre "Obrir l'Educació al Món" entre avui i demà)


  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios