Europa: El nou model de declaració de l'IVA facilitarà la vida a les empreses europees


La Comissió Europea presenta avui un nou model europeu de declaració de l'IVA que pot suposar un estalvi per a les empreses europees de 15 000 milions l'any.

L'objectiu és simplificar els tràmits, facilitar el compliment de les obligacions fiscals i fer que les administracions fiscals siguin més eficients

Aquesta iniciativa respon al compromís assolit per la Comissió en el seu Programa d'Adequació i Eficàcia de la Regulació (REFIT) de simplificar la legislació per fer-la més eficaç i reduir la càrrega administrativa de les empreses (IP/13/891). 

La proposta que avui presentem preveu que les obligacions que hagin de complir les empreses europees a l'hora de fer les declaracions de l'IVA siguin les mateixes a tot arreu de la UE independentment de l'Estat membre en què es trobin

Precisament, les empreses que tenen activitats a més d'un Estat membre es queixen que els hi és difícil presentar les declaracions de l'IVA perquè la tramitació és massa complicada.

El nou model europeu de declaració de l'IVA, que substituirà les declaracions d'IVA nacionals, garantirà que es demani a totes les empreses de la UE la mateixa informació i en els mateixos terminis. Si la tramitació de l'IVA és més senzilla, serà més fàcil de dur-la a terme i de fer-la complir. La proposta que avui presentem contribuirà, doncs, a millorar el seu compliment i a fer augmentar els ingressos fiscals.

Cada any els contribuents europeus presenten 150 milions de declaracions de l'IVA a les administracions fiscals nacionals. Actualment, la informació que es demana, el format dels impresos i els terminis varien considerablement d'un Estat membre a l'altre. Això fa que la tramitació de les declaracions de l'IVA de les empreses que realitzen transaccions transfrontereres sigui massa cara i massa feixuga. 

El nou model de declaració de l'IVA que avui proposem simplifica la informació que han de proporcionar les empreses a les administracions fiscals. Només caldrà emplenar cinc caselles obligatòries. Això sí, els Estats membres tindran marge per sol·licitar més dades i demanar que s'emplenin fins a un màxim de 26 caselles. Tot plegat suposa una gran millora respecte de la situació actual en què alguns Estats membres demanen informació fins i tot amb un centenar de caselles!


Les empreses només hauran de presentar el nou model de declaració de l'IVA mensualment i les microempreses trimestralment. Se suprimeix l'obligació de presentar la declaració de l'IVA anual recapitulativa que demanen alguns Estats membres

La proposta que avui presentem també anima a emplenar el nou model de declaració de l'IVA electrònicament. Aquesta gran simplificació respon al compromís de la Comissió Europea de reduir la càrrega administrativa de les empreses i de suprimir els obstacles al comerç en el mercat únic.

La proposta que avui presentem crea el sistema de recaptació de l'IVA eficient i resistent al frau que demanava l'estratègia de la Comissió Europea per reformar l'IVA (IP/11/1508) del passat mes de desembre. L'IVA representa a l'entorn del 21 % dels ingressos fiscals dels Estats membres i, tot i així, al 2011 es van deixar de recaptar uns 193 000 milions d'euros (IP/13/844). En crear un sistema més senzill tant per als contribuents, com per a les administracions fiscals, el nou model de declaració de l'IVA pot millorar el compliment de les obligacions fiscals i ajudar a ingressar l'IVA que es deixa de percebre. La proposta que avui presenta la Comissió europea constitueix una contribució important a la consolidació fiscal arreu de la UE gràcies a l'increment dels ingressos fiscals dels Estats membres.


En paraules del comissari europeu de fiscalitat, Algirdas Šemeta, «amb el nou model de declaració de l'IVA tothom hi guanya: les empreses, perquè se'n simplifiquen el tràmits i se'n redueix el cost, i els governs, perquè disposaran d'una nova eina per fer complir les obligacions fiscals i fer augmentar els seus ingressos fiscals. La proposta que avui presentem respon, doncs, al nostre compromís de fer un mercat únic més favorable per a les empreses i al nostre esforç perquè els hi sigui més fàcil a les empreses europees haver de complir amb les seves obligacions fiscals».Antecedents
Al desembre de 2011 la Comissió Europea va adoptar una comunicació sobre el futur de l'IVA (IP/11/1508). 

Aquesta  comunicació descriu les característiques fonamentals que havia de tenir el nou sistema: més senzillesa, més eficàcia, més resistència al frau i més adequació al mercat únic.

La idea d'un nou model de declaració de l'IVA ha estat proposada pel grup d'alt nivell sobre les càrregues administratives. La consulta pública que s'ha dut a terme ha confirmat el gran interès i el gran suport de les empreses a una iniciativa d'aquesta mena.

A la comunicació sobre la normativa intel·ligent a la Unió Europea (IP/10/1296) s'afirmava que la Directiva sobre l'IVA i, concretament, la declaració de l'IVA era la segona normativa més enrevessada de la UE. La proposta que avui presentem pretén corregir aquest defecte.

Comentaris