Europa: El 60 % dels usuaris d'internet de la UE compren per internet (Conté informació sobre l'Espai Economic Europeu)

By Esguard de Dona - dimarts, d’octubre 15, 2013
·         Roba, viatges i allotjament de vacances són les compres per internet més freqüents

A la UE dels 28 l'accés a internet està molt estès i avui dia la gent fa servir aquesta eina per un ampli ventall d'activitats com ara la comanda de béns i serveis. Al 2012, el 75 % de la gent compresa entre els 16 i els 74 anys va fer servir internet en els dotze mesos anteriors i gairebé el 60 % dels usuaris d'internet[i] va fer compres per internet. Per Estats membres, els percentatges més alts de compradors per internet es registren al Regne Unit (el 82 % dels usuaris d'internet),Dinamarca i Suècia (el 79 %), Alemanya (el 77 %), Luxemburg (el 73 %) i Finlàndia (el 72 %) i els més baixos a Romania (l'11 %), Bulgària (el 17 %),Estònia i Itàlia (el 29 %).

En el context de l'Any Europeu dels Ciutadans 2013[ii], la setmana del 14 al 20 d'octubre de 2013 es dedicarà a les «compres per internet»[iii]. Amb aquest motiu,Eurostat, l'Oficina Estadística de la Unió Europea, publica dades sobre les compres dels particulars per internet extretes de la seva enquesta anual sobre les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) desglossades per individus i per economies familiars[iv].
Els usuaris d'internet del Regne Unit lideren les compres per internet de roba i queviures, els de Suècia les de viatges i els de Luxemburg les de llibres
A la UE dels 28 les transaccions per internet més freqüents són la compra de roba i d'articles d'esport i la reserva de viatges i d'allotjament. Un terç dels usuaris d'internet ha realitzat compres per internet durant els dotze mesos anteriors a l'enquesta (un 32 % comparat amb el 21 % de 2008). Gairebé una quarta part dels usuaris d'internet de la UE dels 28 afirma haver comprat per internet llibres, revistes o material electrònic d'aprenentatge (un 23 % al 2012 comparat amb el 19 % de 2008), però, de menjar i de queviures, menys d'un usuari de cada deu declara haver-ne encarregat per internet (un 9 % al 2012 comparat amb el 6 % del 2008).
Per Estats membres, el Regne Unit (51 %) i Alemanya (49 %) van registrar al 2012 els percentatges més alts d'usuaris que van adquirir roba i articles d'esport per internet en els últims dotze mesos. A Suècia es registra el percentatge més alt d'usuaris que reserven les seves vacances i el seu allotjament per internet (60 %), seguida de Dinamarca (56 %); la compra per internet de llibres, revistes o material electrònic d'aprenentatge és molt freqüent a Luxemburg (47 %) i aAlemanya (41 %); el Regne Unit (21 %) és el principal Estat membre pel que fa a la compra de menjar i queviures per internet davant de la resta d'Estats membres, on aquesta mena de compres només representa un 10 % com a màxim.

Compres electròniques

% d'usuaris que han realitzat compres per internet en els últims dotze mesos:
Total
Roba i articles d'esport
Viatges i allotjament de vacances
Llibres, revistes, material electrònic d'aprenentatge
Menjar i queviures
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
EU dels 28
59
21
32
21
32
19
23
6
9
Bèlgica
55
7
20
11
28
6
15
1
5
Bulgària
17
2
11
1
5
2
4
1
2
República Txeca
43
14
13
5
6
9
5
1
1
Dinamarca
79
28
40
35
56
20
28
6
9
Alemanya
77
33
49
29
39
35
41
7
11
Estònia
29
4
12
4
12
3
7
u
3
Irlanda
57
11
26
32
43
14
21
3
6
Grècia
36
4
15
6
15
5
7
1
(2)
Espanya
43
6
14
20
28
7
11
3
6
França
69
27
38
25
39
19
23
6
8
Croàcia
36
5
12
2
9
4
12
1
(2)
Itàlia
29
6
8
9
14
7
8
1
2
Xipre
35
6
18
7
20
6
8
1
(1)
Letònia
37
9
14
4
11
2
4
0
1
Lituània
30
1
12
3
6
2
5
1
3
Luxemburg
73
18
32
33
52
35
47
3
10
Hongria
35
5
14
5
13
10
15
1
3
Malta
63
13
36
8
21
13
20
0
u
Països Baixos
69
25
37
30
42
24
30
5
9
Àustria
60
20
34
15
33
22
29
4
7
Polònia
47
15
25
3
8
10
14
6
10
Portugal
35
6
13
9
17
8
10
4
7
Romania
11
2
6
2
4
7
4
0
1
Eslovènia
49
9
22
8
20
8
13
4
9
Eslovàquia
56
13
31
6
15
7
17
1
4
Finlàndia
72
32
41
37
50
24
28
2
4
Suècia
79
20
43
31
60
21
38
3
7
Regne Unit
82
30
51
35
51
27
36
14
21
Islàndia
56
14
26
41
40
23
28
3
5
Noruega
80
25
36
49
58
25
31
3
(5)
() Dades no representatives atès el nombre reduït de persones que hi han contestat.
u Dades no representatives atès el nombre reduït de persones que hi han contestat.

Nota d'EdD.
Quan es parla de la UE dels 28, es refereix al 28 estats que han signat el Tractat de la UE i que són Estats Membre, però a la llista com podeu comprobar hi ha 30, ja que per aquesta estadística és consideren en realitat l'Espai Econòmic Europeu del que formen també part Noruega i Islandia, tot i que no són Estats Membres de la UE. 

Quan l'article parla de l'Europa de la UE es refereix només als 28 països Estats Membre. 
Espai Econòmic Europeu
Autor: CrazyPhunk

Tal com ja he comentat alguna vegada, hi ha molts nivells d'integració i molts projectes on no participen tots els Estats Membres, o bé on participen estats que geogràficament són a Europa però que no són Estats Membres.  

Per això hi ha Estats Membres com Gran Bretanya que no forman part de la Eurozona, perquè tenen altre moneda, de fet a l'enllaç podeu veure altres països que no tenen l'Euro i són part dels 28 Estats Membre; o com Dinamarca va signar un protocol, que  li permet triar si assumir certes lleis o no de la Unió Europea, perquè va fer una salvaguarda de la seva sobirania donant com a prioritària la seva Constitució, de manera que pot o no adoptar-la pel que fa a les mesures que es propossin en base al Títol IV de la Tercera Part del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 
  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios