Europa: Bons tecnològics fins a 10 000 euros per a les PIMES

By Esguard de Dona - dilluns, d’octubre 07, 2013


La Comissió Europea publica avui un projecte per ajudar les micro i petites empreses a créixer fent servir les tecnologies digitals. Perquè el finançament que rebin les PIMES per millorar el seu comerç electrònic i les seves capacitats informàtiques es faci servir ben ràpidament, les PIMES disposaran de vals o bons tecnològics per valor de 10 000 EUR per comprar i contractar equips i serveis informàtics i aprendre a fer-los servir. Aquest sistema de bons per fomentar la innovació informàtica es troba en fase pilot a les comunitats autònomes espanyoles de Múrcia i Extremadura.

En paraules de la vicepresidenta de la Comissió Europea, Neelie Kroes, «les petites empreses que fan servir la informàtica creixen dues vegades més de pressa, exporten dues vegades més i creen el doble de llocs de treball. Tothom hauria de poder-se beneficiar d'aquests bons tecnològics tal com ho estan fent Múrcia i Extremadura».

En paraules del comissari de política regional, Johannes Hahn, «facilitar l'accés a les tecnologies informàtiques és una de les nombroses maneres amb què la política regional pot ajudar les petites empreses a ser més competitives. Les prioritats dels Fons Estructurals per al període 2014-20 són l'Agenda Digital i les ajudes a les PIMES.  Les PIMES són l'espina dorsal de les economies europees i font de futurs llocs de treball a les nostres regions i ciutats.»

Disposar d'una connexió a internet i d'altres tecnologies informàtiques fa augmentar la competitivitat, les exportacions i les oportunitats de negoci en els mercats nacionals. Les petites empreses dels països del G-20 amb connexió a internet tenen un 22 % més de d'ingressos que les que no en tenen o en fan un ús limitat. A Alemanya han aconseguit crear llocs de treball en el últims tres anys el 93 % de les petites i mitjanes empreses amb una presència activa a la web, mentre que el percentatge de les que també ho han aconseguit, però sense estar connectades només arriba al 50 %.

Un sistema regional de bons tecnològics permetria a les petites empreses bescanviar aquests bons per serveis informàtics com, per exemple, la creació de webs, la formació en comerç electrònic o l'adquisició d'eines informàtiques més sofisticades per a la gestió d'empreses com ara la gestió de la cadena de subministrament o la gestió de la cartera de clients.

La Comissió Europea ha convocat les regions a unes jornades anomenades Open Days, 11ª Setmana Europea de les Regions i Ciutats per ajudar-les a posar en pràctica el sistema de bons tecnològics. (veure enllaç al post publicat a EdD)

Aquestes jornades ajudaran les autoritats a saber quines són les necessitats en informàtica que tenen les PIMES i a avaluar si els bons tecnològics serveixen per poder fer front a aquesta mancança. A la guia de les jornades s'explica la manera de crear un sistema de bons tecnològics a mida per a cada regió o la manera d'ampliar els sistemes actuals mitjançant la creació d'una finestreta de serveis informàtics. El valor dels bons tecnològics pot variar en funció de les necessitats de les PIMES i de les regions, però els sistemes hauran de ser fàcils d'utilitzar i comportar pocs tràmits administratius. Aquests bons tecnològics hauran de permetre la contractació de serveis informàtics a un ampli ventall de proveïdors com ara empreses privades, universitats i centres de recerca.

Antecedents
En general, les empreses europees estan adoptant les tecnologies informàtiques molt lentament: de 2010 a 2012 només hi va haver un increment del 6 % d'empreses que disposen de web, un altre 6 % més que intercanviava correus electrònics amb d'altres empreses i un 4 % més que feia servir programes de planificació de recursos empresarials.

Els projectes pilot de Múrcia i Extremadura tenen per objectiu les PIMES que vulguin invertir en comerç electrònic, en gestió electrònica més racional o en la millora dels serveis d'atenció al client. La creació d'aquests projectes pilot va ser donada a conèixer el 2 de juliol a la conferència Agenda Digital: el paper de les regions i ciutats. Els bons d'innovació tecnològica serviran per finançar la major part dels diners que invertiran les PIMES en el projecte. El finançament complementari de les regions procedirà del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

A més de facilitar l'accés de les PIMES a la informàtica, els bons tecnològics poden estimular la demanda d'una àmplia gama de serveis informàtics innovadors a tots els sectors de l'economia i de la venda transfronterera per Internet. Tots aquests ajuts fan aprofitar tot el potencial del mercat únic digital i, per tant, contribueixen a dur a terme l'Agenda Digital Europea.

Durant el període 2007-2013 uns 14 200 milions EUR dels Fons Estructurals es van destinar a inversions relacionades amb la informàtica, 3 000 EUR dels quals van anar a parar directament a les PIMES perquè poguessin millorar les seves capacitats informàtiques i de comerç electrònic. En total, s'han finançat d'aquesta manera més de 20 000 projectes, principalment a Espanya, Hongria i Portugal.

Enllaços útils

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios