Europa: 72 milions d'euros pel canvi l'ample de via del corredor mediterrani per a connectar amb Europa

By Esguard de Dona - dijous, d’octubre 17, 2013


68.1 Milions per fer les obres entre Castellbisbal i Tarragona
4,8 Milions per a la primera fase d'estudi des de Cartagena fins a Castellbisbal


La Unió Europea cofinançarà amb un import total de més de 72 milions d'euros del programaXarxa Transeuropea de Transport (TEN-T, per les seves sigles angleses) dos projectes per planificar i dur a terme el canvi d'ample de via que millori la interoperabilitat del corredor ferroviari mediterrani a Espanya. Un cop finalitzats, ambdós projectes permetran la interoperabilitat del tren d'alta velocitat a la Península Ibérica (projecte prioritari nº 19 del programa TEN-T).
El primer projecte, seleccionat mitjançant la convocatòria multianual de 2012 del programa TEN-T, disposarà de 4,8 milions d'euros per realitzar la primera fase dels estudis. Els ferrocarrils espanyols fan servir l'ample de via ibèric, que fa que els trens espanyols no puguin circular per França ni per la resta d'Europa, on predomina l'ample europeu estàndard UIC. Adaptar la xarxa ferroviària espanyola a l'ample europeu és una qüestió de vital importància.


Aquests estudis consistiran en el disseny final de la implantació de l'ample de via UIC en el tram que va del nus de Catellbisbal (Barcelona) a Múrcia. Aquest tram, inclòs en el projecte prioritari nº 19, tindrà 340 km de via doble i 230 km de via única.
Un cop finalitzats els estudis es podran començar les obres.
El segon projecte, que també ha rebut el suport del programa multianual TEN-T per un import de 68,1 milions d'euros, consisteix en obres per implantar l'ample de via UIC en una part de la xarxa ferroviària. El tram afectat, que també forma part del projecte prioritari nº 19, està situat entre el nus de Castellbisbal i el de Vilaseca (Tarragona). Es tracta de fer les adaptacions necessàries en les instal·lacions i en els elements de la línia perquè hi puguin circular trens de 750 m de llarg en amples de via mixtos ibèrics i UIC. Aquestes adaptacions es faran en 90 km de via doble i en 7 km de via única per permetre l'accés al port de Tarragona amb ample de via UIC.
Aquest projecte permetrà la interoperabilitat i la intermodalitat de la xarxa ferroviària espanyola i farà que el transport ferroviari sigui més econòmic per als operadors comercials.
Totes dues iniciatives seran supervisades per l'Agència Executiva de la Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T) i es finalitzaran al 2014 i al 2015 respectivament.


  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios