Europa: 250 projectes d'infraestructures que poden optar a 5,85 milions d'euros de finançament

By Esguard de Dona - dilluns, d’octubre 14, 2013


  • Entre els projectes hi ha la línia entre Santa Llogaia i Bescanó per incrementar la capacitat d'interconnexió elèctrica entre Bescanó i Baixas, a França; i el punt d'interconnexió de gas entre la Península Ibèrica i França al Pertús (Midcat)

Les dades disponibles d'aquests projectes són:


PCI Espanya línia interna entre Santa Llogaia i Bescanó (ES) per 
augmentar la capacitat d'interconnexió entre Bescanó (ES) i 
Baixas (FR) 
Un nou tram de 400 km de doble circuit de 40 kV AC (OHL) entre 
Sta Llogaia, Ramis i Bescanó (ES) (en terra), que forma part de la nova 
Sta Llogaia - Ramis - Bescanó - Vic / Sentmenat 400 kV OHL 
(Només circuit en alguns trams). Es connectarà el ja 
secció encarregada entre Bescanó-Vic / Sentmenat 400 kV 
l'transfronterera HVDC Sta Llogaia (ES)-Baixàs (França). 
Nous 400 kV les subestacions de Bescanó, Ramis i Sta.Llogaia, amb 
400/220 kV, transformadors de Ramis i Bescanó

PCI Eix Oriental Espanya-França - punt d'interconnexió entre Península Ibèrica i França al Pertús-actualment conegut com Midcat. Nou oleoducte a terra de 184 quilòmetres d'interconnexió Espanya i França al Pertús punt d'interconnexió. El poder de la estacions de compressió és de 46 MW de Pertús IP i de 30 MW per GRTgaz SUD-TIGF subprojecte. La capacitat prevista és
230 GWh / d.

La resta de projectes que corresponen a Espanya són:
PCI França - Espanya interconnexió entre Aquitània ( FR ) i al País Basc ( ES) Nova 320 kV o 500 kV de cable submarí HVDC (per determinar tensió ) interconnexió d'aproximadament 360 quilòmetres i amb una capacitat de 2.000 MW ( per confirmar) entre Aquitània i el País Basc.

PCI instal · lació i operació d'un canvi de fase transformador a Arkale ( ES) per augmentar la capacitat de la interconnexió entre Argia ( FR ) i Arkale ( ES)

PCI Portugal - Espanya interconnexió entre Vila Fria - Vila do Comte - Recarei ( PT ) i Beariz - Fontefría ( ES)
Nova doble circuit de 400 kV AC ( OHL ) de 162 quilòmetres ( 112 km en Portugal ia 41 km d'Espanya ) entre Beariz - Fontefría ( ES) i Vila Fria - Vila do Conde - Recarei ( PT ) , amb un sol circuit està instal · lat al Fontefría - Vila do Conde secció ( Onshore ) . Nova 400 kV les subestacions Fontefría , Boborás , Vila Fria B i Vila do Conde .

PCI tercer entre Portugal i Espanya l'extensió de la canonada existent a través d'una tercera fase del projecte entre Celorico da Beira i Bragança ( PT ) i Zamora ( ES) , en una longitud total de 310 quilòmetres ( 225 km al PT i 85 quilòmetres a ES ) i amb una capacitat total de 142 GWh / d ( 11,88 MMC / dia ) durant cada direcció ES- PT i PT -ES ) . La capacitat prevista és de 142 GWh / d.


Una infraestructura moderna amb interconnexions adequades i xarxes fiables és crucial per aconseguir un mercat integrat de l'energia gràcies al qual els consumidors obtinguin els millors serveis possibles en funció dels diners invertits. La Comissió Europea ha aprovat una llista d'uns 250 projectes d'infraestructures energètiques clau. Aquests «projectes d'interès comú» obtindran permisos de manera accelerada, millors condiciones normatives i accés a finançament del «mecanisme per a la interconnexió d'Europa» [Connecting Europe Facility], per virtut del qual ja se'ls hi han assignat per al període 2014-2020 uns 5 850 milions d'euros per millorar les infraestructures energètiques transeuropees. Tot plegat farà que aquests projectes es puguin dur a terme més ràpidament i que siguin més atractius per als inversors. Un cop finalitzats, aquests projectes ajudaran els Estats membres a integrar els seus mercats energètics, a diversificar les seves fonts d'energia i a posar fi a l'aïllament energètic d'alguns Estats membres. Aquests projectes també permetran que la xarxa pugui absorbir cada vegada més energies renovables i, per tant, que es redueixen les emissions de C02.

En paraules del comissari d'energia, Günther Oettinger, «com que els diners de què disposem són limitats, hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per fer-ne el millor ús possible allà on els projectes siguin més rendibles per tal d'oferir als consumidors els millors serveis possibles. Amb aquesta llista de projectes d'infraestructures energètiques i els beneficis que ens aportaran esperem poder atreure més inversors».

La llista inclou un màxim de 140 projectes de transport i emmagatzematge d'energia, uns 100 projectes de transport i emmagatzematge de gas natural liquat (GNL) i uns quants projectes d'oleoductes i de xarxes de distribució intel·ligents. Els projectes generaran els avantatges següents:

·         l'acceleració dels tràmits per a la concessió dels permisos (tres anys i mig com a màxim);
·         una única autoritat nacional competent que actuï com a finestreta única en els tràmits per a la concessió dels permisos;
·         menys costos administratius per als promotors dels projectes i per a les autoritats gràcies a la racionalització dels tràmits d'avaluació ambiental sempre que es respecti la normativa de la UE;
·         una més gran transparència i una més gran participació ciutadana;
·         una més gran visibilitat i un més gran atractiu per als inversors gràcies al millor marc regulador segons el qual els costos són assignats als països que més s'hagin de beneficiar de la totalitat del projecte;
·         la possibilitat de rebre ajuda financera del «mecanisme per a la interconnexió d'Europa», que tindrà un paper clau i un efecte multiplicador per atreure finançament públic i privat; fins i tot ja es podrien començar a desbloquejar fons a començaments de 2014.

Per poder incloure un projecte a la llista, calia que se'n beneficiïn almenys dos Estats membres i que el dit projecte contribueixi a millorar la integració del mercat i la competència, la seguretat del subministrament i la reducció d'emissions de CO2.

La Comissió supervisarà la concessió dels permisos i la realització dels projectes. La llista dels «projectes d'interès comú» s'actualitzarà cada dos anys per tal d'integrar-ne de nous i suprimir els que s'hagin quedat obsolets.Antecedents
Les enormes necessitats d'inversió en infraestructures energètiques ha estat un dels motius per proposar al 2011 l'adopció del Reglament relatiu a les orientacions sobre les infraestructures energètiques transeuropees. Aquestes orientacions introdueixen el concepte de «projectes d'interès comú» i estableixen nou corredors prioritaris en l'àmbit de l'electricitat, del gas i del petroli i tres projectes prioritaris a tota la UE pel que fa a les autopistes de l'electricitat, les xarxes intel·ligents i les xarxes de transport de diòxid de carboni.
L'aprovació de la llista definitiva de projectes per part de la Comissió ha estat el resultat d'un llarg procés d'avaluació. Hi han treballat dotze grups regionals, cadascun dels quals ha avaluat una prioritat estratègica fins a establir a finals del mes de juliol de 2013 una llista regional de «projectes d'interès comú». Els grups de treball han consultat els ciutadans, els interessats i les organitzacions ambientals no governamentals per saber on presenten més colls d'ampolla les infraestructures i quins podrien ser els potencials «projectes d'interès comú». A l'elaboració de la llista final hi han participat com a membres dels grups regionals els representants dels Estats membres, la Xarxa europea de gestors de xarxes de transport de gas i electricitat (ENTSO-E i ENTSO-G), els gestors nacionals de xarxes de transport i els promotors dels projectes, les autoritats reguladores nacionals i l'Agència Europea de Cooperació dels Reguladors de l'Energia (ACER, per les seves sigles angleses).

Més informació
Memo sobre els projectes d'interès comú MEMO/2013/880.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios