El President Barroso exposa la posició de la Comissió abans del Consell Europeu sobre les qüestions més importants

By Esguard de Dona - dimecres, d’octubre 23, 2013


El President Barroso ha presentat les posicions i els objectius clau de la Comissió Europea a la sessió plenària del Parlament Europeu abans del Consell Europeu dels dies 24 i 25 d'octubre de 2013. 
Aquests en són els punts principals:
«Aquesta setmana el Consell Europeu debatrà una sèrie de qüestions molt importants: l'economia digital, la innovació, els serveis, la desocupació juvenil, el finançament de l'economia, l'adequació de la regulació i la governança econòmica de la Unió Econòmica i Monetària (UEM), la dimensió social de la UEM, la unió bancaria, l'associació oriental i la migració».
«El meu missatge principal per al Consell Europeu de demà és que en les properes setmanes i mesos, la Unió Europea pot i ha d'aconseguir resultats concrets en tots aquests àmbits».
Agenda digital
«Necessitem un sector digital pròsper que arrossegui la resta dels sectors de la nostra economia. El mercat interior de les telecomunicacions ha de ser el nucli de tota aquesta iniciativa. Hem de posar remei ràpidament a les deficiències subjacents i crear l'entorn adequat per a les inversions. Tenim preparada una important reforma del sector de les telecomunicacions. Hem de fer el possible per fer avançar aquesta reforma abans no acabi la legislatura».
«Hem de fer aquest Mercat Únic Digital d'una manera que sigui coherent amb els nostres valors europeus. Això vol dir garantir que qui operi en el món digital no pugui defugir una fiscalitat justa. [...] És per això que la Comissió Europea va decidir ahir crear un grup d'experts en fiscalitat en l'economia digital, que lliurarà el seu informe l'estiu que ve».
«Els valors europeus fonamentals, és a saber, el respecte de drets fonamentals com ara el dret a la privacitat o a la seguretat tenen tanta importància a internet, com fora d'internet. Les recents informacions sobre les activitats d'espionatge a internet han malmès la confiança dels ciutadans en els serveis digitals. Hem de combinar l'agenda digital amb un bon marc de protecció de les dades i del dret a la privacitat. Cal restaurar la confiança en l'economia digital per l'impacte que pot tenir en el creixement. Per tant, m'omple de satisfacció la votació que tindrà lloc aquesta setmana en la comissió de llibertats civils, justícia i afers d'interior d'aquest Parlament per donar tot el seu suport a les propostes de la Comissió [...]. Hem de fer tots els possibles per modernitzar i enfortir les normes de protecció de dades abans no acabi la legislatura».
Innovació
«Als Estats membres que han continuat invertint en innovació els ha anat més bé en la crisi actual que als que no ho han fet. Hem de redoblar els esforços, públics i privats, per poder fer front a la competència internacional».
«Europa s'està quedant enrere en els mercats que estan creixent més ràpid i en alta tecnologia. Si no prenem mesures, ens podem quedar enrere definitivament i no podrem fer front als reptes que té plantejats la societat [...]. La Comissió Europea continuarà insistint per fer reformes i per crear un autèntic Espai Europeu de la Recerca. Hem d'encoratjar la mobilitat dels investigadors i donar lliure accés als resultats de la recerca finançada amb fons públics i accés transnacional a les infraestructures de recerca».
Adequació de la reglamentació
«La creació d'un entorn empresarial adequat és fonamental per fomentar el creixement. Aquesta és la raó per la qual aquesta Comissió està suprimint les càrregues administratives innecessàries de les empreses en tots els àmbits. Des de 2005 Comissió ha derogat 5 590 actes jurídics i ha reduït la càrrega administrativa en 32 300 milions d'euros».
«En el Consell Europeu de demà demanaré un recolzament decisiu al Programa d'Adequació i Eficàcia de la Reglamentació (REFIT). Però siguem clars: no es tracta de posar en qüestió objectius polítics ben establerts ni tampoc d'obrir una guerra de competències entre Brussel·les i les capitals nacionals. Es tracta més aviat de fer servir les competències que ja tenim tot respectant la subsidiarietat i la proporcionalitat. Espero que els Estats membres també s'hi posin, a reduir la seva burocràcia, i que no afegeixin innecessàriament més legislació nacional a la legislació de la UE».
Finançament de l'economia
«Cal que desbloquegem el flux de crèdit i que ajudem les empreses i, especialment, les PIMES. Sincerament, m'ha decebut que els Estats membres no siguin més ambiciosos en aquest àmbit [...]. Demanaré als Estats membres que assoleixin compromisos concrets i que vagin més enllà de la situació actual. No estem demanant als governs que renunciïn a una part dels seus fons. Estem demanant als Estats membres que incrementin l'impacte que tenen els seus fons en benefici de les PIMES, que són les que més pateixen la fragmentació dels mercats crediticis europeus».
Marc financer plurianual
«L'elaboració del proper marc financer plurianual demana molta feina i encara no hi som. Hem de donar-hi una última empenta [...]. Us puc assegurar que la Comissió continuarà fent tots els possibles perquè entre el Consell i el Parlament tinguem a l'últim un resultat equilibrat i just. Un resultat el més a prop possible del nivell d'ambició de la Comissió, un objectiu que sé que comparteix el Parlament».
Unió bancària
«Completar la unió bancària és l'avenç més significatiu i més important que podem fer per aturar les injustes distorsions de les condicions de préstec en els mercats financers. Aquesta ha de ser la nostra prioritat més absoluta».
«Vull felicitar els colegisladors per l'aprovació del Mecanisme Únic de Supervisió. Ara toca arribar a un acord final sobre la directiva relativa a la recuperació i resolució bancàries i a un acord polític del Consell sobre el Mecanisme Únic de Resolució per finals d'any. El nostre objectiu és finalitzar les negociacions amb el Parlament de cara a la primavera».
«També hem de parar esment en l'avaluació del balanç  i en els propers exàmens de resistència del sector bancari. La Comissió Europea donarà el seu suport al Banc Central Europeu i a l'Autoritat Bancària Europea. També esperem que els Estats membres facin els deures i garanteixin la disponibilitat de les xarxes de seguretat necessàries, d'acord amb les normes reguladores dels ajuts estatals, si les solucions privades no resulten adequades i que els supervisors nacionals col·laborin estretament perquè l'exercici actual tingui èxit».
Governança econòmica
«Hem fet molts progressos pel que fa a la governança econòmica de la UE i, especialment, pel que fa a les recomanacions específiques per a cada Estat membre, que són el punt final del Semestre Europeu. Però hem de continuar fent esforços per enfortir la coordinació de la política econòmica, sobretot a la zona euro. Hem de saber quines són les àrees on cal més coordinació i coordinació prèvia. D'altra banda, l'aplicació de les recomanacions específiques per a cada Estat membre deixa encara a desitjar. L'ampliació d'aquestes recomanacions a l'àmbit social i a l'àmbit de l'ocupació contribuirà a millorar l'aplicació de les dites recomanacions».
Dimensió social de la UEM
«Una de les principals propostes en aquest àmbit és la millora de la supervisió del repte social i del repte de l'ocupació i la coordinació de les polítiques. El paper del Parlament Europeu és essencial. La Comissió Europea cooperarà amb el Parlament Europeu per triar els indicadors [...]».
Desocupació juvenil
«Al mes de juny la Comissió Europea va proposar anticipar els fons socials perquè els 6 000 milions previstos es gastin en els dos primers anys. L'adopció de la normativa necessària és urgent i preocupant. Ens acostem al període de programació. Els Estats membres, amb el suport de la Comissió, estan finalitzant el disseny dels plans d'aplicació del programa "Garantia Juvenil" i del programa "Iniciativa sobre Ocupació Juvenil"».
Associació Oriental
«La Comissió Europea va iniciar aquesta iniciativa al 2009. Quatre anys més tard ja estem en condicions d'atènyer el nostre objectiu comú: una associació política i una integració econòmica amb els nostres socis orientals. El nostre objectiu comú és fer acords d'associació, incloses zones de lliure comerç més grans i importants. Tothom ha de respectar la lliure voluntat d'aquests països.
Per suposat, també esperem que els nostres socis mantinguin els seus compromisos amb les reformes i amb els valors en què es basen aquestes associacions. I, per tant, apel·lo a Ucraïna perquè respecti els requisits pendents i aprofiti l'oportunitat per ampliar la missió Cox-Kwasniewski».
Migració/Lampedusa
«Vaig estar a Lampedusa fa un parell de setmanes convidat per les autoritats italianes i, per suposat, em va commoure especialment el que vaig veure. Aquelles imatges romandran per sempre més gravades en el meu cervell».
«Tots hem de fer més per evitar tragèdies com aquesta. Espero que el Consell Europeu aplani el camí de la gestió comuna, de la responsabilitat comuna i de la gestió cooperativa a nivell europeu de les polítiques de migració».
«No hi ha solucions màgiques ni immediates i hem de ser realistes. Però el caràcter i la magnitud del problema necessita mesures més decidides per poder organitzar les operacions de rastreig i salvament i salvar vides en perill, per protegir més bé les nostres fronteres i fer front amb eficàcia a les xarxes delictives que hi ha darrere dels fluxos migratoris i protegir les persones que ho necessiten. En aquest sentit i atès que la responsabilitat i la competència rau a nivell nacional, hem de fer més en matèria de cooperació amb els països d'origen i de trànsit i amb els Estats membres per tal de reinstal·lar els migrants».
«Aquests elements formen part de la solució, però més que res ens cal voluntat política. La Comissió està fent el que li pertoca i, per exemple, els governs li han demanat que dirigeixi un grup de treball conjunt amb els Estats membres i les agències con de la UE com ara FRONTEX, l'Oficina Europea de Recolzament a l'Asil i Europol. No podem permetre desinflar-nos per tragèdies com la que vaig presenciar»

Video de la declaració:

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios