Dia Mundial de l'Alimentació: la Comissió Europea vol reduir el rebuig d'aliments a Europa


Avui és el Dia Mundial de l'Alimentació, una bona ocasió per recordar que a nivell mundial es llença gairebé un terç dels aliments que produïm. Segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), això equival a 1,3 milions de tones l'any. A Europa se'n llencen cada any uns 90 milions de tones, sense comptar-hi els residus agrícoles ni el rebuig de peix.

En paraules del comissari europeu de medi ambient, Janez Potočnik, «no hi ha excuses per llençar un terç dels aliments que es produeixen al món quan hi ha 870 milions de persones que passen gana cada dia. La Unió Europea s'ha fixat un objectiu ambiciós i pretén reduir a la meitat els residus alimentaris comestibles d'aquí a 2020. Estem treballant per la sostenibilitat de tot el sistema alimentari i mirant de resoldre les deficiències de la cadena alimentària començant pel rebuig d'aliments. Espero que al final tot plegat faci que el sistema alimentari mundial sigui més sostenible».

En paraules del comissari europeu de salut, Tonio Borg, «és imprescindible que col·laborem amb tots els agents que intervenen a tota la cadena alimentària, del camp fins a la taula, si volem ser eficients en la gestió dels recursos i evitar el rebuig alimentari sense comprometre la seguretat alimentària. És per a mi un motiu de gran satisfacció la recent iniciativa belga de suprimir l'IVA dels aliments que es donin als bancs d'aliments. Això farà que augmenti la donació d'aliments i que se'n llencin menys quan s'acosti la data de caducitat o la de consum preferent. És a dir, una situació que beneficiarà a tothom: minoristes i bancs d'aliments. Animo, doncs, la resta d'Estats membres a fer el mateix».

Els aliments es malbaraten tot al llarg de la cadena alimentària a mans dels agricultors, de la indústria alimentària, dels comerciants, de les empreses de càtering i dels consumidors. Les raons són molt diverses en funció del sector:
·    Falta de sensibilització i d'una bona planificació de les compres, confusió entre la «data de consum preferent» i la «data de caducitat», pèrdua a les famílies dels coneixements de com cuinar amb les restes de menjar;
·    Mida excessiva de les racions, dificultat d'anticipar el nombre de clients (càtering);
·    Gestió ineficient de les existències, estratègies de comercialització minorista que generen compres innecessàries (dos per un, compreu-ne un i emporteu-vos-en un altre de gratuït);
·    Excés de producció, desperfectes del producte o de l'envàs (agricultors i indústria alimentària);
·    Emmagatzematge inadequat (cadena alimentària);
·    Embalatge inadequat.

Accions de la UE
El full de ruta per un ús eficient dels recursos a Europa considera necessari millorar l'eficiència del sector clau de l'alimentació, proposa estudiar la manera de limitar el rebuig d'aliments tot al llarg de la cadena alimentària i vol crear incentius per reduir abans del 2020 a la meitat el rebuig d'aliments comestibles a la UE.

La Comissió està estudiant en estreta col·laboració amb els interessats, els experts i els Estats membres de la UE la manera de reduir el rebuig d'aliments sense posar en perill la seguretat alimentària i les mesures que es podrien prendre a nivell de la UE. El grup de treball sobre el rebuig alimentari està fent una llista de bones pràctiques, dels obstacles existents i de les opcions que té la UE per reduir el rebuig alimentari. El grup està estudiant un gran nombre de qüestions: la donació d'aliments als bancs d'aliments, l'etiquetatge de les dates de caducitat i de consum preferent, els pinsos, les cadenes de subministrament d'aliments de proximitat, la bioenergia, etc.

La Comissió també ha engegat una campanya d'informació i de sensibilització amb un clip viral sobre el rebuig alimentari, l'elaboració de «10 consells per reduir el rebuig alimentari» en totes les llengües de la UE i un etiquetatge més clar de la «data de consum preferent» en totes les llengües de la UE.

La Comissió també està fent un llistat de bones pràctiques per reduir el rebuig d'aliments.

Propers passos
D'acord amb el full de ruta per un ús eficient dels recursos a Europa i amb la consulta pública sobre alimentació sostenible, la Comissió està estudiant actualment com aplicar millor el concepte d'ús eficient dels recursos a la producció i consum d'aliments per tal d'evitar-ne el malbaratament. La Comissió té previst presentar una iniciativa en aquest sentit en els propers mesos.

Antecedents
El rebuig d'aliments en els països industrialitzats és tan alt com en els països en vies de desenvolupament: en els països industrialitzats més del 40 % del rebuig d'aliments es produeix a nivell minorista i a nivell dels consumidors i en els països en vies de desenvolupament més del 40 % tot just després de la collita i durant la transformació dels aliments.

Comentaris