1 600 milions d'euros de la UE per finançar infraestructures de transport

By Esguard de Dona - dimecres, d’octubre 16, 2013


La Comissió Europea ha triat un total de 172 projectes, que rebran els gairebé 1 600 milions d'euros amb què es vol cofinançar la xarxa transeuropea de transport (RTE-T, per les seves sigles angleses) i millorar les infraestructures a tot Europa. 

Aquests diners es repartiran entre els 83 projectes de la convocatòria anual de 2012 i els 89 de la convocatòria multianual de 2012 i serviran per fer-ne els estudis preliminars i per arrodonir les subvencions concedides al sector del transport.

En paraules del vicepresident de la Comissió responsable de transport, Siim Kallas, «les xarxes transeuropees de transport són un dels exemples més il·lustratius del valor afegit que pot aportar la UE als seus Estats membres. Una xarxa de transport que funcioni correctament és essencial per al mercat únic i per impulsar la competitivitat. Aquests projectes també ajudaran Europa a fer una transició cap a un futur més sostenible i permetrà que totes les regions d'Europa tinguin les mateixes oportunitats d'accés al mercat únic».

La convocatòria multianual de 2012 aporta 1 348 milions d'euros per finançar projectes en sis àrees 
prioritàries:

·   la gestió del tràfic aeri (ATM): 3 projectes per un import de 58,8 milions d'euros;
·   el sistema europeu de gestió del tràfic ferroviari (ERTMS): 14 projectes per un import de 68,33 milions d'euros;
·   els sistemes de transport intel·ligents (ITS) i el servei europeu de telepeatge (EETS): 2 projectes per un import de 3,58 milions d'euros;
·   les autopistes del mar: 13 projectes per un import de 169,37 milions d'euros;
·   els serveis d'informació fluvial (RIS): 4 projectes per un import de 3,43 milions d'euros;
·   un seguit de 53 projectes prioritaris (39 de nous, 14 en curs) per un import de 1 044 milions d'euros.

La convocatòria anual de 2012 aporta 247,20 milions d'euros per finançar nombrosos petits projectes en quatre àrees prioritàries:

·   prioritat 1: 67 projectes per un import de 211,36 milions d'euros per accelerar l'execució de la xarxa RTE-T (vies navegables interiors, multimodals, marítimes, ferroviàries, viàries);
·   prioritat 2: 6 projectes per un import de 13,74 milions d'euros per fomentar la innovació i les noves tecnologies en les infraestructures del transport;
·   prioritat 3: 3 projectes per un import de 5,75 milions d'euros per finançar associacions mixtes públiques-privades i instruments financers innovadors;
·   prioritat 4: 7 projectes per un import de 16,35 milions d'euros per finançar a llarg termini els corredors de la xarxa RTE-T.

Cadascuna de les decisions de finançament anirà sent adoptada per la Comissió Europea durant els mesos d'octubre i desembre de 2013. En el marc de les «Jornades de la Xarxa Transeuropea de Transport» (TEN-T) 2013 que se celebren a Tallinn aquest mes d'octubre, 32 d'aquests decisions seran lliurades als ministres i subsecretaris que hi siguin presents.

Els projectes seran controlats per l'Agència Executiva de la xarxa RTE-T en col·laboració amb els beneficiaris del projecte a tots els Estats membres sota el patronatge de la Direcció General de Mobilitat i Transport de la Comissió Europea.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios