Situació del Espai Europeu de Recerca (Recerca i Desenvolupament )

By Esguard de Dona - dilluns, de setembre 23, 2013

La Comissió Europea ha presentat avui la primera anàlisi exhaustiva de la situació del “mercat únic” de la recerca, l’anomenat Espai Europeu de Recerca (EER). L’informe dóna dades objectives per avaluar els avanços en aspectes importants com ara la contractació oberta i equitativa d’investigadors o la difusió del coneixement científic. Assenyala que, si bé s’ha progressat, fins i tot els centres de recerca més avançats encara tenen qüestions pendents davant el termini de 2014 fixat pels dirigents de la UE per completar l’EER. Hi ha a més una diferència significativa entre els centres amb millors i pitjors resultats (MEMO/13/807).

La comissària de Recerca, Innovació i Ciència, Máire Geoghegan-Quinn, ha declarat que“segons l’informe, encara hi ha molta feina per fer. La inversió en R+D és vital, però per aprofitar-la bé necessitem uns sistemes de recerca i innovació plenament funcionals. Cal una empenta important a favor de l’EER de tots els Estats membres i de tots els que participen en la recerca i en el seu finançament”.

L’objectiu de l’Espai Europeu de Recerca és facilitar la circulació, la competència i la cooperació transfrontereres dels investigadors, els centres de recerca i les empreses i, així, reforçar els sistemes de recerca dels Estats membres, augmentar-ne la competitivitat i permetre’ls cooperar més eficaçment a l’hora d’afrontar els principals reptes.

L’informe subratlla els avanços a tots els sectors objectiu, però destaca alguns aspectes que segueixen preocupant:

·    Alguns Estats membres estan reduint el percentatge d’inversió pública en R+D dins la despesa pública general.
·    Els programes nacionals de recerca encara apliquen normes diferents, entre d’altres pel que fa a la presentació d’informes, i això dificulta la cooperació transnacional.
·    Hi ha obstacles financers, administratius i polítics que dificulten el desenvolupament i l’ús d’infraestructures com ara els làsers intensos o els telescopis extremadament grans, i moltes vegades les normes nacionals o els alts costos impedeixen als investigadors d’altres Estats membres accedir-hi.
·    La contractació oberta, transparent i basada en el mèrit encara no acostuma a aplicar-se a tots els llocs de recerca. Per exemple, més de la meitat de les vacants no s’anuncien encara a escala europea a través del portal Euraxess, i això dificulta la mobilitat dels investigadors i pot significar que no sempre s’agafa la persona més adequada.
·    Encara hi ha desigualtat entre sexes i es desaprofita el talent de les investigadores. Aquest és l’aspecte de l’EER on menys s’ha avançat.
·    A Europa són relativament pocs els investigadors que treballen a la indústria i no estan prou preparats per al mercat laboral.
Context

Els dirigents de la UE han insistit reiteradament en la importància de completar l’Espai Europeu de Recerca i van establir el termini de 2014 a les conclusions del Consell Europeu de febrer de 2011 i de març de 2012.
L’informe es presenta un any després d’adoptar-se la comunicació Una associació reforçada de l'Espai Europeu de Recerca per l'excel·lència i el creixement, que assenyala les mesures que han de prendre els Estats membres a fi d’assolir l’EER. L’informe és una base de referència per a l’avaluació en profunditat de l’EER prevista per 2014.

Les propostes de la Comissió per completar l’EER se centren en cinc prioritats a les quals cal avançar:
·    eficàcia dels sistemes nacionals de recerca
·    cooperació i competència transnacionals, inclosa la construcció i la gestió eficaç d’infraestructures essencials de recerca
·    mercat laboral més obert per als investigadors
·    igualtat de sexes i integració de la perspectiva d’igualtat a les organitzacions encarregades de seleccionar i executar els projectes de recerca
·    difusió i transferència òptimes del coneixement científic, en particular a través de mitjans digitals.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios