La Comissió Europea proposa avançar en el mercat únic de les telecomunicacions

By Esguard de Dona - dijous, de setembre 12, 2013


Brussel·les, 12 de setembre del 2013
·         Plans per a una telefonia mòbil sense itinerància a la UE
·         Normes més simples per ajudar les empreses a invertir més i a créixer a través de les fronteres
·         Protecció de la neutralitat a la xarxa a la UE per primera vegada
·         Supressió dels recàrrecs per les trucades telefòniques internacionals a Europa

La Comissió Europea ha adoptat el seu pla més ambiciós en vint-i-sis anys de reforma del mercat de les telecomunicacions. El paquet legislatiu "un continent connectat", que el president de la Comissió, José Manuel Barroso, va presentar durant el seu discurs sobre l'Estat de la Unió de 2013. Quan s'adopti, reduirà les despeses dels consumidors, simplificarà la burocràcia a què s'enfronten les empreses i aportarà una sèrie de nous drets, tant per als usuaris com per als proveïdors de serveis, de manera que Europa pugui tornar a ser  líder digital mundial.
José Manuel Barroso va declarar: "els interessos estratègics i el desenvolupament econòmic d'Europa exigeixen nous i substancials avenços cap a un mercat únic europeu de les telecomunicacions. També els exigeix el propi sector de les telecomunicacions i els ciutadans que se senten frustrats per no tenir un accés complet i equitatiu a Internet i als serveis mòbils"
La vicepresidenta Neelie Kroes, comissària de l'Agenda Digital, ha declarat: "les normes que es proposen són excel·lents notícies per als recàrrecs per itinerància; sí a la neutralitat de la xarxa, sí a la inversió, sí a nous llocs de treball. Adaptar el sector de les telecomunicacions ja no pertoca únicament a aquest sector, sinó que suposa donar suport al desenvolupament sostenible de tots els sectors". El sector de les telecomunicacions representa el 9% de l'economia digital d'Europa, ja que tots els sectors depenen cada vegada més de la connectivitat per a poder ser competitius a escala mundial i prestar serveis.
Encara que les successives reformes dutes a terme per la Unió Europa han contribuït a transformar el mode de prestació dels serveis de telecomunicacions, el funcionament del sector segueix basant-se en gran mesura en vint-i-vuit mercats nacionals. No existeix cap empresa de telecomunicacions que funcioni en tota la UE, i tant els operadors com els clients s'enfronten a preus i normes diferents.
Per abordar aquests problemes, els principals elements del paquet que s'ha aprovat són:

Simplificar les normes de la UE per als operadors de telecomunicacions
Una autorització única per a funcionar en els vint-i-vuit Estats Membres (en comptes de vint-i-vuit autoritzacions), un llindar legal exigent per a regular els submercats de telecomunicacions (que hauria de conduir a una reducció del nombre de mercats regulats) i una major harmonització de la forma en què les operadores poden arrendar l'accés a les xarxes que són propietat de les demés empreses, amb la finalitat de proporcionar un servei competidor.

Eliminar del mercat els recàrrecs de la itinerància:
A partir de l'1 de juliol de 2014 es prohibiran els càrrecs per les trucades entrants quan es viatgi per la UE. Les empreses tindran la possibilitat de 1) oferir plans de telèfon que s'apliquin en tota la Unió Europea ("itinerància com a casa"), el preu del qual es veurà impulsat per la competència nacional, o 2) permetre que els seus clients puguin"dissociar", és a dir, optar per un proveïdor d'itinerància diferent que ofereixi tarifes més barates, sense necessitat d'adquirir una nova targeta SIM. Aquesta probabilitat es basa en el Reglament sobre la itinerància de 2012 que obliga a les operadores a efectuar, el juliol de 2014, reduccions del 67% dels preus majoristes aplicables a les dades.

Fi als recàrrecs en les trucades internacionals a Europa:
Actualment, les empreses tendeixen a cobrar un recàrrec per les trucades efectuades tant amb telèfons fixes com amb mòbils des del país consumidor a altres països de la UE. La proposta que es presenta avui significa que les empreses no podran cobrar més per una trucada realitzada amb un telèfon fix dins de la UE que per una trucada nacional de llarga distància. El preu de les trucades de mòbil efectuades dins de la UE no podrà ser superior a 0,19 cèntims per minut (més IVA). Al fixar els preus, les empreses podran recuperar les despeses que es puguin justificar objectivament, però desapareixeran els beneficis arbitraris derivats de les trucades realitzades dins de la UE.

Protecció legal de la Internet oberta (neutralitat de la xarxa):
Es prohibirà el bloqueig i l'estrangulament dels continguts d'Internet i s'oferirà als usuaris l'accés a una Internet íntegra i oberta, independentment del cost o la velocitat de la seva connexió. Les empreses podran seguir proporcionant "serveis especialitzats" de qualitat garantida (per exemple televisió per IP, vídeo a la carta, aplicacions com les imatges mèdiques de gran resolució, quiròfans virtuals i aplicacions al núvol amb un gran volum de dades que són crítics per les empreses), sempre que això no afecti a les velocitats d'Internet promeses a altres clients. Els consumidors tindran dret a comprovar si reben la velocitat d'Internet que paguen i a desistir del contracte en cas que no es compleixin els compromisos.


Nous drets dels consumidors i harmonització de tots els drets a Europa:
Nous drets com contractes que hagin estat redactats en un llenguatge senzill i ofereixin informació més comparable, majors possibilitats de canviar de proveïdor o duració, dret a un contracte de dotze mesos si no es desitja un contracte de major duració, dret a desistir del contracte si no s'ofereixen les velocitats d'Internet promeses, i dret a rebre en una nova direcció de correu electrònic els correus que s'enviïn a l'anterior després del canvi de proveïdor d'Internet.

Assignació coordinada de l'espectre:
Això garantirà als europeus un major accés a la telefonia mòbil 4G i major disponibilitat de les xarxes Wi-Fi. Les operadores mòbils podran desenvolupar plans d'inversió transfronterers més eficients, gràcies a una major coordinació dels calendaris, la duració i altres condicions vinculades a una major coordinació de l'espectre. Els Estats Membres seguiran sent responsables i continuaran beneficiant-se dels cànons de les operadores mòbils, a la vegada que actuen en un marc més coherent. Aquest marc permetrà també ampliar el mercat dels equips de telecomunicacions avançades.

Més seguretat per als inversors:
La Recomanació sobre les metodologies de despeses i la no discriminació és el segon element d'aquest paquet, que complementa el Reglament proposat i està intrínsecament relacionada amb ell. Els seu objectiu és augmentar la seguretat dels inversors amb la finalitat d'incrementar els seus nivells d'inversió i reduir les divergències entre els reguladors. Això suposa 1) una major harmonització i estabilització del que les operadores tradicionals poden cobrar per oferir accés a les seves xarxes de coure existents; i 2) la garantia que els «sol·licitants d'accés» compten realment amb un accés equivalent a les xarxes. Quan es garanteixin aquestes limitacions competitives i la no discriminació, els preus de l'accés majorista i la banda ampla de "propera generació" els determinarà el mercat i no els reguladors, cosa que suposarà una reducció del volum de burocràcia per a les operadores.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios