Llorenç del Penedès Servei de Neteja Municipal i Recollida Deixalles mes d'AgostSERVEI DE NETEJA MUNICIPAL

Des de l’ajuntament us demanem que UTILITZEU CORRECTAMENT  ELS CONTENIDORS de reciclatge de deixalles que hi ha repartits pel poble.

RECORDEU !

Als contenidors blaus hi va el PAPER
Als contenidors verd clar hi va el VIDRE
Als contenidors grocs hi van els ENVASOS
Als contenidors petits amb la tapa marró hi va la MATÈRIA ORGÀNICA
Els contenidors verd fosc són per al REBUIG (material que no sabeu on va)
El servei de DEIXALLERIA MÒBIL ve periòdicament a Llorenç. Informeu-vos de les dates de funcionament a la circular mensual que l’ajuntament reparteix casa per casa.
Cada darrer dijous de mes es fa la RECOLLIDA D’ANDRÒMINES, d’atenció personalitzada a cada llar que ho comuniqui prèviament a l’ajuntament (977677106)

Si us plau, FEU UN ÚS ADEQUAT DE TOTS AQUESTS EQUIPAMENTS, com veieu hi ha moltes facilitats. Les deixalles ben reciclades abarateixen de manera considerable el cost de la seva gestió final. El servei de recollida de brossa el paguem entre tots, intenteu fer bé el procés per evitar l’encariment del seu cost.
RECOLLIDA DE DEIXALLES A L’AGOST

Aquest més d’agost no hi haurà servei de DEIXALLERIA MÒBIL, el qual es reprendrà al setembre (dies 26, 27 i 29).
La RECOLLIDA D’ANDRÒMINES es farà el dijous, 29 d’agost.
El servei de RECOLLIDA DE BROSSA ORGÀNICA a l’estiu té lloc els dilluns, dimecres i divendres a les 7 del matí. Intenteu llençar les escombraries domèstiques a partir de les 9 del vespre del dia anterior per evitar les molèsties ocasionades amb el pas de les hores i la calor.Comentaris