Europa: Les universitats europees han de pensar amb perspectiva mundial, diu la Comissió

By Esguard de Dona - dilluns, de juliol 15, 2013
·         El nou programa Erasmus + destinarà 400 milions 'euros l'any als intercanvis d'estudiants i a la cooperació internacional de les universitats

El panorama internacional de l’ensenyament superior està canviant radicalment de forma i de dimensions, i augmenta la competència de països com ara l’Índia o la Xina. Per això convé replantejar el funcionament de les 4.000 universitats d’Europa, no només a l’àmbit internacional, sinó pel que fa a la manera d’impartir l’educació als estudiants europeus als seus països d’origen. La Comissió Europea endega avui una nova estratègia, 'L’ensenyament superior europeu al món', destinada a garantir que els titulats universitaris europeus adquireixin les aptituds necessàries per treballar a qualsevol lloc del món i que Europa segueixi sent la destinació més atractiva per als estudiants a escala internacional. Erasmus+, el nou programa d’Educació, Formació, Joventut i Esport de la UE, comptarà amb més de 400 milions d’euros l’any per fomentar els intercanvis internacionals d’estudiants i la cooperació entre les universitats europees i les seves corresponents arreu del món.
La comissària europea d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut, Androulla Vassiliou, ha declarat que “les universitats europees han de pensar amb perspectiva mundial. Han d’actuar estratègicament per aprofitar la reputació de màxima qualitat de l’educació superior d’Europa. Han de promoure activament la mobilitat internacional dels estudiants i del personal, oferir plans d’estudis innovadors a escala mundial i perseguir l’excel·lència de l’ensenyament i la recerca. Moltes universitats europees tenen bones connexions dins la UE, però també són moltes les que no tenen una estratègia clara per consolidar les relacions amb les no europees. És urgent canviar aquesta situació. La Comissió ajudarà els Estats membres a desenvolupar xarxes internacionals d’ensenyament superior. Però no hi ha una fórmula única: cada país ha de fer valer les seves qualitats”.
Les universitats i d’altres institucions d’ensenyament superior de la Unió Europea compten més de 19 milions d’estudiants. La Comissió recorda que les universitats també han de promoure la dimensió internacional entre el 85% dels estudiants que no es mouen, a fi que també puguin adquirir les aptituds internacionals necessàries a un món globalitzat. Això implica que les universitats han d'impartir uns plans d’estudis internacionals, promoure els coneixements d’idiomes i ampliar l’aprenentatge digital.
En general, es calcula que el nombre d’estudiants universitaris al món es quadruplicarà, passant de 100 milions l’any 2000 a 400 milions el 2030, i l’augment serà especialment notable a Àsia i Iberoamèrica. Europa atreu actualment al voltant del 45% dels estudiants internacionals, però els seus competidors estan augmentant ràpidament les inversions en ensenyament superior. Els països amb més estudiants que es desplacen internacionalment són la Xina, l’Índia i Corea del Sud.
El nou programa Erasmus+, que començarà a funcionar el gener de 2014, integrarà per primer cop l'oportunitat per als estudiants no europeus de cursar una part dels estudis en una universitat europea i viceversa. A més de 3 milions d’intercanvis dins la UE, se’n finançaran 135.000 d’estudiants i personal entre la UE i la resta del món (100.000 més que l’actual programa Erasmus Mundus).
Context
L'estratègia 'L’ensenyament superior europeu al món' es basa en la feina iniciada el 2011 amb el programa de modernització de l’ensenyament superior de la UE (IP/11/1043) amb l’objectiu de millorar la qualitat i la pertinència de l’educació superior i de donar als joves la combinació adient d’aptituds per al mercat laboral.
La Comissió s’ha compromès a consolidar la cooperació acadèmica a escala mundial. A través de la nova generació de programes de la UE, en particular Erasmus+ i Horitzó 2020 pel que fa a la recerca, vol basar-se en l’èxit d’Erasmus Mundus i de les Accions Marie Curie i donar la màxima prioritat a la internacionalització i la modernització de l’ensenyament superior europeu.
Els principals objectius de l’estratègia d’internacionalització de la Comissió són:
·    millorar la qualitat general de l’ensenyament europeu facilitant l’aprenentatge mutu, la cooperació i la comparació amb d'altres institucions docents d’arreu del món
·    impulsar la innovació i la creació d’ocupació a Europa atraient estudiants d’arreu del món i immigrants qualificats
·    ampliar horitzons, millorar l’ocupabilitat i preparar els estudiants per esdevenir ciutadans del món
·    influir i captar nous públics i potenciar així la posició de la UE al món.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios