Europa: La UE proposa un criteri comú per finançar l’eradicació de la pobresa i el desenvolupament sostenible

By Esguard de Dona - dimarts, de juliol 16, 2013


La Comissió Europea ha adoptat avui una comunicació que proposa uns principis essencials per finançar l’eradicació de la pobresa i el desenvolupament sostenible després de 2015, data fixada per al compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Tot i que la comunicació insisteix sobretot en els països en desenvolupament, els principis poden afectar a tothom i són universalment aplicables.
La comunicació es basa en el recent document Una vida digna per a tothom: acabar amb la pobresa i donar al món un futur sostenible, centrada en “allò” que cal incloure en el futur marc de desenvolupament a fi que atregui l’atenció sobre “com” finançar-lo. 
El comissari de Desenvolupament, Andris Piebalgs, s'ha congratulat per la comunicació i ha declarat que “és un altre gran pas endavant cap a la creació del marc per després de 2015. Si volem avançar hem d’utilitzar tots els recursos disponibles i buscar uns mitjans nous, innovadors i fiables per finançar l’eradicació de la pobresa i assolir un desenvolupament sostenible a llarg termini”.
El comissari de Medi Ambient, Janez Potočnik, ha declarat: “La comunicació adoptada avui vincula la revisió dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni amb el seguiment de Rio+20 dins un marc general únic per després de 2015. Així completem la nostra visió comuna confirmant que també hi integrarem les vies de finançament del desenvolupament sostenible i de l’eradicació de la pobresa”.
El document examina els diferents recursos financers disponibles, públics i privats, nacionals i internacionals (de les taxes a les subvencions, passant per la inversió privada i la filantropia).
Alguns dels principis esmentats a la comunicació són:
·    El finançament és indissociable dels objectius. Cal que els diners arribin allà on són més necessaris, però també els hem de fer servir de manera innovadora i eficaç per obtenir els millors resultats.
·    Caldria considerar conjuntament totes les fonts de finançament, inclòs l’Ajut Oficial al Desenvolupament, essencial per als països de renda baixa.
·    Les economies emergents i els països de renda mitjana-alta poden contribuir amb la seva part a ajudar els més pobres i més vulnerables.
·    Els diferents objectius s’han de reforçar mútuament de manera que cada euro gastat es destini simultàniament a uns quants d’ells. Per exemple, per eradicar la pobresa és essencial millorar la seguretat alimentària; això es pot aconseguir conservant millor la biodiversitat i les masses forestals i, al seu cop, això contribueix a lluitar contra el canvi climàtic.
·    Els països participants haurien de poder decidir les prioritats de l’ús dels recursos.
·    La comunicació demana també més transparència i responsabilitat mútua, a escala nacional i mundial, de tot el finançament, per tal de garantir que es dediqui més eficaçment al desenvolupament sostenible.
La Comissió Europea publica també avui l’Informe sobre la responsabilitat de la UE en el finançament del desenvolupament, que assenyala importants avanços en els àmbits del sector privat, el comerç, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i l’ús de fonts i instruments innovadors de finançament. Per primer cop, l’informe avalua la feina en els àmbits de la ciència, la tecnologia i la innovació basant-se en els compromisos assumits l’any passat a la cimera Rio+20.
Context
La comunicació de la Comissió Després de 2015: cap a un criteri global i integrat del finançament de l’eradicació de la pobresa i del desenvolupament sostenible recomana que el debat internacional sobre el finançament de la lluita contra els reptes mundials s’inscrigui en un marc general. 
Això permetria millorar la coherència i la coordinació dels processos específics de finançament i de negociació internacional, per exemple sobre el canvi climàtic, el desenvolupament sostenible i els objectius de desenvolupament després de 2015.
Més informació
MEMO/13/688: Una nova comunicació de la UE introdueix propostes per finançar l’eradicació de la pobresa i el desenvolupament sostenible després de 2015.
Web del comissari europeu de Desenvolupament, Andris Piebalgs
Comunicació de la Comissió Després de 2015: cap a un criteri global i integrat del finançament de l’eradicació de la pobresa i del desenvolupament sostenible

Web de la DG Desenvolupament i Cooperació – Europeaid

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios