Europa: Finançament per a investigadors novells

By Esguard de Dona - dissabte, de juliol 20, 2013La UE concedeix a 287 investigadors novells 400 milions d’euros de finançament de recerca sense aplicació directa
·         Espanya rep 14 de les beques, 6 de les quals per a projectes duts a terme en universitats o centres de recerca catalans

A la sisena convocatòria de subvencions d’arrencada, el Consell Europeu de Recerca (CER) ha seleccionat 287 científics d’alt nivell que estan començant la seva trajectòria professional, permetent-los tirar endavant una recerca d’avantguarda fonamental gràcies al finançament dels seus projectes. Catalunya segueix sent un pol d'atracció per a la recerca i enguany 6 projectes duts a terme en universitats o centres de recerca catalans han rebut finançament de la UE. Entre aquestes investigacions trobem treballs sobre els patrons de distribució en l'era de Higgs Boson, la producció de xarxes en la macroeconomia o la investigació sistemàtica de epístasis en l'evolució molecular.

Els investigadors rebran en total quasi 400 milions d’euros, amb subvencions de fins a 2 milions d’euros durant un període de cinc anys com a màxim. Cada vegada hi ha més competència per obtenir aquestes prestigioses beques i enguany la demanda global s’ha incrementat un 50%. També ha augmentat el percentatge de dones investigadores seleccionades, que ha passat del 24% al 30% del total. Aquesta convocatòria ha estat la última del Setè Programa Marc de Recerca de la UE. A partir d’ara les convocatòries s’inclouran dins el nou programa de recerca i innovació Horitzó 2020, que preveu un augment important del finançament del CER.
Els projectes seleccionats comprenen una àmplia varietat de temes, com ara el disseny d’una defensa costanera única contra tsunamis, el desenvolupament de radioteràpia d'alta tecnologia que es podria aplicar als malalts de càncer de cap i de coll, la recerca del seguiment en temps real de la contaminació atmosfèrica amb la tecnologia GPS o la producció d’energia fotovoltaica més barata i eficaç.
La comissària europea de Recerca, Innovació i Ciència, Máire Geoghegan-Quinn, ha declarat que “el Consell Europeu de Recerca ha canviat el panorama del sector de la recerca per als joves talents i ha incrementat el nivell de la ciència arreu d’Europa, atès que finança recerca sense aplicació immediata que fa progressar el coneixement humà, però també produeix grans avanços que podríem veure en les nostres vides quotidianes al futur. El CER és ja un distintiu d’excel·lència consolidat, que cada vegada avança amb més força dins l’Horitzó 2020”.
A aquesta convocatòria s’hi han presentat 3.329 propostes, un 50% més que l’any passat. Atès el gran augment de la competència, les propostes seleccionades representen només el 9%. Les subvencions es concedeixen a investigadors de 34 països diferents que treballen a 162 institucions d’arreu d’Europa. Les subvencions d’arrencada es concedeixen a investigadors de qualsevol nacionalitat, amb 2 a 7 anys d’experiència des del final del doctorat (o un títol equivalent) i amb un historial científic que demostri que poden aportar molt. L’edat mitjana dels investigadors seleccionats a aquesta convocatòria és de 34 anys aproximadament.
Context
A aquesta convocatòria, el 44% dels aspirants seleccionats pertanyen a l’àmbit de “Ciències Físiques i Enginyeria”, el 38% al de “Ciències de la Vida” i el 18% al de “Ciències Socials i Humanitats”. La selecció es va dur a terme mitjançant una avaluació inter pares realitzada per 25 jurats constituïts per científics reconeguts procedents d’arreu del món.
Les subvencions d’arrencada del CER es concedeixen a investigadors de qualsevol nacionalitat, amb una experiència de 2 a 7 anys des del final del doctorat (o un títol equivalent), i amb un historial científic que demostri que poden aportar molt. La recerca s’ha de dur a terme a un organisme de recerca públic o privat (“institució d’acollida”) que tingui la seu a un Estat membre de la UE o a un dels països associats. El finançament pot arribar fins a 2 milions d’euros per subvenció, durant un màxim de cinc anys. Les convocatòries es publiquen un cop l’any.
Les convocatòries de subvencions d’arrencada del CER i altres règims d’ajuts es destinen als millors investigadors de qualsevol nacionalitat, establerts a Europa o disposats a establir-s’hi. Les subvencions d’aquesta última convocatòria permetran també als científics seleccionats crear els seus propis equips de recerca i donar feina a un total de més de 1.000 estudiants de doctorat i postdoctorals com a membres d’un equip CER. El CER contribueix així a sostenir una nova generació d’investigadors d’alt nivell a Europa.
El Consell Europeu de Recerca, creat l’any 2007 per la UE, és la primera organització paneuropea de finançament de la recerca en les fronteres del coneixement. És l’element capdavanter i més nou del Setè Programa Marc de Recerca (programa específic “Idees”) de la UE i compta amb un pressupost total de 7.500 milions d’euros per al període 2007-2013.
Més informació
En aquest vídeo podeu trobar exemples de científics de centres catalans premiats en altres edicions de la convocatòria
Estadístiques de la sisena convocatòria de subvencions d’arrencada del CER
Llista de tots els investigadors seleccionats per país de la institució d’acollida (en ordre alfabètic dins de cada grup de països)

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios