Transport: la Comissió duu Espanya al Tribunal per les normes relatives a la contractació de treballadors portuaris

By Esguard de Dona - dijous, de juny 20, 2013


Brussel·les, 20 de juny de 2013


La Comissió Europea ha decidit avui portar Espanya davant del Tribunal de Justícia de la UE per les normes relatives a la contractació de treballadors en diversos ports espanyols. Actualment, les empreses estibadores en aquests ports no estan autoritzades a recórrer al mercat per contractar el seu personal. Les normes vigents obliguen aquestes empreses a participar financerament en el capital d'empreses privades que, a la vegada, els faciliten la mà d'obra necessària. Les empreses estibadores només poden recórrer lliurement al mercat per contractar personal si la mà d'obra proposada per aquestes empreses privades és inadequada o insuficient. La Comissió considera que els proveïdors de la manutenció de la càrrega d'altres Estats membres que desitgin establir-se en ports espanyols, podrien no fer-ho a causa d'aquestes pràctiques laborals restrictives.
Les disposicions del Tractat en matèria de llibertat d'establiment s'apliquen plenament a les activitats portuàries. Concretament, el Tractat s'oposa a qualsevol disposició nacional que, malgrat no sigui discriminatòria per temes de nacionalitat, obstaculitzi o faci menys atractiu l'exercici de la llibertat d'establiment.
La legislació espanyola disposa que en els ports d'interès general s'han de crear empreses privades denominades SAGEP (Societat Anónima de Gestió d'Estibadors Portuaris) que són les que contracten als estibadors i que posen a disposició de les empreses la manutenció de la càrrega. Aquestes normes s'apliquen als principals ports espanyols, inclosos els de Barcelona, Algeciras, València i Bilbao. La mateixa llei obliga totes les empreses que desitgin presentar serveis de manutenció de càrrega a unir-se a una SAGEM i participar financerament en el seu capital. Les empreses estibadores només poden quedar exemptes d'aquesta obligació en casos molt limitats. A més, l'empresa ha de recórrer als treballadors contractats i oferts per la SAGEP. Només si els estibadors oferts per la SAGEP són insuficients o inadequats, les empreses estibadores poden contractar lliurement treballadors al mercat i únicament per un torn de treball. Aquest fet altera les estructures de treball, les polítiques de contractació de les empreses i, en darrera instància, les estratègies empresarials. Aquests canvis poden suposar greus pertorbacions per a les empreses i comportar conseqüències financeres considerables. Tot plegat pot dissuadir les empreses estibadores a establir-se en ports espanyols d'interès general. 

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios