Lliure competència: la Comissió multa Lundbeck i altres companyies farmacèutiques per endarrerir l'entrada de medicaments genèrics al mercat

By Esguard de Dona - dijous, de juny 20, 2013


Barcelona, 19 de juny de 2013
La Comissió Europea ha imposat una multa de 93,8 milions d'euros a la farmacèutica danesa Lundbeck i una de 52,2 milions a diverses companyies de medicaments genèrics. Al 2002 Lundbeck va acordar amb aquestes companyies un endarreriment de l'entrada al mercat de les diverses versions genèriques –i més econòmiques- del Citalopram, un exitós antidepressiu. Aquests acords violen les lleis europees de lliure competència (Article 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea –TFEU). Les principals companyies de genèrics multades són Alpharma (actualment forma part de Zoetis), Merck KGaA/Generics UK (actualment Generics UK forma part de Mylan), Arrow (que form part de Zoetis) i Ranbaxy.

El vicepresident de la Comissió Joaquín Almúnia, encarregat de la cartera de Competència, ha afirmat: "és inacceptable que una companyia pagui als seus competidors perquè es quedin fora del seu mercat o retardin l'entrada de medicaments més econòmics". I ha afegit que: "aquest tipus d'acords perjudiquen directament els pacients i els sistemes sanitaris internacionals que ja pateixen dures restriccions pressupostàries". "La Comissió no tolerarà pràctiques que atemptin la llei de la lliure competència com aquesta", ha sentenciat.

El Citaloparm és un antidepressiu exitós, era el producte més venut de la farmacèutica Lundbeck. Després de l'expiració de la patent sobre la molècula del citaloparm, la companyia només posseïa patents sobre alguns processos que garantien una protecció més limitada. Els productors de versions genèriques i més econòmiques de citaloparm tenien, doncs, l'oportunitat d'entrar al mercat. De fet, un d'ells ja ha començat a vendre una versió genèrica i diversos productors s'estan preparant per fer-ho.

L'experiència demostra que una competència efectiva de productes genèrics comporta una baixada significativa de preus tot reduint dràsticament els beneficis de la companyia productora de la marca protegida i beneficiant els pacients. Per exemple, els preus dels medicaments genèrics del Citalopram van  caure un 90% de mitjana al Regne Unit en comparació amb el preu del producte de marca de Lundbeck.
Però en comptes de competir, els productors de medicaments genèrics van arribar a un acord amb Lundbeck l'any 2002 per no entrar al mercat a canvi d'uns pagaments substancials i altres incentius xifrats en desenes de milions d'euros. A més a més, Lundbeck va pagar significants sumes de diners per comprar estocs de medicaments genèrics amb l'únic objectiu de destruir-los. Aquests acords donaven a Lundbeck la certesa que els productors de medicaments genèrics quedarien fora del mercat durant el període establert.

La Comissió basa les seves multes en les guies elaborades l'any 2006 (veure IP/06/857 iMEMO/06/256). Per establir el nivell de les multes, la Comissió ha tingut en compte la durada de cada infracció i la seva gravetat. La durada de les investigacions ha estat tinguda en compte com a factor atenuant.
Vulneració
Multa de Lundbeck
Multes de compayies de genèrics
Merck KGaA / Generics [UK] agreements
Merck KGaA:  21. 411. 000€
of which jointly and severally with Generics [UK] Limited:  7. 766. 843 €
Arrow agreements
Arrow Group ApS:  9. 975. 000€
of which jointly and severally with Arrow Generics Limited:  9. 360. 000 €
of the latter amount of which jointly and severally with Resolution Chemicals Limited:  823. 735 €
Alpharma agreement
Zoetis Products LLC and Xellia Pharmaceuticals ApS jointly and severally: € 10 530 000
of which jointly and severally with A.L. Industrier AS: 43. 216 €
Ranbaxy agreement
Ranbaxy Laboratories Limited and Ranbaxy (UK) Limited, jointly and severally: 10. 323. 000 €
Total
 93. 766. 000€
Suma total de les companyies de genèrics:  52. 239. 000 €

Context
La investigació de la Comissió de Competència sobre el sector farmacèutic indica que hi ha de problemes en les pràctiques de les companyies que poden endarrerir l'entrada de medicaments més barats al mercat europeu. Aquest fet dóna èmfasis a la importància de tenir una llei forta de competència (verue: IP/09/1098MEMO/09/321 i MEMO/13/56)
Durant el 2012 i 2013, la Comissió va publicar una declaració d'objeccions en el context de dues altres investigacions- una feia referència al perindopril, un medicament cardiovascular (veure:IP/12/835 Choose translations of the previous link ) i l'altra al fentanyl, un calmant (mirar IP/13/81) 
A més a més, la Comissió ha estat monitoritzant acords de patents amb l'objectiu d'identificar aquells que podrien ser potencialment problemàtics des d'una perspectiva de lliure comerç.  Normalment es tracta d'aquells que limiten l'entrada de medicaments genèrics. El darrer informe publicat el juliol del 2012 indica que la proporció d'aquest tipus d'acords problemàtics és d'un 11%. D'aquesta manera, l' informe mostra que l'àmplia majoria d'acords de patents no comporten problemes des del punt de vista de les lleis de la lliure competència.
El número d'acords de patents ha incrementat significativament des que les investigacions del sector suggerien  que l'acció de la Comissió no dificultava els acords legítims de les companyies farmacèutiques. Al mateix temps, la persistència d'acords potencialment problemàtics mostra que la Comissió ha de seguir estant alerta.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios