Contra l’evasió fiscal: la Comissió Europea proposa ampliar l’àmbit d’aplicació de l’intercanvi automàtic d’informació a la UE

By Esguard de Dona - dimecres, de juny 12, 2013


Brussel·les, 12 de juny de 2013

En el marc de la intensificació de la lluita contra l’evasió fiscal, la Comissió ha proposat avui ampliar l’intercanvi automàtic d’informació entre les administracions tributàries de la UE. Segons la proposta, cal afegir els dividends, les plusvàlues, les altres formes d’ingressos financers i els saldos dels comptes a la llista de categories objecte d’intercanvi automàtic d’informació (vegeu MEMO/13/533). Així es prepararà el terreny perquè la UE tingui el sistema d’intercanvi automàtic d’informació més complet del món.

El comissari de Fiscalitat, Unió Duanera, Estadística, Auditoria i Lluita contra el Frau, Algirdas Šemeta, ha declarat que “amb la proposta d’avui, els Estats membres estaran més ben equipats per avaluar i recaptar els impostos, i la UE més ben situada per promoure a escala mundial normes més rigoroses de governança fiscal. Tindrem una altra arma poderosa al nostre arsenal per lluitar amb determinació contra l’evasió fiscal”.

Hi ha dos actes legislatius fonamentals que ja preveuen l’intercanvi automàtic d’informació a la UE.
La Directiva sobre la fiscalitat de l’estalvi garanteix que els Estats membres recullin dades sobre els estalvis de les persones físiques no residents i les transmetin automàticament a les autoritats fiscals del seu país de residència. El sistema està operatiu des del 2005. Hi ha una proposta al Consell per reforçar la Directiva i ampliar-ne l’àmbit d’aplicació. Al Consell Europeu de maig de 2013, els Estats membres es van comprometre a adoptar la Directiva revisada abans de finals d’any. 

La Directiva de cooperació administrativa preveu l’intercanvi automàtic d’informació sobre d'altres tipus d’ingressos a partir de l’1 de gener de 2015. Es tracta dels rendiments del treball, els honoraris de directius, les assegurances de vida, les pensions i la propietat de béns immobles. La proposta d’avui té per objecte modificar-la de manera que l’intercanvi automàtic d’informació s’apliqui també a partir de la mateixa data als dividends, les plusvàlues, els altres ingressos financers i els saldos de comptes.

La proposta d’avui, juntament amb les esmentades disposicions sobre intercanvi automàtic, implica que els Estats membres compartiran entre ells el mateix volum d’informació que el que s’han compromès a compartir amb els Estats Units en el marc de la Llei de tributació dels comptes estrangers (FATCA).

Context
El desembre de 2012, la Comissió va presentar un pla d’acció per a una resposta més eficaç de la UE a l’evasió i l’elusió fiscals (vegeu IP/12/1325). Estableix un conjunt complet de mesures per ajudar els Estats membres a protegir les seves bases imposables i recuperar milers de milions d’euros legítimament deguts. El pla d’acció subratlla la necessitat de fomentar l’intercanvi automàtic d’informació com a norma europea i internacional de transparència i l’intercanvi d’informació en matèria fiscal.

El Consell ECOFIN del 14 de maig de 2013 va acollir favorablement el pla d’acció. El Consell Europeu de 22 de maig de 2013 va demanar la pròrroga de l’intercanvi automàtic d’informació a escala de la UE i mundial per tal de millorar la lluita contra el frau i l’evasió fiscal i contra la planificació fiscal agressiva i es va mostrar satisfet de la intenció de la Comissió de presentar una proposta en la matèria.

Enllaços

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios