Comissió Europea: Acord històric sobre la nova xarxa transeuropea de transport

By Esguard de Dona - dijous, de maig 30, 2013


El vicepresident de la Comissió Europea i comissari de Transports, Siim Kallas, ha celebrat avui l’acord entre la Comissió, el Consell i el Parlament sobre les propostes per transformar el mosaic existent de carreteres europees, ferrocarrils, aeroports i canals en una xarxa unificada de transport (TEN-T).

El vicepresident Kallas ha declarat que “aquest és un acord històric per crear una xarxa europea de transport potent a través dels 28 Estats membres. El transport és vital per a l’economia europea, ja que sense bones connexions, Europa no creixeria ni prosperaria. Aquest acord connectarà l’Est amb l’Oest i reemplaçarà el mosaic actual amb una xarxa genuïnament europea. Es tracta d’un pas important cap a la construcció d’una nova xarxa de transport que serà la columna vertebral per impulsar el creixement i la competitivitat al Mercat Únic Europeu”.  

L’acord d’avui estableix una xarxa central de transport (core network) que s’ha de concloure el 2030 i que serà la columna vertebral del transport al mercat únic. El finançament de les infraestructures de transport a través del mecanisme “Connecting Europe Facility” (per al període 2014-2020) se centrarà també en aquesta xarxa central de transport, completant les connexions transfrontereres, eliminant colls d’ampolla i fent la xarxa més intel·ligent.

Aquest nucli bàsic de la xarxa TEN-T es recolzarà en una xarxa més àmplia de rutes (comprehensive network), que completaran la xarxa a nivell nacional i regional. Això serà finançat, en gran mesura, pel Estats membres amb algunes possibilitats de finançament amb fons regionals i de transport de la UE, incloent-hi nous instruments de finançament innovadors. L’objectiu és garantir que progressivament, i d’aquí a 2050, la gran majoria dels ciutadans i les empreses europees siguin a un màxim de 30 minuts de viatge d’aquesta xarxa global.

En conjunt, la nova xarxa de transport proporcionarà:
·    Viatges més segurs i menys congestionats
·    Viatges més ràpids i més regulars

El finançament de transport assignat a través del mecanisme “Connecting Europe Facility” de la MFF (Multi-Annual Financial Framework) actuarà com a “capital llavor” per estimular una major inversió dels Estats membres per completar connexions transfrontereres difícils i els enllaços que d’altra manera no es construirien. Cada milió d’euros gastat a l’àmbit europeu generarà 5 milions d’inversió per part dels governs dels Estats membres i 20 milions del sector privat.

Aquest acord, assolit en les negociacions a tres bandes entre el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió Europea, ha de ser aprovat formalment pel ple del Parlament Europeu i pel Consell.

L’acord
La nova política d’infraestructures de la UE té l’objectiu de crear una xarxa real i ja no se centra en projectes aïllats. Les directrius contenen mapes precisos de la xarxa, que s’ha definit en base a una metodologia objectiva.

La nova regulació fixa dates límit per assegurar que tots els projectes que contribueixen al nucli de la xarxa de transport s’implementaran com una prioritat. A més, estableix estàndards per assegurar que els trens, vaixells, avions, camions i cotxes puguin utilitzar la infraestructura de transport de forma segura i sense problemes tècnics. La xarxa central de transport es completarà el 2030.
Per exemple, el 2030 la xarxa central ferroviària estarà equipada amb el sistema de senyalització europeu ERTMS, que permet fer operacions transfrontereres de forma senzilla i segura. Els Estats membres hauran de proporcionar espai suficient d’estacionament al llarg de la xarxa de carreteres per als usuaris  comercials. 

També caldrà que hi hagi disponibles combustibles nets alternatius als nodes clau de la xarxa.

Es crearan corredors a la xarxa principal com una manera de promoure el desenvolupament coordinat de la infraestructura i les formes eficients d’usar-la. La nova política se centra en els elements més crítics: els projectes transfronterers, la interoperabilitat i la intermodalitat entre diferents mitjans de transport. Coordinadors europeus ajudaran els Estats membres i promotors de projectes per tal d’obtenir un benefici òptim de totes les inversions.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios