Dona i Igualtat: El 78% dels ciutadans de la UE creu que calen més dones en càrrecs de poder als països en desenvolupament

By Esguard de Dona - dissabte, de març 09, 2013

Foto: AdhiyamaanUna enquesta de l’Eurobaròmetre indica que el 78% dels europeus pensa que si hi hagués més dones en càrrecs de poder polític als països en desenvolupament “les coses anirien millor”.
De fet, més de tres quartes parts dels enquestats opinen que si el lideratge de les dones a aquests països fos més alt, milloraria el respecte als drets humans, el 72% que millorarien les condicions de vida i el 65% que es previndrien conflictes i guerres.

Més de nou de cada deu europeus consideren que la igualtat entre homes i dones millora el funcionament general de les societats i que tots els programes d’ajut han de tenir en compte específicament els drets de les dones.

Pel que fa a la manera com els problemes dels països en desenvolupament afecten els homes i les dones, la majoria dels enquestats considera que les dones estan més afectades per la violència física (83%), les dificultats per accedir a l’educació (63%), la inobservança dels drets humans fonamentals i la falta d'ocupació i d’ingressos (61%).

El comissari europeu de Desenvolupament, Andris Piebalgs, ha comentat: “Posem la dona al centre de tot allò que fem, vigilant que els nostres programes d’ajut la tinguin en compte en tot, des de l’educació i l’assistència sanitària fins a l’agricultura i l’energia. Per això em complau que la majoria dels europeus comparteixi aquest parer”.

I ha afegit: “També és interessant observar que molta gent pensa que el fet que les dones ocupin càrrecs de poder pot representar un canvi positiu. És essencial que totes les dones tinguin la possibilitat d’aprofitar el seu potencial, visquin on visquin”.
Les dones segueixen patint discriminacions greus als països en desenvolupament, a més d’estar exposades a riscos greus per a la salut, especialment pel que fa a la maternitat.  La violència afecta un terç de les dones al llarg de la vida. Com a segon donant mundial, la UE té un important paper d’ajuda al progrés de les dones.

Des de 2004, gràcies al suport de la Comissió:
·    S’han matriculat més de 85.000 noves alumnes a l’ensenyament secundari.
·    Més de 4 milions de parts han estat assistits per personal sanitari.
·    S’han fet 10,8 milions de consultes de salut reproductiva.

Context i resultats principals

En ocasió del Dia Internacional de la Dona, la Comissió Europea presenta una enquesta de l’Eurobaròmetre que recull les opinions dels ciutadans europeus sobre la igualtat de sexes i la necessitat de capacitar les dones als països en desenvolupament. S’han enquestat més de 25.000 ciutadans dels 27 Estats membres. 

Més de nou de cada deu enquestats consideren que la igualtat entre homes i dones millora el funcionament de les societats i que tots els programes d’ajut han de tenir en compte específicament els drets de les dones. Pel que fa a l’opinió sobre la igualtat, els resultats presenten poques variacions a la UE: les xifres més altes es registren a Suècia, els Països Baixos i Romania (96%) i les més baixes a Letònia, Eslovènia (87% a tots dos països) i Estònia (86%).

En general, els ciutadans de la UE són del parer que els problemes que afecten més les dones que els homes són la violència física (83%), les dificultats per accedir a l’educació (63%), la inobservança dels drets humans fonamentals i la falta d’ocupació i d’ingressos (61%).

La fam i la malnutrició (50%) i el VIH/sida (59%) són els únics problemes que, segons els enquestats, afecten homes i dones més o menys per igual.

Els europeus pensen que la major presència de dones en càrrecs d’influència i de poder polític repercutiria positivament als països en desenvolupament. El respecte dels drets humans és l’element que ha rebut més respostes positives a la UE: més de tres quartes parts dels enquestats opinen que si hi hagués més dones en aquests càrrecs “les coses anirien millor” (78%). El 72% i el 65% dels enquestats diuen el mateix, respectivament, de les condicions de vida i la prevenció dels conflictes i les guerres. Els enquestats suecs, finlandesos i irlandesos són els que de manera més majoritària comparteixen l’opinió que si hi hagués més dones al poder “les coses anirien millor”.
Més informació


  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios