Europa: La Comissió insta els Estats membres a centrar-se en el creixement i la cohesió social (Inversió Social)

By Esguard de Dona - dimecres, de febrer 20, 2013La Comissió Europea ha exhortat els Estats membres a donar prioritat a la inversió social i a modernitzar l’estat del benestar. Això significa treure més rendiment de les estratègies d’inclusió activa i fer servir de forma més eficient i eficaç els pressupostos socials. L’exhortació figura a una Comunicació sobre Inversió Social per al Creixement i la Cohesió que acaba d’adoptar la Comissió.

La Comunicació orienta també els Estats membres sobre la millor manera d’utilitzar l’ajut financer de la UE, especialment del Fons Social Europeu, per assolir els objectius. La Comissió examinarà atentament l’actuació dels sistemes de protecció social dels Estats membres al llarg del semestre europeu i, quan calgui, formularà recomanacions específiques per país.

El comissari europeu d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió, László Andor, ha declarat que  “la inversió social és fonamental si volem sortir de la crisi més forts, cohesionats i competitius. Amb les restriccions pressupostàries actuals, els Estats membres han de centrar-se en la inversió en capital humà i cohesió social. Així podrem canviar les coses si de debò volem avançar cap als objectius de l’estratègia Europa 2020. Invertir ara en la societat evitarà als Estats membres haver de pagar al futur unes factures socials i econòmiques molt més altes”.  
Les conseqüències socials de l’actual crisi financera són realment greus. El paquet d’inversió social, que acaba de presentar la Comissió, orienta els Estats membres sobre les polítiques socials més eficaces per respondre als importants reptes actuals, com són les greus dificultats financeres, l’augment de la pobresa i l’exclusió social o un atur mai vist fins ara, especialment entre els joves. A tot això s’hi afegeixen l’envelliment de la societat i la reducció de la població en edat laboral, que posen a prova la sostenibilitat i l’adequació dels sistemes socials nacionals.

El paquet d’inversió social inclou una Recomanació de la Comissió contra la pobresa infantil que demana un criteri integrat de la inversió social orientada als infants. Invertir en els infants i els joves és especialment eficaç per trencar els cicles intergeneracionals de la pobresa i l’exclusió social i millorar les oportunitats al llarg de la vida.

El paquet d’inversió social és un marc integrat que té en compte les divergències socials, econòmiques i pressupostàries entre els Estats membres. Se centra en:

- Garantir que els sistemes de protecció social responguin a les necessitats de les persones als moments crítics de la vida. Cal seguir reduint el risc de fractura social i evitar una despesa social més important al futur.

- Simplificar i orientar millor les polítiques socials per oferir sistemes de protecció social adequats i sostenibles. Alguns països obtenen millors resultats socials que d’altres tot i tenir uns pressupostos similars o inferiors, i això demostra que hi ha marge per a una despesa social més eficaç.

- Millorar les estratègies d’inclusió activa als Estats membres. Serveis infantils i educació assequibles i de qualitat, prevenció de l’abandonament escolar, formació i assistència per buscar feina, ajuts per a l’habitatge i sanitat accessible: tots són àmbits amb forta dimensió social.

Antecedents
El paquet d’inversió social està basat en una anàlisi de les dades (per exemple de l’Estudi de l’evolució de l’ocupació i de la situació social a Europa l’any 2012: vegeu IP/5/13) i en les bones pràctiques existents que demostren que els països que mantenen un ferm compromís amb la inversió social (és a dir, amb les prestacions i els serveis que potencien les aptituds i competències de les persones) hi ha menys persones en risc de pobresa o exclusió social, més nivell d’estudis, més ocupació, menys dèficits i un PIB per càpita més elevat.

El paquet d’inversió social consta d’una Comunicació que estableix el marc polític, unes mesures concretes que han d’adoptar els Estats membres i la Comissió i unes orientacions sobre l’ús dels fons de la UE per impulsar les reformes. Va acompanyat de:

·    Una Recomanació de la Comissió titulada “Invertir en la infància: trencar el cicle del desavantatge”, que conté un marc integrat per millorar les oportunitats dels infants.

·    Un document de treball que conté dades de les tendències demogràfiques i socials i del paper de les polítiques socials a l’hora de respondre als reptes macroeconòmics, econòmics i socials de la UE.

·    Un document de treball consecutiu a la Recomanació de la Comissió de 2008 sobre la inclusió activa de les persones excloses del mercat laboral.

·    El tercer informe biennal sobre els serveis socials d’interès general per ajudar les administracions públiques i els interessats a comprendre i a aplicar les normes revisades de la UE sobre els serveis socials.

·    Un document de treball sobre l’assistència de llarga durada, que en presenta els reptes i les opcions.

·    Un document de treball sobre el problema de les persones sense llar, que en descriu la situació a la Unió Europea i les possibles estratègies per afrontar-la.

·    Un document de treball sobre la inversió en sanitat, que exposa estratègies per millorar l’eficàcia dels sistemes sanitaris i explica com pot contribuir la salut a la inclusió social.

·    Un document de treball sobre la contribució del Fons Social Europeu a l’aplicació del paquet de inversió social.

El paquet d’inversió social es basa en la Plataforma Europea contra la Pobresa i l’Exclusió Social i complementa d’altres iniciatives recents de la Comissió per abordar els reptes econòmics i socials d’Europa: el paquet per a l'ocupació, el paquet d'ocupació juvenil i el Llibre Blanc sobre les pensions. Aquestes iniciatives han donat als Estats membres orientacions addicionals sobre les reformes nacionals necessàries per assolir els objectius d’Europa 2020.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios