Europa: El consum d'energia disminueix un 6% entre 2008 i 2011 i el nivel de dependència de les importacions d'energia es situa en el 54 %

By Esguard de Dona - dimecres, de febrer 13, 2013
La desacceleració econòmica observada dins la UE des de l'inici de la crisi financera també és visible en l'evolució del consum d'energia. El consum interior brut d'energia de la UE27 es va reduir el 2009, passant d'un nivell de 1.800 milions de tones equivalents de petroli (tep) el 2008 a 1.700 milions de tep el 2009, i va augmentar el 2010 per arribar a 1.760 milions de tep abans de caure un altre cop a 1.700 milions de tep el 2011. Entre 2008 i 2011, el consum d'energia dins la UE27 ha disminuït un 6%.
L'índex de dependència energètica, definit com les importacions netes dividides pel consum brut i que mostra fins a quin punt un país depèn de les importacions d'energia, es va situar al 54% dins la UE27el 2011, un índex gairebé estable des de 2008.


Són xifres que ha publicat avui Eurostat, l'oficina estadística de la Unió europea.

Espanya és el cinquè major consumidor d'energia de la Europa dels 27, amb 128,5 milions de tep, amb un descens del 9,4% i una dependència del 76,4 % (a la tabla adjunta es troben les dades de consum dels anys 2008, 2009, 2010 i 2011. 

Per sobre d'Espanya són grans consumidors: Alemanya (316 milions de tep, -7,7% respecte a 2008), França (260 milions de tep, -4,6%), Regne-Unit (199 milions de tep, -9,4%), i Itàlia (173 milions de tep, -4,8%)  
Vint-i-tres Estats membres van registrar una caiguda del seu consum energètic entre 2008 i 2011, mentre que en quatre Estats hi va haver augments. Les baixades més importants es van observar aLituània (-24,5%), Irlanda i  Grècia (-12,3% cadascun), Romania (-10,2%) així com Espanya iRegne-Unit (-9,4% cadascun), i els majors increments a Malta (+16,9%) i Estònia (+4,8%).

Dinamarca, Estònia, Romania i la República Txeca, els països menys dependents de les importacions d'energia
El 2011, els Estats membres menys dependents de les importacions d'energia van ser Estònia (12%),Romania (21%), República Txeca (29%), Països-Baixos (30%), Polònia (34%) i Regne-Unit(36%). Dinamarca (-9%) va ser un exportador net d'energia i, per consegüent, presentava un índex de dependència energètica negatiu. Els índexs més elevats de dependència energètica es van identificar a Malta (101%), Luxemburg (97%), Xipre (93%) i Irlanda (89%).

Consum d'energia i índex de dependència

Consum interior brut d'energia1, en milions de tep2
Índex de dependència energètica3, 2011 (%)
2008
2009
2010
2011
Variació en % 2011/2008
UE27
1 801,0
1 702,0
1 759,4
1 698,1
-5,7
53,8
Bèlgica
59,6
58,1
61,5
59,7
0,1
72,9
Bulgària
20,1
17,6
17,9
19,3
-4,1
36,6
Rep. Txeca
45,3
42,3
44,8
43,8
-3,3
28,6
Dinamarca
20,2
19,3
20,3
19,0
-6,0
-8,5
Alemanya
342,9
326,4
336,1
316,3
-7,7
61,1
Estònia
5,9
5,3
6,1
6,2
4,8
11,7
Irlanda
15,8
14,7
15,0
13,9
-12,3
88,9
Grècia
31,8
30,7
28,8
27,9
-12,3
65,3
Espanya
141,9
130,4
130,0
128,5
-9,4
76,4
França
271,8
259,9
267,5
259,3
-4,6
48,9
Itàlia
181,7
170,0
175,5
172,9
-4,8
81,3
Xipre
2,9
2,8
2,7
2,7
-7,0
92,6
Letònia
4,6
4,3
4,5
4,2
-7,6
59,0
Lituània
9,4
8,5
6,9
7,1
-24,5
81,8
Luxemburg
4,6
4,4
4,7
4,6
-1,4
97,4
Hongria
26,8
25,4
26,0
25,2
-5,9
52,0
Malta
1,0
0,8
1,0
1,1
16,9
100,6
Països-Baixos
83,9
81,6
87,0
81,3
-3,1
30,4
Àustria
34,3
32,7
35,0
34,0
-1,1
69,3
Polònia
99,0
95,3
101,8
102,2
3,2
33,6
Portugal
25,2
24,9
24,4
23,9
-5,2
77,4
Romania
40,5
35,5
35,7
36,3
-10,2
21,3
Eslovènia
7,8
7,1
7,2
7,3
-6,4
48,4
Eslovàquia
18,4
16,8
17,9
17,4
-5,4
64,2
Finlàndia
36,3
34,4
37,4
35,7
-1,6
53,8
Suècia
50,0
45,7
51,5
49,5
-0,9
36,8
Regne-Unit
219,3
207,0
212,2
...

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios