Llorenç del Penedès: Certamen Literari en Commemoració del Dia de la Dona Treballadora

By Esguard de Dona - dimarts, de gener 29, 2013


Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la dona treballadora - 8 de març-, l’Ajuntament de Llorenç del Penedès organitza aquest certamen literari que es regirà sobre les següents
Bases
1.- Participants: Poden participar totes les persones de 16 anys o més que ho desitgin.

2.- Tema: LA DONA TREBALLADORA

3.- Els textos hauran de ser originals i inèdits. No poden estar premiats anteriorment a cap altre certamen.

4.- Estaran escrits en llengua catalana.

5.- Els textos no sobrepassaran les 10 línies mecanografiades a dos espais, en format Arial 12 o similar.

6.- Cada participant podrà presentar només un text.

7.- Les obres podran presentar-se fins al dia 22 de febrer de 2013 inclòs, segons els següents mitjans:

- Per correu electrònic a l’adreça:  microrelatsllorenc@gmail.com 

En aquest cas caldrà adjuntar el treball en un arxiu en format Word. A l’assumpte del missatge hi figurarà el pseudònim adoptat per l’autor, mentre que les seves dades personals es faran constar al cos del missatge.

- Per correu postal certificat a l’adreça:
AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
I Concurs de microrelats
Plaça de la Vila, 1
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS


- Portant-los a la Biblioteca municipal de Llorenç del Penedès –carrer Mestre Gonzàlez, número 6 (3a planta) de dilluns a dijous, de 5 a 8 de la tarda.

- Portant-los a les oficines de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès –plaça de la Vila, número 1- de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia.

En aquests tres casos el treball es presentarà en un sobre tancat, en el qual hi constarà, a la part exterior, el pseudònim adoptat. A banda es presentarà un altre sobre tancat en el que hi figurarà, a la part exterior, el mateix pseudònim i que contindrà: el nom i cognoms de l’autor o autora, la data de naixement, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic.

8.- El jurat estarà designat per l’Ajuntament de Llorenç del Penedès i el formaran persones vinculades al món de la cultura.

9.- El jurat determinarà el seu propi sistema d’avaluació i votació. El veredicte serà inapel•lable. L’acta del jurat podrà ser consultada posteriorment per qui la sol•liciti. El jurat podrà declarar premis deserts si estima que les obres presentades no reuneixen les condicions suficients.

10.- El resultat es farà públic el dia 3 de març de 2013, a les 12 h. a la Casa de cultura municipal de Llorenç del Penedès, carrer Mestre Gonzàlez, número 6, durant la celebració dels actes de commemoració local del Dia Internacional de la dona treballadora.

11.- Els treballs presentats no seran retornats.

12.- Tothom qui presenti un microrelat serà obsequiat amb un llibre.

13.- S’estableixen els següents premis:

1r PREMI: 150 € i lot de llibres
2n PREMI: 100 € i lot de llibres
PREMI JOVE (de 16 a 25 anys): 50 € i lot de llibres

14.- Els concursants de 16 a 25 anys també podran optar al 1r i 2n premi.

15.- L’Ajuntament de Llorenç del Penedès es reserva el dret de publicació de les obres guanyadores, però hi farà constar sempre el nom de l’autor.

16.- La participació al certamen implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització.


Mes informació:

CASA DE CULTURA MUNICIPAL
Mestre Gonzàlez, 6
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS
Telèfon: 977678690
joventut@llorenc.altanet.org
www.llorenc.org


  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios