Violència sobre les Dones II - Tràfic de persones: Les Dones i les Noies principals víctimes


Resulta difícil poder establir quin impacte real està tenint aquesta pràctica, però les dades del darrer informe indiquen que 2.500.000 persones cada any son venudes, i que un 80 %  d’elles són dones o noies. Els infants són grans víctimes del tràfic de persones.

Sol coincidir que la pràctica del tràfic de persones troba un terreny adobat en els llocs on hi ha  situació de conflicte armat o bèl•lic; ja que és menys arriscada en entorn on la llei i l’ordre han decaigut.

Les poblacions obligades a desplaçar-se per causes de conflicte si troben en major risc de patir tràfic i ser forçada a la prostitució; són molts els casos en que infants – tant nens con nenes – són atrets per grups armats, forçats a treballar per a ells, a lluitar o a esdevenir esclaves o esclaus sexuals.
Així mateix moltes dones davant les situacions de pobresa i desesperació, no veuen altre alternativa que la prostitució per poder atendre les seves famílies.

Per si fos poc, van haver casos sonats en els quals membres de les forces de pau en conflictes armats estaven implicats en el tràfic i l’explotació sexual.

Es cert, però, que avui dia el tràfic contra les dones dins un context armat és considera un crim contra la humanitat i un crim de guerra; i que les Nacions Unides han realitzat esforços en direcció a evitar l’explotació sexual per part de les seves forces de pacificació.

L’any 2007 les Nacions Unides van establir una iniciativa global per tal de fer front al tràfic de persones (UN.GIFT)
Així mateix a través de UN Women, es duen a terme iniciatives per prevenir el tràfic de dones i noies i l’assistència a les víctimes mitjançant


  • Col•laboració amb la IOM Organització Internacional per a la Migració;
  • Instar els governs a posar dins les seves agendes el tema del tràfic de persones.
  • Treballar amb col•laboradors nacionals en temes de justícia i seguretat, en els posts conflictes per tal que s’estableixin respostes efectives davant el tràfic sobre dones i noies; així com atendre les necessitats de les víctimes.
  • Ajudar al desenvolupament local per a protegir els drets humans de les dones
  • Desenvolupar i donar suport a campanyes de sensibilització i educació per a dones i noies sobre els riscos del tràfic per tal de prevenir-ho.Comentaris