Europa: La xarxa EURES de mobilitat professional millora eines

By Esguard de Dona - dilluns, de novembre 26, 2012La Comissió Europea ha adoptat una decisió per modernitzar i millorar EURES, la xarxa paneuropea de recerca de feina. Això contribuirà a augmentar la mobilitat dels treballadors entre els Estats membres i a avançar cap a un veritable mercat laboral europeu. L’objectiu de la reforma d'EURES és facilitar als que busquen feina el contacte amb els empresaris que requereixin aptituds específiques, centrar l’atenció en els sectors i les professions on falten qualificacions i donar suport als plans de mobilitat per a joves.
László Andor, comissari d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la UE, ha declarat que “millorar la mobilitat de les persones que busquen feina entre els Estats membres pot ser una part de la solució dels actuals nivells inacceptablement alts d’atur. La xarxa EURES renovada ajudarà les persones que estiguin disposades a traslladar-se a un altre país a trobar-hi ofertes de feina adequades i als empresaris a trobar treballadors amb les qualificacions que necessiten.  Instem ara a tots els Estats membres a preparar-se per aplicar la reforma”.
Tot i l’alt nivell d’atur actual (més de 25 milions d’aturats a la UE), encara hi ha escassetat de mà d’obra i vacants difícils d’ocupar. De fet, el nombre de vacants ha augmentat des de mitjans del 2009, especialment en sectors de fort creixement com ara les tecnologies de la informació i les comunicacions i l’economia verda.
EURES és una xarxa de recerca de feina en la qual participen 31 serveis d’ocupació dels països de la UE i de l’EEE (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i de Suïssa. Amb la nova decisió de la Comissió,EURES podrà respondre directament a les necessitats econòmiques concretes i posarà en contacte proactivament les persones que busquen feina o que volen canviar de feina amb les vacants disponibles. A més, oferirà als empresaris un millor accés a una reserva d’aspirants on podran trobar les aptituds que necessitin per desenvolupar i fer créixer les seves empreses.
Amb la reforma, EURES s’orientarà més als joves, més disposats a moure’s, i inclourà formes d’ocupació que combinin feina i oportunitats de formació, com ara els aprenentatges. Finalment, també es renovarà el portal EURES per tal d’incorporar-hi eines fàcils d’usar per connectar l’oferta i la demanda de feina i indicadors d’informació sobre el mercat laboral basats en les qualificacions.
El nombre de participants que ofereixen serveis de mobilitat a través d’EURES s’ampliarà i es posarà en marxa una cooperació entre organismes públics i privats d’ocupació a fi de cobrir el percentatge més alt possible de vacants disponibles (actualment es cobreixen entre el 30 i el 40% del total).
La Comissió i els Estats membres hauran d’aplicar la decisió abans de l’1 de gener de 2014. Llavors, tots els països participants hauran d’haver designat uns serveis especialitzats que organitzin la reforma, treballin amb els nous socis i desenvolupin els serveis específics necessaris.
Antecedents
La lliure circulació de treballadors permet als ciutadans de la UE buscar feina a d’altres països de la Unió, treballar-hi sense cap permís de treball i ser tractats igual que els nacionals pel que fa a l’accés a la feina, les condicions laborals i les prestacions socials.
El portal de mobilitat professional EURES és únic a la UE, perquè és gratuït i ofereix informació en 25 idiomes sobre les condicions de vida i de treball a tots els països participants. Rep quatre milions de visites al mes, facilita 150.000 contactes al mes entre demandants de feina i empresaris, que donen lloc a gairebé 50.000 col·locacions l’any, i conté una mitjana de 750.000 currículums al mateix temps. Alcalendari d'actes d'EURES s'hi poden trobar centenars d’actes a tot arreu d’Europa.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios