Europa: La UE va destinar de mitjana el 29,4% del seu PIB a la protecció social el 2010

By Esguard de Dona - dimarts, de novembre 27, 2012


Els ràtios més alts els trobem a França, Dinamarca i els Països Baixos.

Espanya, per sota la mitjana de la UE

Lla despesa en protecció social1 a la UE va ser de:
 26,1% del PIB el 2007
 29,6% del PIB el  2009
 29,4% del PIB el 2010,

Les dades les ofereix 'Eurostat, l'oficina estadística de la Unió Europea.
Aquest augment en el ràtio és en gran part degut a la crisi econòmica, ja que en termes nominals la despesa total en protecció social a la UE va augmentar aproximadament en un 10% entre el 2007 i el 2010, mentre que el PIB es va mantenir força estable.
 Si la despesa en les principals categories de beneficis (pensions, sanitat, família) van augmentar al voltant d'un 10%, la despesa en subsidis d'atur va incrementar-se en un terç. El 2010, les dues principals fonts de recursos de protecció social a nivell de la UE van ser les contribucions dels governs a partir dels impostos, que van representar fins a un 40% del total, i les contribucions socials, amb un 56%.

La mitjana de la UE segueix emmascarant grans divergències entre els Estats membres.


Aquestes disparitats reflecteixen diferències en el nivell de vida, però també són indicatives de la diversitat de sistemes nacionals de protecció social i de les estructures demogràfiques, econòmiques, socials i institucionals específiques de cada Estat membre i la visió només del percentatge pot donar una informació orientativa però incompleta, perquè la despesa social per persona  a Suïssa li correspon un 38 % per sobre la mitjana EU, a Noruega el 58 % per sobre de la mitjana EU i en cavi Espanya és inferior en un 13 % (per cada 100 de mitjana a la UE Espanya destina per persona 87)

En els propers dies afegirem les dades corresponents a despesa per persona, i la seva distribució (Sanitat, vellesa, atur, etc.) per establir un quadre que ens aproximi més a la situació real de cada país.


La despesa en protecció social com a percentatge del PIB  per països l’any 2010:
Per sobre de la mitjana:

França  33,80%
Dinamarca 33,3%
Països Baixos 32,1%
Alemanya 30,7%
Finlàndia 30,6%,
Àustria 30,4%
Suècia 30,4%
Bèlgica: 29,9 %
Itàlia: 29,9 %
Irlanda 29,6 %
Grècia 29,1 %

Per sota de la mitjana: 
Regne Unit: 28 %
Portugal 27 %
Suiza: 26,9 %
Espanya: 25,7%
Noruega : 25,6 %
Eslovènia: 24,8 %
Sèrbia: 24,6 %
Islàndia: 24,5 %
Hongria: 23,1 %
Luxemburg: 22,7 %
Xipre: 21,6 %
Croàcia: 20,8 %
República Txeca: 20,1 %
Lituània 19,1%
Malta 19,8%.
Polònia 18,9%
Bulgària 18,1%
Estònia 18,1%
Eslovàquia 18,6%
Letònia 17,8%
Romania 17,6%

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios