Europa: 2013 Any Europeu dels Ciutadans - Escoltar els ciutadans europeus perquè "són el cor del projecte Europeu"“Després de vint anys de ciutadania de la UE, hem aconseguit moltes coses. És hora de pensar on som i què ens ha d'aportar el futur”, ha dit la vicepresidenta i comissària europea de Justícia i Ciutadania, Viviane Reding. “La gent espera resultats concrets d’Europa, com ara les tarifes d’itinerància més barates, millores en els drets de les víctimes de delictes i compres en línia més fàcils per al consumidor, que és exactament el que estem aconseguint. Volem seguir fer realitat els drets dels ciutadans i, per això, dediquem un any sencer a aquells que són el cor del projecte Europeu: els nostres ciutadans. L’Any Europeu dels Ciutadans ens ofereix l'oportunitat d'escoltar i aprendre dels ciutadans, d'allò que volen i de com podem construir junts el futur de la Unió Europea.”


El 2013 ha estat oficialment designat com a “Any Europeu dels Ciutadans”. Vint anys després de l'establiment de la ciutadania de la Unió Europea, l'Any Europeu dels Ciutadans se centrarà en tot allò que s’ha aconseguit per als ciutadans i a respondre les expectatives ciutadanes de cara al futur. La decisió presa pel Parlament Europeu i el Consell a proposta de la Comissió Europea ha estat publicada avui al Diari Oficial. Diversos actes durant l’Any Europeu abordaran la manera com els ciutadans de la UE poden beneficiar-se directament dels seus drets com a tals i quines polítiques i programes hi ha. L’Any Europeu també impulsarà un ampli debat europeu amb els ciutadans sobre com hauria de ser la Unió Europea del futur i quines reformes són necessàries per millorar les seves vides quotidianes.

L’Any Europeu dels Ciutadans coincideix amb el vintè aniversari de l'establiment de la ciutadania de la UE, quan el Tractat de Maastricht va entrar en vigor, el 1993. El 2013 també serà l’any en què la Comissió Europea adoptarà el seu proper Informe sobre la Ciutadania de la UE (vegeu l’Informe del 2010: IP/10/1390), on es presentaran més iniciatives de la UE destinades a eliminar els obstacles que encara impedeixen que els ciutadans exerceixin plenament els seus drets. És el moment perfecte per abordar el debat sobre el futur, un any abans de les eleccions europees del 2014.

Per preparar el terreny per l’Any Europeu, la Comissió va dur a terme una consulta pública entre el 9 de maig i el 9 de setembre d’enguany, en la qual demanava als ciutadans quins problemes havien trobat en exercir els seus drets com a ciutadans de la UE (vegeuIP/12/461). Les contribucions, que actualment estan sent analitzades, s’incorporaran a l’Informe de Ciutadania que es publicarà el proper 9 de maig.
Com a part de l’Any Europeu dels Ciutadans, els polítics han començat a celebrar debats amb els ciutadans sobre el futur d’Europa. Aquest debats tindran lloc arreu de la Unió durant tot el 2013. Tothom podrà participar-hi: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_en.htm. Els primers debats ja s'han celebrat a Espanya, Àustria i Alemanya, i n’hi haurà molt més.
L’Any Europeu dels Ciutadans serà oficialment inaugurat amb un debat amb els ciutadans a Dublín el 10 de gener del 2013, coincidint amb l’inici de la presidència irlandesa del Consell.

Informació de fons

La publicació, avui al Diari Oficial de la UE, de la decisió de convertir el 2013 en l’Any Europeu dels Ciutadans, és el resultat de l’adopció per part del Parlament Europeu i del Consell de la proposta de la Comissió de l’agost de 2011 (vegeu IP/11/959).
Aquesta decisió assigna un pressupost per l’Any Europeu d’un milió d’euros. La decisió final sobre el pressupost assignat queda subjecte, però, a les negociacions en curs del pressupost de la UE pel 2013.
La campanya de comunicació de l’Any Europeu farà ús de la majoria d'eines i materials existents (com ara les pàgines web, portals, vídeos, fulletons, esdeveniments, etc.) per sensibilitzar de l’existència d’informació i eines de participació multilingües (com ara Europe Direct, La Teva Europa, SOLVIT, l'Elaboració Interactiva de Polítiques, la Iniciativa Ciutadana Europea o les peticions) i fomentar-ne la utilització, de manera que donem resposta a les preocupacions dels ciutadans i millorem les seves vides. Per aconseguir-ho, la Comissió està treballant estretament amb les altres institucions de la UE, amb les autoritats dels Estats membres (a nivell nacional, regional i local) i amb les organitzacions de la societat civil.
S'ha creat una gran aliança, a nivell de la UE, d’organitzacions de la  societat civil, per a col·laborar amb la Comissió en l’Any Europeu. Aquesta “Aliança de l’Any Europeu dels Ciutadans” (EYCA, http://ey2013-alliance.eu) és un soci estratègic clau que representa la societat civil.   

Per més informació

Edició 2010 de l’Informe de Ciutadania de la Unió Europea (que sol·licita designar el 2013 com a Any Europeu dels Ciutadans)

Comentaris