Conveni entre l’ADEG i la UOC

L’ADEG és ara entitat associada a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), des de la recent signatura del conveni entre les dues institucions. L'acord afavoreix l'accés a la formació contínua en les modalitats no presencials.

En el protocol signat es palesen diferents línies d’actuació: assessorament en l’elaboració de plans formatius per a l’empresa; disseny i desenvolupament de formació a mida; col·laboració en el disseny i el desenvolupament de programes formatius; disseny, desenvolupament o dinamització d’entorns i comunitats virtuals; col·laboració en projectes de recerca i innovació; col·laboració en projectes o activitats presencials o virtuals, o patrocini d’aquests; participació com a membre actiu en el consell assessor d’un programa formatiu i, el darrer punt, creació de projectes de cooperació per al desenvolupament i el voluntariat virtual solidari.

L’addenda del conveni expressa l’afavoriment de l’accés als programes de formació de contínua de la UOC per part dels professionals vinculats a les empreses associades a l‘ADEG. En concret, els públics de l’ADEG que es matriculin en cursos de formació de postgrau gaudiran d’una ajuda econòmica per a l’estudi que es descomptarà del preu de la primera matrícula; aquesta ajuda es fa extensible als cursos de poca durada (seminaris, cursos d’hivern i cursos d’estiu) que ambdues entitats han pactat prèviament com a cursos promoguts per l’ADEG. L’ajuda econòmica és d’un 10%, no acumulable, i s’aplica independentment de l’oferta genèrica que la UOC estableix dels preus d’aquests programes cada semestre acadèmic, de manera que els professionals vinculats a l’ADEG es beneficien d’una ajuda superior a la de l’oferta genèrica esmentada.

Comentaris