Europa: El 85% dels ciutadans de la UE creu que Europa ha de seguir ajudant els països en desenvolupament malgrat la crisi econòmica.

Foto: Pierre Prakash, EU/ECHO, September 2012


El comissari europeu de Desenvolupament, Andris Piebalgs, ha anunciat avui aquests resultats a les Jornades Europees de Desenvolupament. 

La nova enquesta Eurobaròmetre sobre desenvolupament indica que:

  • 61% dels europeus està a favor d’augmentar l’ajut perquè la població d’aquests països pugui sortir de la pobresa. 
  • 55% pensa que ja no s’hauria de donar ajuts als països emergents que creixen ràpidament.
  • 61% considera que cal centrar l’ajut en els països fràgils que han sofert, per exemple, conflictes o catàstrofes naturals.
  • 57 % les empreses privades exerceixen un paper positiu als països en desenvolupament, principalment perquè creen feina,  però també esperen que les empreses estrangeres respectin unes normes ètiques i morals quan inverteixen (81%). 
  • 53% pensa que la corrupció és el principal obstacle que bloqueja el desenvolupament als països pobres. 
  • 44% estaria disposat a gastar personalment més diners en productes que contribueixen al desenvolupament (com ara els productes de comerç just).
Els europeus creuen que cal centrar principalment l’ajut al desenvolupament en els drets humans(34%), l’educació (33%), la sanitat (32%), el creixement econòmic (29%) i l’agricultura i la seguretat alimentària (29%). S'hi podien indicar tres respostes.

El 81% està d’acord que les empreses privades tenen una responsabilitat social i ètica a l’hora d’invertir en els països en desenvolupament. El 87% creu que els donants com ara la UE han de procurar garantir que les empreses privades compleixin unes normes ètiques i socials.


El comissari europeu de Desenvolupament, Andris Piebalgs, ha comentat: “m’anima molt veure que, per a la majoria dels europeus, tot i vivint una situació econòmica difícil, la solidaritat segueix sent un valor ben arrelat. Quan la UE està a punt de decidir els pressupostos dels set anys vinents, els ciutadans envien un missatge clar als seus dirigents: no s’ha d’estalviar a costa dels més pobres del planeta. Però també demanen garanties que l’ajut arribi realment als més pobres i doni resultats visibles.  Això concorda plenament amb la meva voluntat de concentrar l’ajut en els països més necessitats i de posar el creixement integrador i els drets humans al centre de la política de desenvolupament. També m’he compromès a demostrar millor tot el que aporta l’ajut de la UE a la lluita contra la pobresa i fomentar així la confiança en les nostres intervencions”.

L’Eurobaròmetre “La solidaritat s’estén pel món. Els europeus i el desenvolupament” es presenta a Brussel•les a les Jornades Europees de Desenvolupament del 16 i 17 d’octubre, que reuneixen els caps d’Estat o de govern africans amb les institucions i els ministres de la UE i amb representants de les institucions de les Nacions Unides, la societat civil, el món acadèmic i el sector privat.
 Els principals temes del debat són:
•  l'agricultura, la seguretat alimentària i la resistència,
•  la protecció social i la desigualtat
•  i el paper del sector privat.

Principals tendències de la UE

La crisi econòmica no afecta la solidaritat amb els pobres.
A Espanya el grau de suport a l’ajut als pobres és el mateix que l’any passat (88%); a Grècia i a Itàlia ha disminuït mínimament (-2 punts percentuals), i a Irlanda ha augmentat 3 punts percentuals per arribar al 88%. Només a Portugal hi ha una disminució notable (-10 punts).

El compromís personal dels europeus disminueix.
Només un 44% està disposat a pagar més per productes (per exemple, de comerç just) que contribueixin a ajudar la població dels països en desenvolupament (3 punts menys que el 2011). Aquest percentatge és més alt als països de l’EU-15 (50%, mentre a l’EU-12 és del 25%). A sis països, la disposició dels ciutadans a pagar més per aquesta raó ha baixat en 10 punts percentuals o més: Grècia (33%), Txèquia (28%), Eslovènia (30%), Espanya (35%), Lituània (24%) i Portugal (12%). Els ciutadans dels països més rics, com és d'esperar, estan més disposats a comprar productes de comerç just, principalment Suècia (76%), els Països Baixos (76%) i Luxemburg (70%).

L’augment del finançament de l’ajut al desenvolupament té més partidaris al nord-oest que al sud-est d’Europa.
A Suècia, Dinamarca i Àustria hi ha una gran majoria de la població a favor d’augmentar-lo fins al 0,7% o més de la RNB (80%, 76% i 74%, respectivament). Els països on hi ha un percentatge més alt de població partidària de reduir els ajuts són Bulgària (38%), Eslovènia (32%) i Grècia (30%).


Principals resultats de l’Eurobaròmetre especial sobre desenvolupament

El suport a l’ajut a la població pobre dels països en desenvolupament és unànime i molt alt, del 85% (2011: 88%). El 37% el troba “molt important” i el 48%, “bastant important”.

Sis de cada deu europeus creuen que cal incrementar l’ajut als països en desenvolupament malgrat la crisi. La meitat dels enquestats (49%) pensa que la UE ha de mantenir la seva promesa d’augmentar l’ajut als països en desenvolupament. El 12% creu que cal augmentar-lo encara més del que s’ha promès. Però el 18% considera que s’ha de reduir perquè Europa ja no s’ho pot permetre. Aquesta última xifra ha augmentat 7 punts percentuals des de l’11% de 2009.

El 61% dels europeus creu que cal concedir prioritàriament els ajuts als països en situació de fragilitat (per ex., les situacions causades per conflictes o catàstrofes naturals). El 30% opina que la UE ha d’ajudar els països en desenvolupament independentment de si es troben o no en situació de fragilitat.

La majoria dels europeus pensa que els països com ara el Brasil, l’Índia o la Xina no han de seguir rebent ajuts. A la pregunta de si els països emergents de ràpid creixement, on hi ha una part de la població que encara és pobra, han de seguir rebent ajuts, el 24% s’ha manifestat totalment en contra i el 31%, més aviat en contra.

Els europeus creuen que cal centrar principalment l’ajut al desenvolupament en els drets humans(34%), l’educació (33%), la sanitat (32%), el creixement econòmic (29%) i l’agricultura i la seguretat alimentària (29%). S'hi podien indicar tres respostes.

El 44% estaria disposat a gastar més diners en productes per ajudar les poblacions dels països en desenvolupament. Aquesta xifra baixa respecte al 47% de 2011. A més, el nombre de persones que no estan disposades a gastar més ha passat del 47% al 52%.

Els europeus (53%) opinen que la corrupció és el principal obstacle a l’èxit del desenvolupament. Seguidament hi ha les “males polítiques” dels governs dels països en desenvolupament (41%) i els conflictes (33%). En aquesta pregunta, s'hi podia indicar un màxim de tres respostes.

La majoria dels enquestats considera que el sector privat té un important paper a la creació de feina (57%) i el foment del creixement (42%) o el progrés i l’intercanvi tecnològic (29%). Però una minoria també opina que està explotant els països en desenvolupament (27%) o que està implicat en casos de corrupció (21%). S'hi podien indicar tres respostes.Aquest Eurobaròmetre el va fer TNS Opinion & Social entre el 2 i el 17 de juny de 2012. Es van entrevistar personalment uns 26.622 europeus de 15 anys o més.

Comentaris