Europa: Crisi d'Alfabetització: Les dones tenen millors resultats.
Dades de l’informe del Grup d’Alt Nivell sobre la crisi d’alfabetització.

1 de cada 5 joves de 15 anys i al voltant de 75 milions d’adults tenen mancances en lectura i escriptura, amb els consegüents problemes per aconseguir feina, i major risc de caure en situacions de pobresa i exclusió social. 

Les noies millors resultats. L’informe recull que l mitjana és d'un 13,3 % de noies amb baix rendiment enfront d’un 26,6 % dels nois. 

A Espanya el percentatge d’alumnes amb baix rendiment en lectura és de 19,6 % amb una evolució positiva ja que des del 2006 s’ha reduït 6,1 punt. 

Per sexes, a Espanya, el percentatge es de 14,6 % en les noies i del 24,4 % en els nois. 

 L’informe de 80 planes, aplega consells com:
- Estimular el gust per la lectura en els infants. 
- Situar biblioteques en zones con els centres comercials. 
- Convèncer més homes que es dediquin a l’ensenyament per crear figures de referència, ja que proporcionalment els nois llegeixen molt menys que les noies. 
- Per edats proposen una major atenció a l’educació gratuïta de la primera infància.
- Un canvi de mentalitat envers a la Dislèxia, perquè segons l’informe pràcticament tots els infants poden aprendre a llegir si tenen un suport adequat.
- Oportunitat més variades d’aprenentatge pel adults, especialment al lloc de treball.

La comissària europea d'Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut, Androulla Vassiliou ha declarat que: 
"Estem vivint una paradoxa: d'una banda, la lectura i l'escriptura són més importants i més pertinents que mai en el context d'aquest món digitalitzat i, d'altra banda, les nostres destreses de lectura i d'escriptura no estan a l'alçada. Hi ha una necessitat urgent d'invertir aquesta tendència tan alarmant. Les inversions per millorar l'alfabetització dels ciutadans de totes les edats són rendibles des d'un punts de vista econòmic, atès que produeixen beneficis tangibles, que poden elevar-se a milers de milions d'euros a llarg termini, tant en benefici de cada persona individual com de la societat en el seu conjunt". 

Annex 2. Percentatge de persones amb baix rendiment de lectura (estudi PISA)
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2000-2009
2000
2003
2006
2009
Diferencia 2006-2009
(puntos porcentuales)
Bélgica
19,0
17,9
19,4
17,7
-1,7
Bulgaria
40,3
 :
51,1
41,0
-10,1
República Checa
17,5
19,4
24,8
23,1
-1,7
Dinamarca
17,9
16,5
16,0
15,2
-0,8
Alemania
22,6
22,3
20,0
18,5
-1,5
Estonia
 :
13,6
13,3
-0,3
Irlanda
11,0
11,0
12,1
17,2
+5,1
Grecia
24,4
25,2
27,7
21,3
-6,4
España
16,3
21,1
25,7
19,6
-6,1
Francia
15,2
17,5
21,7
19,8
-1,9
Italia
18,9
23,9
26,4
21,0
-5,4 
Letonia
30,1
18,0
21,2
17,6
-3,6
Lituania
 :
25,7
24,3
-1,4
Luxemburgo
(35,1)
22,7
22,9
26,0
+3,1
Hungría
22,7
20,5
20,6
17,6
-3,0
Países Bajos
(9,5)
11,5
15,1
14,3
-0,8
Austria
19,3
20,7
21,5
27,5
 +6,0
Polonia
23,2
16,8
16,2
15,0
-1,2
Portugal
26,3
22,0
24,9
17,6
-7,3
Rumanía
41,3
:
53,5
40,4
-13,1
Eslovenia
:
:
16,5
21,2
+4,7
Eslovaquia
:
24,9
27,8
22,3
-5,5
Finlandia
7,0
5,7
4,8
8,1
+3,3
Suecia
12,6
13,3
15,3
17,4
+2,1
Reino Unido
(12,8)
 :
19,0
18,4
-0,6
UE (18 países)
21,3

24,1
20,0
 -4,1
UE (25 países)


23,1
19,6
 -3,5


La diferencia de entre nois i noies es decanta a per indicar que les noies tenen millors rendiments.


Annex 3. Diferències entre homes i dones en lecturaComentaris