Més Europa: Lluita contra el frau: disminució del frau presumpte contra els fons de la UE

By Esguard de Dona - dijous, de juliol 19, 2012En total, el frau va afectar 295 milions d’euros en fons de la UE. Aquest import equivaleix al 0,2% del pressupost.
Aquest 295 milions  cal recuperar-los,  d’acord amb les normes de la UE.

A l’informe, la Comissió subratlla la necessitat de seguir reduint el frau al pressupost de la UE.
La recuperació dels fons de la UE afectats per les irregularitats i el frau ha millorat. L’any passat la Comissió va recuperar uns 2.000 milions d’euros.
Els Estats membres també han millorat pel que fa a la recuperació dels beneficiaris finals, especialment en l’ajuda de preadhesió.
L’informe de la Comissió insta els Estats membres que encara presenten uns índexs de recuperació baixos a introduir les millores necessàries i embargar els béns dels beneficiaris que no reemborsin els diners resultants d’irregularitats i fraus.
La recent proposta de la Comissió sobre la protecció dels interessos financers de la UE a través del Dret Penal (IP/12/767) podria contribuir considerablement a recuperar fons i a dissuadir els defraudadors

Algirdas Šemeta, comissari de Fiscalitat, Unió Duanera, Auditoria i Lluita contra el Frau, ha declarat que "el descens del frau al pressupost de la UE demostra que els nostres esforços per afrontar aquest problema comencen a donar fruit. Però encara queda molt a fer abans d'acabar la lluita. La Comissió manté la seva política de tolerància zero amb el frau. Ni un cèntim dels contribuents ha d’anar a parar a les butxaques dels defraudadors.Així, la Comissió seguirà prenent totes les mesures possibles per tal de protegir el pressupost de la UE, i al mateix temps, els Estats membres hauran de redoblar els esforços”.

L’any 2011 la Comissió va presentar més d’una dotzena de propostes legislatives a fi de combatre millor el frau als fons de la UE (vegeu MEMO/12/577)


Antecedents
D’acord amb l’article 325 del Tractat, la Comissió ha de presentar anualment un informesobre la protecció dels interessos financers de la UE i notificar les mesures adoptades a fi de combatre el frau contra els fons de la UE. L’informe detalla el nivell de frau, tant presumpte com confirmat, notificat pels Estats membres per a la totalitat del pressupost de la UE (és a dir, ingressos i despeses), i així ajuda a avaluar quins són els àmbits que corren més risc i, per tant, a orientar l’actuació nacional i de la UE.
A més de les dades sobre els nivells de frau i irregularitats presumptes, de recaptació i de notificació als Estats membres, la Comissió tria anualment un àmbit per analitzar en profunditat. Enguany aquest àmbit és la política de cohesió. La Comissió pren nota de les millores dels sistemes de control financer i control del risc, per exemple les disposicions jurídiques i les directrius, els procediments administratius i la cooperació entre les autoritats nacionals en aquest àmbit. Però els Estats membres han de millorar el seguiment dels resultats de les investigacions administratives i penals, inclosos els fons recuperats dels beneficiaris finals del Fons de Cohesió.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios