Més Europa: L’informe de l'OCDE assenyala una recuperació del turisme

By Esguard de Dona - dijous, de juliol 19, 2012


"Las Teresitas" - Tenerife
Autor: Peng. Segons un informe recent de l'OCDE, les visites de turistes estrangers han tornat a créixer de manera estable, fet que demostra la resistència del sector turístic als efectes de la crisi econòmica i financera mundial.

L'informe, titulat "OECD Tourism Trends and Policies 2012", indica que l'any 2010 els països de l'OCDE van ser la destinació del 66% dels turistes a escala mundial i els països de la UE del 50,2%.

El 2010 hi va haver 940 milions d’arribades internacionals a tots els països, el 6,7% més que el 2009. L’augment més important es va produir als països d’Àsia i el Pacífic. Les arribades internacionals van augmentar un 4% als països de l’OCDE i un 2,7% als de la UE.

L’informe observa, a més, que el turisme ocupa un lloc important per a l'economia de serveis dels països de l'OCDE i de la UE. Representa fins a un terç de les exportacions de serveis i fins al 10% del PIB.
Importància creixent de les destinacions turístiques emergents

L’informe destaca la importància creixent de les destinacions turístiques emergents:
- Molts països amb destinacions turístiques emergents estan registrant un creixement significatiu de les visites, superant les mitjanes de l'OCDE, de la UE i mundials pel que fa al PIB i l'ocupació.
- Encara representen un percentatge relativament petit de les arribades internacionals a escala mundial, però l'impacte potencial del turisme en aquestes economies és clar.
- Els ciutadans de països com ara l’Argentina, el Brasil, Egipte, l’Índia, Indonèsia i Sud-àfrica representen un potencial notable de creixement per a les destinacions turístiques tradicionals.

D'una banda, hi ha una correlació directa entre la renda disponible i la despesa en viatges i hoteleria i, de l’altra, la demanda de qualitat, especialització i genuïnitat. La globalització permet operar a un mercat més ample, però augmenta la competència internacional.

Tres recomanacions de política general
Per mantenir una posició preeminent, atendre les noves exigències dels consumidors i permetre créixer al sector turístic, l’informe fa tres recomanacions de política generala les autoritats nacionals:
- Cal adoptar un criteri integrat a tota l'administració per al desenvolupament del turisme, definir millor les funcions i les responsabilitats de les organitzacions turístiques i afavorir la coordinació de la indústria del sector. Les pràctiques de governança haurien de reflectir els canvis empresarials, afavorint així un creixement del turisme més sòlid, ecològic i integrador.
- Cal una avaluació eficaç de les polítiques destinades a donar suport a la indústria del sector i a demostrar la importància del turisme, concretament en períodes de limitació dels recursos, quan els responsables polítics necessiten elements de prova sòlids i clars.
- A molts països, els llocs de treball del sector turístic queden vacants per falta de personal qualificat, i per això cal que els governs assumeixin un paper més destacat a la formulació dels programes d’educació i formació professional. Per afrontar i resoldre la falta de treballadors i de competències cal una estratègia nacional de turisme que inclogui un pla de desenvolupament de la mà d’obra.

Antonio Tajani, vicepresident de la Comissió Europea i responsable d’Indústria i Emprenedoria, ha manifestat la seva satisfacció per l'informe i ha declarat que "les dades de l’OCDE confirmen que, si Europa vol seguir sent la primera destinació turística mundial, cal modernitzar-se i invertir més en qualitat, noves tecnologies i capacitació. La indústria del turisme s'ha d’adaptar a fets com ara l’envelliment de la clientela, el canvi dels estils de vida i les exigències dels consumidors, a més d’estudiar noves maneres d’atreure els turistes internacionals i convèncer els europeus perquè passin les vacances dins la UE. Amb aquesta idea, hem posat em marxa la iniciativa pilot "50.000 turistes", per promoure els viatges entre Sud-amèrica i la Unió Europea, així com una campanya de comunicació per millorar la imatge d'Europa en determinats mercats emergents a llarga distància”.

Yves Leterme, secretari general adjunt de l’OCDE, ha declarat que "el turisme genera directament més del 5% de l'ocupació als països de l'OCDE. A molts països, però, els llocs de treball al sector queden vacants perquè no hi ha treballadors qualificats. Els governs han d’assumir un paper més destacat pel que fa als programes d’educació i formació professional. Per afrontar i resoldre la falta de treballadors i de competències cal una estratègia nacional de turisme que inclogui un pla de desenvolupament de la mà d’obra”.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios