Més Europa: Lluita contra l’esclavatge avui dia: 40 noves mesures per a una estratègia de la UE contra el tràfic de persones

By Esguard de Dona - dimecres, de juny 20, 2012


Fragment
"Una (esclava) acabada d'arribar"
Giulio Rosati
1858 - 1917Cada any hi ha a la UE centenars de milers de víctimes del tràfic d’éssers humans. Dones i homes, nenes i nens en situació vulnerable són objecte de comerç amb fins d’explotació sexual o laboral, mendicitat organitzada, extracció d’òrgans, servitud domèstica, matrimonis forçats, adopció il·legal o d’altres formes d’explotació.


Segons la OIT: el nombre de víctimes del treball forçat arreu del món, incloses les víctimes de l’explotació sexual, en 20,9 milions de persones, 5,5 milions de les quals són menors. 

La Comissió ha adoptat avui l’Estratègia de la UE per a l’eradicació del tràfic d’éssers humans (2012-2016), conjunt de mesures concretes i pràctiques que s’aplicarà al llarg dels propers cinc anys, entre les quals cal esmentar l’establiment d’unitats policials nacionals especialitzades en la lluita contra el tràfic d’éssers humans i la creació d’equips europeus de recerca conjunta per perseguir els casos transfronterers.

Algunes xifres:
Unes estimacions recents de l’Organització Internacional del Treball (OIT) calculen el nombre de víctimes del treball forçat arreu del món, incloses les víctimes de l’explotació sexual, en 20,9 milions de persones, 5,5 milions de les quals són menors. Segons l'Europol, un menor pot ser venut, per ser explotat en activitats delictives com ara robatoris a botigues o mendicitat organitzada, al preu de 20.000 euros.

En economies desenvolupades (els Estats Units, el Canadà, Austràlia, el Japó, Noruega i els països de la UE), el nombre de víctimes es calcula en 1,5 milions de treballadors forçats, un 7% del total mundial.

El tràfic de persones genera uns beneficis de més de 25.000 milions d’euros l’any per a les organitzacions delictives internacionals d’arreu del món. Moltes víctimes procedeixen de països de fora la UE, però actualment el tràfic intern (és a dir, de ciutadans de la UE dins la UE) està augmentant.

Les dades preliminars recollides pels Estats membres a escala de la Unió semblen coincidir amb les de les organitzacions internacionals, com ara l’Oficina de les Nacions Unides Contra la Droga i el Delicte (ONUDD), que demostren que tres quartes parts de les víctimes identificades als Estats membres de la UE són venuts per a explotació sexual (76% el 2010). La resta de les víctimes es destina a l’explotació laboral (14%), la mendicitat (3%) i la servitud domèstica (1%).

Pel que fa als sexes, les dades preliminars disponibles indiquen que les principals víctimes són les dones i nenes que, entre 2008 i 2010, van representar el 79% (el 12% nenes), respecte al 21% d’homes (el 3% nens).

Mentre que, per a les víctimes, és molt difícil recuperar-se i reintegrar-se a la societat, són ben pocs els traficants que acaben a la presó. Les dades més recents assenyalen que el nombre de condemnes per tràfic ha disminuït de prop de 1.500 l’any 2008 a aproximadament 1.250 el 2010. Els europeus creuen que cal actuar: a l'última enquesta, el 93% dels ciutadans opinava que els Estats membres de la UE han de cooperar en la lluita contra el tràfic d’éssers humans.

Antecedents
Amb l’Estratègia de la Unió Europea per a l’eradicació del tràfic d’éssers humans (2012-2016), la Comissió apunta a accions concretes que reforcin i complementin l’aplicació de la normativa de la UE sobre el tràfic d’éssers humans (Directiva 2011/36/UE), que ha de ser transposada abans de l’abril de 2013.

Les mesures previstes a l’Estratègia són el resultat d’àmplies consultes amb especialistes, governs, societat civil, organitzacions internacionals, interlocutors socials i intel·lectuals.


Cecilia Malmström, comissària d’Afers d’Interior de la UE, ha declarat que “malauradament, l’esclavatge encara no ha passat a la història. És terrible constatar que als nostres dies encara es venguin persones per sotmetre-les a treballs forçats o obligar-les a exercir la prostitució. Estem actuant per tal d’oferir suport a les víctimes i de lliurar els traficants a la justícia. Encara n’estem lluny, però només ens impulsa un objectiu: eradicar el tràfic d’éssers humans”.

Una nova estratègia europea
L’Estratègia inclou tant la prevenció, la protecció i el suport a les víctimes com la persecució dels traficants. Estableix cinc prioritats i, per a cadascuna d’elles, destaca una sèrie d’iniciatives:

·    Suport a la creació d’unitats policials nacionals especialitzades en la lluita contra el tràfic d’éssers humans.
·    Creació d’equips conjunts de recerca i participació d’Europol i Eurojust en tots els casos transfronterers de tràfic d’éssers humans.
·    Informació clara a les víctimes sobre els seus drets en virtut de la legislació de la UE i nacional, en particular el dret a rebre ajut i assistència sanitària, el dret a obtenir un permís de residència i els drets laborals.
·    Creació d’un mecanisme de la UE per identificar, orientar, protegir i ajudar millor a les víctimes del tràfic d’éssers humans.
·    Establiment d’una coalició empresarial europea contra el tràfic d’éssers humans per millorar la cooperació entre les empreses i el sectors interessats.
·    Creació d’una plataforma europea d’organitzacions de la societat civil i proveïdors de serveis dedicats a la protecció i l’assistència a les víctimes als Estats membres i als països tercers.
·    Ajuda a projectes de recerca que estudiïn l’ús creixent d’Internet i de les xarxes socials com a instruments de captació per part dels traficants.

La Comissió seguirà avaluant els avenços de la lluita contra el tràfic d’éssers humans i informarà cada dos anys el Parlament Europeu i el Consell. El primer informe, que es publicarà el 2014, inclourà una avaluació intermèdia de l’estratègia.

Ara l’Estratègia serà debatuda al Parlament Europeu i al Consell.

  • Share:

You Might Also Like

1 comentarios

  1. Molt bon article! L'esclavitud sempre ha exisiti amb la connivència dels poders fàctics. Si no s'hi posa remei es perquè no es vol...

    ResponElimina