Més Europa: Eco Edició de llibres i revistes respectant el Mediambient.
El Projecte Greenboock es va presentar el passat dijous dia 21, el concepte és fer viable les industries de les arts gràfiques i els conceptes de protecció mediambientals, en especial referits a la darrera cima del mediambient, coneguda com RIO + 20

Enllaç amb el resum de l’acte i les conclusions a les que es va arribar.

Comentaris