Més Europa: El professor Gosta Esping-Andersen de la Universitat Pompeu Fabra rep una Advanced Grant atorgat pel Centre Europeu de Recerca (European Research Council) pels seus estudis sobre l’evolució en les relacions familiars i de parella.

By Esguard de Dona - dimarts, de maig 15, 2012
Els estudis sobre l’evolució del model familiar i la demografia que desenvolupa Esping-Andersen ofereixen a més una visió esperançadora, ja que estableixen que les noves relacions tendeixen a establir-se des de una vessant igualitària i simètrica de les funcions home – dona. Són elements destacats d’aquestes relacions la confiança i les expectatives en comú.
En concret a Dinamarca, en un primer moment les dones amb educació superior eren les que presentaven majors índex de divorci i una més baixa natalitat, dins l’evolució que s’ha donat, en aquest grup ara s’estan donant parelles més estables i famílies més nombroses. Quant els homes danesos la seva contribució a les tasques domèstiques ha canviat radicalment des dels anys 60, fins arribar, a partir dels 90 a la pràctica igualtat. Per contra en aquest moment en els grups de dones amb un nivell educatiu no superior està presentant ara un increment en el nivell de divorcis i una  disminució en la natalitat.
Esping-Andersen planteja un model teòric lligat a un procés de difusió en grups específics social, amb canvis graduals i lents, que s’acceleren en arribar a una “massa crítica”
El professor Esping-Andersen ja havia rebut una subvenció del Centre Europeu de Recerca va iniciar esta recerca i va poder comptar amb els millors recursos disponibles a nivell internacional com ara el Panel Study of Income Dynamics (PSID) als Estats Units i el Britixh Household Panel Survey (BPHS) al Regne Unit.

Per desenvolupar aquest estudi cal recollir i estudiar un gran nombre de dades extretes de les observacions fetes als Països Escandinaus, França i Espanya o Alemanya.
El projecte està previst desenvolupar-lo fins el maig de 2016

Gosta Esping-Andersen és professor de sociologia de la UPF, amb una prolífica activitat investigadora, que ha publicat un bon nombre de llibres que analitzen aspectes de la nostra societat actual.
Llista de les seves publicaicons.
The Incomplete Revolution.
Trois Lecons sur L"Etat Providence (with Bruno Palier). Paris: Le Seuil. 2008
Family Formation and Low Fertility. Madrid: BBVA. 2006
Why We Need a New Welfare State (with D. Gallie, A.Hemerijck and J. Myles). Oxford. 2002
A Welfare State for the 21st Century. Sakurai-Shoten. 2002
Why Deregulate Labour Markets? (with M. Regini). Oxford. 2000.
Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford. 1999 (translation in Italian Japanese and Spanish)
Welfare States in Transition: Social Security in a Global Economy. Sage. 1996.
Changing Classes: Social Stratification in Postindustrial Europe and North America (editor, contributor). Sage. 1993.
The Three Worlds of Welfare Capitalism. Polity Press. Princeton University  Press. 1990. (transation in Chinese, Greek, Spanish, French, Japanese, and Korean)
Stagnation and Renewal: The Rise and Fall of Social Policy Regimes (edited with M. Rein & L. Rainwater). M.E. Sharpe. 1987.
Politics against Markets. Princeton University Press. 1985.
Political Power and Social Theory (Volume 3) (edited with R. Friedland). JAI Press. . 1982.
Social Class, Social Democracy And State Policy. New Social Science, Mongraphs (Copenhagen). 1980.
 
Dades del projecte
Investigador principal: professor Gøsta Esping-Andersen
Projecte de l'ERC: "Dinàmica familiar estratificada: polarització de les tendències del comportament de parella i la paternitat"
Centre: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Catalunya, Espanya)
Convocatòria del CER: Advanced Grant 2010
Finançament del CER: 2,1 milions d’euros durant cinc anys
Glossari
British Household Panel Survey (BHPS): mostra de 5.500 llars i 10.300 individus seguits i entrevistats anualment des de 1991, amb l’addició de 3.500 llars a 1999 i 2001, amb l’objectiu de constituir un recurs per a la recerca social i econòmica.
Subvenció avançada (advanced grant) del CER: finançament destinat a investigadors reconeguts per executar projectes innovadors i d’alt risc que obrin noves direccions en els seus àmbits de recerca o a d’altres.
Panel Study of Income Dynamics (PSID): l’enquesta sobre llars més voluminosa del món, amb dades recollides de les mateixes famílies dels Estats Units i els seus descendents des de 1968.

Font d'informació: Comisió Europea

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios