507.718 € Recaptació final de l’Olimpiada Solidària de l’Estudi

By Esguard de Dona - divendres, de desembre 23, 2011


Un total de 53.945 participants arreu Europa, Hispanoamèrica i Àfrica que han fet realitat aquesta nova xifra, l’import serà destinat a donar educació i formació a més de 6000 persones a Haití.


A Llorenç del Penedès, la recaptació ha estat de 168,5 Euros amb un total de 67 participants, que van acudir a la Biblioteca Municipal, la mitjana de temps dedicat va ser de 2,5 hores

El sistema de funcionament de l’Olimpiada Solidària de l’Estudi és doble, d’un costat les persones que volen participar anant a les biblioteques adscrites a la campanya només cal que dediquin un temps, el que vulguin, a estudiar dins la biblioteca, després introdueixen un full on s’indica el dia i temps que han estat, és a dir el que han de dedicar no es diners, sinó temps, un temps que ells dediquen a l’estudi.
D’altre costat un grup de patrocinadors paguen un euro per cada hora d’estudi que resta registrada a les biblioteques.


Els patrocinadors a Espanya:
Gobierno de La Rioja
Concello de Santiago (de Compostela)
Imel. Contigo
Palacios.
Vida Caixa
UNIR
Ochoa
Helvetia
IberCaja . Obra Social

Les entitats organitzadores han sigut:
Coopera (ONGD)
ACTEC
Cooperación Internacional
ANUE (Associació per a les Nacions Unides a Espanya)
Asociación Manuel Iradier.  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios