Combatre el VIH/Sida: Objectiu del Mil•leni 6 (part 1)

By Esguard de Dona - dilluns, de novembre 07, 2011La propagació del VIH sembla haver-se estabilitzat i més persones poden sobreviure més temps, així ho demostra la gràfica que recull l’evolució d’aquesta malaltia des de l’any 1990 fins l’any 2008
Malgrat tot més de 33 milions de persones pateixen VIH / SIDA.
Els contagis van en disminució des de l’any 1996, fins aquell moment havia sigut una corba en creixement, d’ença la disminució fins l’any 2007 va ser progressiva, amb una estabilització al 2008.

Pel que fa a la mortalitat,  l’any més dur va ser el 2004 amb 2,2 milions de morts, a l’any 2008 va de ser 2 milions, amb tot cal tenir present que la VIH és la principal infecció mortal del món.

Cal no perdre de vista la situació a Europa Oriental i Àsia Central perquè mostren una alta taxa de noves infeccions de VIH. Quant a la regió més afectada continua sent l’Àfrica subsahariana amb un 72 % de noves infeccions a l’any 2008.


Protegir-se contra el VIH
S’ha de comprendre el risc que comporta aquesta infecció per entendre la necessitat de prendre mesures de protecció, en especial en franges d’edat entre els 15 i el  24 anys, perquè és on s’ha donat el 40 % dels nous infectats al llarg de l’any 2008. Especialment mancat de formació es troba la gent jove del nord d’Àfrica i més especialment les dones.

L’educació eina imprescindible.
Molts països han integrat el coneixement sobre el risc del VIH a la formació dels seus alumnes, constatant un avenç important, malgrat que resti tanta tasca a dur a terme, països com Cambotja, Guyana, Namíbia, Rwanda o Trinitat i Tobago ha ofert importants augments en el coneixement per part de les dones joves.

Diferències entre àrees urbanes i rurals, i diferències entre rics i pobres.
Aquesta constant que es va repetint un cop i un altre als objectius del mil•leni que hem repassat, apareix de nou amb importància destacada a l’Àfrica subsahariana. L’augment de possibilitats de tenir accés a la informació quant més alt és el nivell econòmic és una realitat palesa, fins el punt que en les famílies econòmicament pròsperes la diferència de gènere per accedir al coneixement també disminueixen, tenint les dones joves més possibilitats de rebre informació que els serveixi per prevenir la infecció per VIH.
Jawahar Swaminathan and MSD
staff at
the European Bioinformatics Institute

L’ús del preservatiu.
En la major part dels països en vies de desenvolupament l’ús de preservatiu és poc comú entre la gent jove, de manera que menys d’un 50 % dels nois i menys del 30 % de les noies van declarar fer-ne ús durant la darrera relació sexual d’alt risc que van mantenir. L’augment d’ingressos comporta també l’augment d’ús del profilàctic.

Lentament l’ús del preservatiu està sent més acceptat però continua sent poc utilitzat en relacions sexuals d’alt risc. En darrera instància l’increment de l’ús va lligat a accions individuals amb suport col•lectius (organismes pel desevolupament, governs, serveis sanitaris...)

Violència de gènere i infecció per VIH: una vincle evident.
Hi ha cada cop més evidències al respecte, cosa que fa encara més necessari incrementar la informació als adolescents, amb programes de prevenció integrals i la necessitat de canvis socials en relacio a la violència contra les dones i nenes, per evitar que aquesta violència sigui tolerada socialment.

Canvis culturals
Costums culturals, tradicions de matrimoni amb menors, posen en risc a les noies. Una enquesta duta a terme en vuit països a noies d’entre 15 i 24 anys van donar com a resultat que havien tingut la seva primera relació abans dels 15 anys, i tenen major possibilitat de ser seropositives.

Orfes de pares amb SIDA
S’estima que hi ha al voltant de 17,5 milions de menors de 18 anys que han perdut un o tots dos pares per SIDA al 2008.
A més pateixen més dificultats per accedir a serveis de salut, educació i protecció, que els infants que van perdre els seus pares per altres motius. Són víctimes preferents per estar mal nodrits, patir malalties, patir abusos, explotació sexual, treball forçat, i major vulnerabilitat per ser noves víctimes per infecció del VIH.

Rebutjats sovint per l’estigma d’aquesta malaltia, se’ls nega l’accés a serveis bàsic com ja s’ha descrit, així com per a les seves relacions amb altres infants.

Extensió de la teràpia retroviral:
Uns 4.000.000 de persones van rebre tractament al 2008, un milió més que l’any anterior. Malgrat tot la taxa de nous infectats es major que l’expansió del tractament. de manera que si al 2007 hi havia un 33 % les persones que necessitaven el tractament al 2008 eren un 42 %.   Així al 2008 eren 8.800.000 les persones que necessitaven aquestos tractaments amb retrovirals, per tant més de la meitat no ho van rebre.

El tractament en dones seropositives protegeix també als nous nadons.
Un 90 % dels 2,1 milions d’infants infectats, van patir el contagi prop del moment del naixement, a l’etapa fetal, o durant la seva lactància.  El tractament sobre la mare seropositiva en estat de gestació protegeix als nadons.


(Per a cada una de les malalties infeccioses que formen part de l’objectiu núm. 6 dedicarem un article individualitzat.  Es tracta de la malària i la tuberculosis)

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios